Meet met dit instrument de resultaatgerichtheid van uw team en uw organisatie. Maak de mogelijkheden tot verbetering zichtbaar. Een systeem van prestatie-indicatoren is gangbaar managementgereedschap aan het worden. Echter, is er een klimaat waarin het kan gedijen? Vaak zijn er wel mooie systemen ontwikkeld, maar bestaan ze vooral op papier of in de computer.  Dit instrument richt zich op de volgende vragen: * Is uw organisatie daadwerkelijk in de weer met verbetering van de resultaten? * Is er voldoende betrokkenheid en actiegerichtheid? * Sturen en stimuleren leidinggevenden het proces van prestatieverbetering? * Beschikken teams van hoog tot laag over eigen prestatie-indicatoren en worden ze ook gebruikt? Het is de bedoeling dat u het invult voor dat deel van de organisatie dat u kunt overzien. Dus in ieder geval voor uw eigen team en de teams direct daar omheen; of voor de teams waar u leiding aan geeft. Het instrument bestaat…