Over ManagementSite

Vóór en dóór professionals! Platform om kennis en ervaring te delen. Wil grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, interactief, altijd op zoek naar wat wél werkt.

ManagementSite telt 80.000 abonnees en ruim 1400 auteurs. De abonnees ontvangen 2x per week een nieuwsbrief. Auteurs beschikken over een eigen auteurs-pagina in ManagementSite. Met de koppeling van auteurs-pagina's en sociale media worden hun publicaties binnen de social media zichtbaar en toegankelijk.

Wij informeren u over vraagstukken die in de praktijk van beter managen en organiseren spelen. We zijn gericht op het HOE. Veelbelovende inzichten en indrukwekkende modellen zijn er genoeg maar hoe wordt het probleem of gewenste doel bereikt. 'De wijsheid zit in het doen!
Artikelen worden beoordeeld door de redactie conform de Info voor Auteurs. Voor columns zie Uw column.

Vijf partnersites trekken samen met ManagementSite op. De sites hebben per maand 250.000 bezoekers, waarvan 175.000 uniek, en een half miljoen pageviews.

Alle sites zijn vrij en gratis toegankelijk. Inkomsten zijn afhankelijk van de abonnees op het Pro-abonnement en van kennispartners & adverteerders.

Het idee achter ManagementSite

We willen voorop lopen in het verspreiden en ontwikkelen van toepassingsgerichte kennis over beter managen en organiseren. Trends vinden wij belangrijk. En vooral de trends die mens en organisatie daadwerkelijk verder helpen. De menselijke maat, innovatie, concurrentiekracht, duurzaamheid, zingeving, ondernemerschap, verantwoordelijkheid.... hoe realiseren we dat?

Daarover gaat dit magazine.

De toets of kennis door ‘communities of practitioners’ met succes toegepast en al doende verbeterd wordt, zien we als de toets waar het om gaat. Zelfs de beste inzichten verpieteren in sociaal isolement. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast! Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces van al doende, met vallen en opstaan, experimenteren en leren. Handelingsgerichte kennis dus. De wijsheid zit in het doen!

Dit delen van kennis en ervaringen stelt organisaties in staat om problemen op te lossen met een keuze uit beproefde oplossingen.

Het is dat leerproces dat we willen voeden. Een proces dat, dankzij de sociale netwerken, op ongekende schaalgrootte, plaatsvindt.

De kennisbank

De gepubliceerde kennis en ervaring is inmiddels zo omvangrijk dat we begonnen zijn deze kennis te consolideren. We komen uit op 120 verschillende onderwerpen en deelgebieden. Een selectie van de vergaarde kennis en ervaring is vervolgens toegankelijk gemaakt via onze kennisbank. Criteria hierbij zijn: praktisch, vernieuwend en gefundeerd. De kennisbank zien we als een co-productie van de meer dan 1400 auteurs en de redactieleden van het ManagementSite Netwerk in wisselwerking met de reacties van onze lezers.

Prof. dr. Willem Mastenbroek
Hoofdredacteur ManagementSite

Meer over ManagementSite
De kennisbank van ManagementSite  Toepassingsgerichte kennisontwikkeling als een sociaal proces van al doende leren.
Verslaafd aan nieuwe trends en managementmodellen?  ManagementSite: 20 jaar kennis en ervaring delen.