03
M

Performance management

Prestatiemanagement: Werken met prestatie indicatoren. Organsatieontwerp en bedrijfscultuur als succesfactoren.

Werken met prestatie indicatoren. Organisatieontwerp en bedrijfscultuur als succesfactoren. Prestatiemanagement en continue resultaatverbetering. Gedrag, houding en bedrijfscultuur als succesfactoren bij prestatiemanagement. Inzichten, voorbeelden, trends en tips.

Wat is Performance Management

Performance management is het sturen op organisatiedoelen en resultaten. De eerste stap is het benoemen van deze doelen. Die vinden we doorgaan in de strategie van de organisatie in termen als omzet, marge, nieuwe producten, beter voorraadbeheer, minder retouren of uitval, grotere klantgerichtheid. Vervolgens kan men met een systeem van indicatoren, op basis van regelmatige rapportages, de resultaten bijhouden.

Veel organisaties hebben zo'n systeem van prestatie indicatoren, ( Ook wel genoemd key performance indicators of KPI's). In de praktijk blijft het vaak beperkt tot een periodieke plichtmatige exercitie in het top-team onder leiding van de financieel manager. Dieper in de organisatie weet men van niks of men ziet het als een top-down controle instrument waar je af en toe mee lastig wordt gevallen.

'Sturen' wordt dan vooral gezien als ‘willen meten en willen weten door de top'.

Performancemanagement: trend

Performancemanagement gaat verder. Het gaat om 'continu willen verbeteren op  alle niveaus van de organisatie'. Dat is mogelijk door prestatiemanagement tot een levende realiteit in de organisatie te maken.  Alle onderdelen gaan ermee aan de gang door de indicatoren te verbinden met hun prestaties. En door de uitkomsten in het werkoverleg te bespreken met als doel de resultaten te verbeteren.

Dat gaat vaak mis. We weten al jaren hoe dat komt maar de praktijk blijkt weerbarstig. Performance Management, tot mislukken gedoemd?

De kunst is het simpel te houden. Soms laat men zich in de luren leggen door een fraai ICT systeem van tientallen indicatoren, diagrammen en figuren. Heel indrukwekkend maar de mislukking is nabij.

Laat de eenvoud regeren

Hoe eenvoudig het kan zijn vertelt Wim van der Leegte, algemeen directeur van VDL.

"Het is heel belangrijk dat wij voortdurend weten hoe wij ervoor staan. Iedereen moet weten hoe het staat met kosten, inkomsten en orders. Iedere directeur, iedere bedrijfsleider van ons moet die verantwoordelijkheid voelen. Iedereen moet in staat zijn om dit aan de mensen op de werkvloer te verduidelijken.

Ik was van het begin af aan al bezig om de belangrijkste cijfers van de bedrijven zichtbaar te maken in een systeem waarmee iedereen de vinger aan de pols kan houden. De commerciële ICT firma’s, die we om zo’n systeem vroegen, beloofden veel maar het resultaat leek nergens op. Ik wilde een simpel systeem dat continu aan de hand van slechts enkele getallen laat zien hoe we draaien.  Ik heb toen zelf de beeldschermen gemaakt van de cijfers die we nodig hadden.

Met dat systeem werken we nog steeds. Simpel en doelgericht, direct verbonden met vragen als: ‘Wordt er geld verdiend en hebben we genoeg orders?’ Elke werkmaatschappij weet hoe ze ervoor staat.

Als je resultaten zichtbaar zijn dan snapt iedereen waarom het gaat. De cijfers zijn bekend. Kosten, indirecte uren, orderportefeuille. Als de kosten oplopen of als de orderportefeuille zakt, dan is er een probleem dat opgelost moet worden.

De oplossing komt vaak in samenwerking met de werkvloer. Daar zit ook deskundigheid om verbeteringen te realiseren. Als je de mensen betrekt bij de problemen en duidelijk bent over hoe we ervoor staan, wil iedereen meewerken. Als de leidinggevenden dat nalaten, als ze niet weten wat er op de werkvloer leeft, als ze niet kunnen uitleggen wat er schort aan het eigen bedrijfsresultaat dan gaat het mis. Dit is een platte organisatie met korte lijnen, onze mensen verdienen aandacht en de leidinggevenden moeten dat laten zien."

Waarom dit citaat? Omdat het in kort bestek de essentie  van performance management verduidelijkt.  Voor de liefhebber nog het voorbeeld dat Paul Verburgt beschrijft. Hij leidde een organisatie van meer dan 1000 mensen met slechts drie indicatoren.

Performance management is ook gedrag en organisatieontwerp

We zien dat performance management meer is dan doelstellingen en KPI’s. Het is het managen richten op ‘resultaatverbetering', het is de relatie tussen bazen en de werkvloer en tussen staf en lijn. Het is betrokkenheid en motivatie. Het is een organisatieontwerp waarin onderdelen zicht hebben op de eigen resultaten en zich daar ook verantwoordelijk voor weten.

