Uw column

Graag nodigen wij u uit om uw visie op recente ontwikkelingen en gebeurtenissen op het terrein van managen en organiseren op ManagementSite te plaatsen.

Stuur een column in:

Als auteur krijgt u een eigen profielpagina waar uw artikelen en columns worden verzameld. Deze auteurspagina kunt u voorzien van uw persoonlijke gegevens, een foto en links naar sociale media en uw bedrijf.

Om een artikel in te sturen moet u eerst inloggen of registreren.

Checklist om het idee van 'Column op ManagementSite' te verduidelijken:

  • Columns zijn kort en bondig; maximale lengte 800 woorden.
  • Een goed voorbeeld, een anekdote of een ervaring om uw boodschap te verduidelijken is belangrijk.
  • Sluikreclame, het aanprijzen van eigen diensten of producten of warrige berichten met een onduidelijke boodschap worden niet geplaatst.
  • Vermijd s.v.p. abstracte, theoretische teksten en rijtjes bullet-points.
  • Is uw column persoonlijk? Laat uw eigen mening duidelijk merken. De meer persoonlijke columns zijn de columns die vaak ook weer reacties uitlokken. Prima! Er gaat niets boven een levendige gedachtewisseling.
  • Heeft uw column focus: één goed afgebakend onderwerp?
  • Is het slot krachtig en kernachtig; heeft uw column een boodschap die de lezer bijblijft?
  • Bijdragen die al eerder op het net zijn gepubliceerd komen slechts bij uitzondering in aanmerking voor publicatie.

Publicatie of niet publicatie van columns gebeurt zonder opgaaf van redenen. Het ontbreekt ons jammer genoeg aan de menskracht om de communicatie over publicatie of niet publicatie te verzorgen. Wanneer u een column plaatst op ManagementSite gaat u akkoord met de voorwaarden voor auteurs