05
PE

Team ontwikkeling

Tips en interventies voor teamontwikkeling , teamfunctioneren en teambuilding. Modellen en voorbeelden.

Teams zijn de bouwstenen van organisaties. In teams worden organisatiedoelen omgezet in concrete resultaten. Wat bepaalt de kwaliteit van de samenwerking? Hoe functioneert een Team: Teamontwikkelingsmodel, inzichten en interventies. Praktijkervaringen met teamontwikkeling en teamcoaching. Tips, ideeën en interventies voor teambuilding.

Wat is Team ontwikkeling

Wat is de kern van een sterk team? Teamontwikkeling heeft ten doel het verbeteren van de prestaties en de samenwerking van het team. Teamontwikkeling is met elkaar leren. De trend is een grotere verantwoordelijkheid voor resultaten en meer zelfsturing. Teams worden in toenemende mate aangesproken op continue resultaatverbetering.

Het spreekt niet vanzelf dat teams dit met gemak oppakken.

Zelfsturing en teamontwikkeling

In toenemende mate hebben teamleden hun team zelf in de hand. Zelfsturende teams zijn ‘hot’. De slaagkansen zijn niet bij voorbaat gegarandeerd. Vaarwel zelfsturende teams? Onderhuids kunnen allerlei wrevels in een team spelen. Daar moet je dan wat mee. Soms met behulp van een buitenstaander. Zie: Veranderen van de onderstroom in teams. Maar je kan ook een boel zelf. Zie Zelfcoaching voor succesvolle teams.

Ingewikkeld? Dat niet, maar het doet wel een beroep op de vaardigheid tot samenwerken.

De tijd van met elkaar wat grommen over de leiding en elkaar verder met rust laten, is voorbij. De verantwoordelijkheid oppakken voor resultaten en zo nodig elkaar aanspreken op gedrag is de kern van een goed functionerend team.

Ervaringen met teamontwikkeling

Programma's zoals Lean, Agile/scrum, Six Sigma  en trainingen in beter samenwerken en besluitvorming worden soms aangewend. De ervaringen daarmee zijn gemengd. Te vaak toont de lijn-organisatie te weinig betrokkenheid. Vaak ook is de relatie met het dagelijks werk te onduidelijk. In dit verband wordt gesproken van The Great Training Robbery.

The Great Training Robbery: "Tailor Made, On the job. Toegesneden op de werksituatie...". Ammehoela!  Weggegooid geld. De relatie met prestatie verbetering blijft te onduidelijk.

Er wordt veel getraind op beter samenwerken, feedback en elkaar aanspreken op gedrag maar er moet getraind worden op prestatieverbetering. Belangrijk om daar vanaf het begin duidelijkheid over te scheppen! Waarom doen we dit. Waar willen we naar toe.

Zie ook de informatie over Continue resultaatverbetering. Het met elkaar continu leren en verbeteren op het werk'  heeft de toekomst. Of wat duidelijker geformuleerd: “Leren we niet met elkaar op het werk dan is er geen toekomst!”

Hoe teamontwikkeling aanpakken

Waarop letten? Wat vooral ontwikkelen?

Drie factoren

  1. Focus op het werk. Waar staan wij voor? Zijn we bezig met slimmer werken, grotere klantgerichtheid en leren we van fouten? Waar moeten we op focussen? Hoe gaat het nu? Wat doen we eraan, met welke acties tot verbetering zijn we bezig?
  2. De kwaliteit van de werkrelaties. Is er respect, wederzijdse ondersteuning, luistert men naar elkaar. Durft men elkaar aan te spreken op gedrag. Geen ‘prima donna’ gedrag.  Zie ook Het perfecte team volgens Google over het Google onderzoek.
  3. Het organisatieontwerp. Heeft het team zicht op de behaalde resultaten. Voelt men zich ook verantwoordelijk voor het resultaat. Heeft het team de ruimte om zelf hun resultaat te verbeteren. Wordt dat ook aangemoedigd?  Zelfsturing en zelforganisatie bieden hiertoe een goed perspectief evenals de hierbij passende Sturing op verantwoordelijkheid.