Vraagt u zich af wat u in uw organisatie kunt doen om performance management goed te laten werken? Zie dan de voorbeelden in de artikelen op deze pagina.

Instrument Prestatie management en indicatoren

Heeft u al van alles geprobeerd en is het nog niet gelukt doe dan deze test. Met dit instrument kunt u de resultaatgerichtheid van uw team en uw organisatie meten. Ook maakt u de mogelijkheden tot verbetering zichtbaar. Het instrument richt zich op vragen als:

  • Is uw organisatie daadwerkelijk in de weer met resultaatverbetering?
  • Is er voldoende betrokkenheid en actiegerichtheid?
  • Sturen en stimuleren leidinggevenden het proces van prestatieverbetering?

Trending

verstoring
Cover stories
Sturen op verantwoordelijkheid

Lean... en dan? Professionaliseer op verstoringen!

Complexe produktieprocessen en de verantwoordelijkheid van de professionals
Herman Bosman
44262
20
KPI' s opstellen! Hoe werkt een dashboard met prestatie indicatoren?
Cover stories
Performance management

KPI's: focussen op de essentie met prestatie-indicatoren

Geschikte KPI’s zorgen voor inzicht en transparantie in de bedrijfsvoering
85288
0
Ontwikkelingen en trends in Performance Management - De balans van 10 jaar uitwisselen van kennis en ervaring
Cover stories
Performance management

Ontwikkelingen en trends in Performance Management

De balans van 10 jaar uitwisselen van kennis en ervaring
Leo Kerklaan
31926
2
Performance management, meer dan een lijstje KPI’s  - en meer dan het sturen aan de hand van een paar getallen
Columns
Prestatie indicatoren

Performance management, meer dan een lijstje KPI’s

en meer dan het sturen aan de hand van een paar getallen
Freek Hermkens Management Pro
23767
5
essentialist-leader
Cover stories · Boeken
Performance management

Monitoren middels prestatie indicatoren

Balanceren tussen sturing en zelforganisatie
Cris Zomerdijk
34558
0
Resultaten verbeteren! - Gedrag, houding en bedrijfscultuur als kritieke succesfactoren
Cover stories · Cases
Organisatiecultuur

Resultaten verbeteren!

Case klantgerichtheid versterken. Gedrag, houding en bedrijfscultuur als succesfactoren.
Willem Mastenbroek
23961
1
finish
Cover stories · Instrumenten
Continue resultaatverbetering

Werken met prestatie-indicatoren

Versterk de resultaatgerichtheid van uw team en uw organisatie.
Willem Mastenbroek
110339
40
Air_Pressure_logo_FINAL
Cover stories
Continue resultaatverbetering

De rol van prestatie-indicatoren bij efficiencyverbetering (deel 2)

Jurgen Hoppenbrouwers
22153
2
KPI's bepalen, kpi's voorbeelden en  kpi dashboard
Cover stories
Performance management

Performance-management, tot mislukken gedoemd?

Praktijkervaringen, voorbeelden van KPI's en een aanpak om de succeskansen te vergroten.
Willem Mastenbroek
278557
2
schermafbeelding-2011-11-20-om-18-23-31
Cover stories
Continue resultaatverbetering

Het meten van prestaties met behulp van indicatoren

Wat is de juiste mix van instrumenten om prestaties temeten?
Leo Kerklaan
56008
2

Tips & Tricks

_network_simple_org7
Columns
Performance management

Sturen op targets: valkuilen en nadelen

Tijd om te bedenken hoe we 'target-setting' anders gaan aanpakken
Daan Tel
15262
5
visuele-data
Cover stories
Performance management

Managementinformatie: helpen kpi's, rapporten & dashboards?

Hoe managementinformatie gebruiken? Zoek het verhaal achter de cijferbrij!
Rob ter Hedde
31820
10
Help
Cover stories
Prestatie indicatoren

Prestaties verbeteren is mensenwerk!

De factor ‘mens’ is de sleutel maar nog vaak ondergeschikt. Wat te doen?
Rob ter Hedde
10970
3
5KPI
Cover stories · Cases
Performance management

Hoe je een organisatie bestuurt met slechts 5 KPI’s

Eenvoud werkt écht. Hoe je de strategievertaling en de KPI's simpel houdt.
Rob ter Hedde
48440
13
Lean projecten succesvol maken en houden
Columns
Lean management en werken

Lean-projecten wel succesvol maken

Regie voeren op eigenaarschap in de lijn
Freek Hermkens Management Pro
57200
0

Auteurs die meeschrijven aan Performance management

Zie alle