Managementsite netwerk

InnovatiefOrganiseren.nl

Forum slimmer werken en sociale innovatie

Blogt over innovatief organiseren, slimmer werken en sociale innovatie.


social management
Cover stories

De sociale kant van Scientific Management

Harmonie, geluk en welvaart: een betere wereld voor iedereen
Leon Dohmen InnovatiefOrganiseren.nl
374
1
23
Alle artikelen

Recente reacties

Reactie op

De sociale kant van Scientific Management

Leuk dat je zo'n klassieker voor het voetlicht brengt en dan niet als het karikatuur dat ervan gemaakt is.
Misschien moeten we naar een New Scientific Management of SM 2.0 waarin het streven is om goed onderbouwde werk- en organisatiemethoden toe te passen.
Laten we wel wezen, bij gebrek aan bedrijfskundige kennis bij veel leidinggevenden wordt er eigenlijk maar wat aangeklooid en meestal is de medewerker daarvan de dupe. Denk bijvoorbeeld aan al die implementaties van zelf-X-ende teams: meestal is het 'eerstelijnsleidinggevende ontslaan en voortaan zijn jullie zelfsturend' (=zoek het samen maar uit). Terwijl we in de Moderne SocioTechniek een 'Dutch Design'-aanpak voor structuurontwerp beschikbaar hebben die in ieder geval leidt tot een structuur waarin de condities voor betekenisvolle zelfsturing worden geboden.
L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019
Reactie op

De 5 misverstanden rond zelfsturing

Het kan overal, daar is hier al eens eerder over gesproken: https://www.managementsite.nl/zelfsturende-reorganisatie-bestaat-dat
Jaap Peters
Pro-lid
Reactie op

De 5 misverstanden rond zelfsturing

Eens, Leon. Hoewel rechten en plichten nogal streng klinkt. Ik heb het liever over vrijheid en verantwoordelijkheid
Ben Kuiken
Auteur
Reactie op

De 5 misverstanden rond zelfsturing

Leuk artikel en goed geschreven, Ben.

Zelforganisatie of zelfsturing betekent rechten en plichten blijkt maar weer. Althans, dat is mijn interpretatie :-)
Leon Dohmen
Pro-lid
Reactie op

Hebben we de manager eigenlijk nog wel nodig?

Dank voor je reactie, Leon. Ik denk daarop het volgende:
1. het is een misverstand dat zelforganisatie of zelfsturing geen leiding of sturing kent. In tegendeel: de sturing vanuit je mede-teamleden is waarschijnlijk strenger en invloedrijker dan vanuit een functie.
2. ook is het m.i. een misverstand dat organisatie een gezamenlijk belang dienen. In tegendeel: ze dienen meerdere belangen tegelijk, en dit reduceren tot 1 gezamenlijk belang is daar een miskenning van.
3. anarchie, chaos en machtsmisbruik zijn niet voorbehouden aan niet-gereguleerde omgevingen. In tegendeel: ze tieren ook welig in gemanagede organisaties. Dan is het handig om afspraken met elkaar te maken, maar de vraag is: wie bepaalt dat?
Ben Kuiken
Auteur
Reactie op

Hebben we de manager eigenlijk nog wel nodig?

Ik denk dat er altijd iets of iemand dient te zijn dat/die zorgt voor doelbinding en het dienen van het gezamenlijk belang. Hoe we dat noemen (manager?) is niet belangrijk.

Toen internet opkwam was de belofte dat het een soort Utopia zou worden. Regels waren niet nodig en iedereen was gelijk. Maar kijk eens wat een puinhoop het is geworden. Anarchie, chaos en machtsmisbruik vieren hoogtij. Een inhaalslag via wetten en regulering moet dan weer enigszins orde op zaken stellen. In dit geval door overheden. Overheden als de managers van het internet.....
Leon Dohmen
Pro-lid
Reactie op

De organisatie 'is de beste uitvinding ooit'!

Harari schrijft in zijn boek Homo Sapiens dat het succes van de mens verklaard kan worden door zijn vermogen om de krachten te bundelen onder een idee, een mythe, zoals de organisatie, een land, of een geloof. Ook al hebben wij niet de scherpste tanden, kunnen wij niet het hardste rennen of het beste klimmen, dat vermogen maakt ons haast onoverwinnelijk. De keerzijde daarvan is wel dat we in die mythe gaan geloven, en daardoor de gekste dingen doen (denk aan oorlogen voeren over een stukje land).
Ben Kuiken
Pro-lid
Reactie op

Organiseren is een werkwoord

Hoi Ben,

Semler heeft wel meer geroepen/gezegd dat niet klopt. Dat blijkt ook uit onderzoek naar de veerkracht van grote organisaties hier op managementsite gepubliceerd:
https://www.managementsite.nl/veerkracht-grote-organisaties-1
Leon Dohmen
Pro-lid
Reactie op

Innovatief organiseren? Eh...

Dank voor je commentaar, Hans. Maar Senseo en de CD? Dat zijn toch wel voorbeelden met een enorme baard, daar kun je echt niet meer mee aankomen, Hans. En de vertaling naar organiseren gaat mank, want werk is geen product, maar veel meer een beleving. Hoe ervaar je je werk? En ik ben bang dat veel programma's om het werk 'beter te maken' eerder bijdragen aan de burn-out epidemie dan dat het helpt.
Ben Kuiken
Auteur
Reactie op

Innovatief organiseren? Eh...

Iedereen die zich wel eens in innovatie heeft verdiept of bij innovatie-projecten betrokken was weet: die gaan nogal eens radicaal fout, zijn vaak minder profijtelijk, maar soms maak je een klapper ...
Bij innovatie is het eigenlijk niet het doel om vreselijk innovatief of creatief te zijn, maar om iets te bedenken waar (meestal) klanten zo blij van worden dat ze jou grif betalen. Neem de Senseo met de pads of de CD.
Vertaald naar organiseren: de klanten van het organiseren zijn de medewerkers en die verdienen volgens de WRR 'beter werk' (zie rapport: Het betere werk, De nieuwe maatschappelijke opdracht). En voor een nieuwe opdracht is innovativiteit nodig: dus innovatief organiseren om werk beter te maken. Een soort vaccin tegen de burn-out epidemie.
L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019