Deze 3 punten hebben grote gevolgen voor Training en Opleiding. Zie Trends Opleiding en Training.

Van groot belang is de rol van de leiding. Zie de volgende sectie.

Leidinggeven en teamfunctioneren

Zelfsturende teams hebben vaak nog een leidinggevende. Als de samenwerking stagneert mag van hem of haar verwacht worden het teamfunctioneren aan de orde te stellen. Van de teamleden mag verwacht worden dat zij daarvoor open staan.

Ook de teams in gevestigde organisaties evolueren steeds vaker de kant uit van meer zelfsturing en autonomie. Men moet wel want er is de tendens dat teams een eigen resultaatverantwoordelijkheid toebedeeld krijgen; zie: De dwang naar een aanspreekcultuur. De noodzaak om ook in deze teams iets te doen aan verstoorde verhoudingen, geklaag of passief gedoe neemt dan meteen fiks toe. Meerdere titels onderaan deze pagina besteden daar aandacht aan. Alvast een voorzet als het team niet functioneert: Luie teaminterventies met grote impact De aanpak in 3 vuistregels. 1. Zie het patroon 2. Stel de juiste vragen 3. Leun achterover en hou je mond.

De stijl van leidinggeven is een belangrijke factor voor de samenwerking in het team. Zie Het nieuwe leidinggeven. Inzicht in de eigen stijl is het begin. Het vermogen om het team op een constructieve manier aan te spreken op hun verantwoordelijkheid is stap twee. Zie hierover: Kwaliteit en sturen op verantwoordelijkheidSturen naar meer zelfsturing. Hoe doe je dat?

Ad hoc teams

Teams, zoals projectgroepen en interdisciplinaire task-forces moeten meteen presteren. Dit stelt eisen aan het niveau van zelfsturing en professionele verantwoordelijkheid. Scrum kan helpen om het gewenste niveau snel te bereiken. Bij teams waarvan de deelnemers het gewenste niveau al in huis hebben, gaat Agile werken vanzelf.

Team functioneren en beter samenwerken

Iedereen wil werken in een goed functionerend team. Goed met elkaar samenwerken in het team is dan een eerste vereiste. Echter:

Selectie van ervaringen, inzichten en tips

Inzichten en praktijkervaringen in de 'Selectie van de redactie' hieronder. Op deze pagina vindt u ook de meest recente bijdragen over teamontwikkeling in ManagementSite. Apart ziet u de 'Tips en tricks' en de bijdragen met de 'meeste reacties van lezers'.

Trending

agile
Cover stories
Netwerkorganisatie

Agile werken en netwerkorganisaties

Per project is er een zichzelf organiserend team van autonome professionals. Voorbeelden en tips.
Karin Manuel
27533
6
meeting
Columns
Sturen op verantwoordelijkheid

Werken in een zelfsturend team, is dat leuk?

Soft skills van groot belang in zelfsturende teams
Rijk Binnekamp
12670
9
rules_of_engagement
Cover stories
Gedragsverandering

Weg met de ongeschreven regels, deel II

Hoe omgaan met blokkerend gedrag in teams
Annemieke Figee
19561
3
sailteam
Cover stories
Zelforganisatie en zelfsturende teams

Vaarwel zelfsturende teams?

Van hype naar essentie
Lenette Schuijt
216656
19
gedrag
Cover stories
Team ontwikkeling

Gedragsverandering en betere samenwerking

Hoe een teamontwikkeltraject leidt tot vragen, inzichten en verwondering…
Femke de Jonge
48231
25
Intimidatie en provocatie! Wat nu? De kunst van het goedmoedig negeren
Cover stories
Verwaarlozing en organisatierot

Klaagteams: wat moet je ermee?

Wat doe je als je team niet vooruit te branden is?
Annemieke Figee
91998
15
Met klare taal bereik je topprestaties met je team - Het stappenplan naar het tonen van daadkracht
Columns
Management cases

Met klare taal bereik je topprestaties met je team

Het stappenplan naar het tonen van daadkracht
Marjan Haselhoff
13500
0
Uit wanhoop liet ik m’n team meedenken…  - En de output verdubbelde!
Columns
Continue resultaatverbetering

Uit wanhoop liet ik m’n team meedenken…

En de output verdubbelde!
Peter van Riel
16305
5
Maak er geen hecht team van! - De zin en vooral de onzin van teamontwikkeling
Columns
Team ontwikkeling

Maak er geen hecht team van!

De zin en vooral de onzin van teamontwikkeling
Manu Busschots
31680
11
Lastige gesprekssituaties! - Laat u inspireren door technieken van coaching
Cover stories
Sociale vaardigheden

Lastige gesprekssituaties!

Laat u inspireren door technieken van coaching, 4manieren van coaching
Cynthia van der Zwan
33227
8

Tips & Tricks

team-communicatie
Cover stories
Team ontwikkeling

Teams: de bouwstenen van uw organisatie

Wat bepaalt het succes? Wat blokkeert? Hoe werken aan een sterk team? Inzichten en tips.
Willem Mastenbroek
52170
1
team
Boeken · Columns
Ondernemerschap

Hoe we gaan werken in tijdelijke expertteams

Is uw bedrijf al connected?
dictus nicolai
8564
0
Google
Columns
Leidinggeven

Het perfecte team volgens Google

Het zijn de normen, niet de mensen, die een groep slim maken
Rijk Binnekamp
22451
5
Hoe je succesvol de confrontatie aangaat in jouw team
Columns
Team ontwikkeling

De Gouden Confrontatie Regel

Hoe je succesvol de confrontatie aangaat in jouw team
Karin van Zuilen
12092
0
Grenzen stellen als manager: noodzaak of  zwaktebod? - Vier praktische tips voor bazen
Columns
Leidinggeven

Grenzen stellen als manager: noodzaak of zwaktebod?

Vier praktische tips voor bazen
Annemieke Figee
28540
3

Auteurs die meeschrijven aan Team ontwikkeling

Zie alle
Marjan Houweling

Hoe bouw je de beste teams ooit? Want we leven in een snelle wereld vol uitdagingen. In vrijwel elke sector is de ambitie of opdracht groot. Dat vraagt om nieuwe oplossingen, creativiteit en innovatie. Jarenlang kwamen we bij allerlei organisaties over de vloer om teams daarbij te helpen. Op allerlei manieren. Onze les: als je ambities wil waarmaken, dan is gedragsverandering noodzakelijk. Maar… In de waan van de dag is gedragsverandering moeilijk vol te houden. Dus wat gebeurt er? Meer van hetzelfde doen. Het moeilijk maken. Af en toe iets doen. Zelf hard aan de kar blijven trekken. Met gangbare oplossingen in de weer blijven. Tijdrovende oplossingen kiezen die snel vervliegen. En dan verandert er dus niets. Of langzaam. Of moeizaam. Frustrerend! We zochten een oplossing om deze cirkel te doorbreken. Maar die bestond niet. Dus hebben we die zelf ontwikkeld. Want gedragsverandering is een voorspelbaar proces. Wat voor team je ook bent. Wat de ambitie ook is. We hebben al onze kennis en ervaring over teams en gedragsverandering gemodelleerd en doorontwikkeld in software. En daar zijn we ongelooflijk trots op! Omdat teams er in de praktijk écht iets aan hebben. Teams veranderen stapje voor stapje samen gedrag waardoor ze meer invloed, energie en voldoening ervaren. Hiermee maken zij samen de wereld een stukje mooier. En daarmee wij ook.