Teams: de bouwstenen van uw organisatie

Cover stories

In teams worden organisatiedoelen omgezet in concrete resultaten. Wat bepaalt de samenwerking? Wat is de kern van een sterk team? En hoe is het met de resultaten?

Teamontwikkeling is met elkaar leren en verbeteren. De trend is een grotere verantwoordelijkheid voor resultaten en meer zelfsturing.  Ook worden teams in toenemende mate aangesproken op continue resultaatverbetering.

In deze column vindt u een selectie uit de kennisbankpagina's: Continue resultaatverbetering, Teamontwikkeling, Zelforganisatie & zelfsturende teams en Interne communicatie & samenwerking.

Deze selectie verschaft u een compact overzicht van mijn favoriete inzichten en tips. Ik richt mij daarbij op wat ik de essentie vind voor een beter teamfunctioneren.

Hoe teamontwikkeling aanpakken? De drie factoren

...

Jacob van der Wal
Pro-lid
Mooi, dat teams als bouwblok (kleinste te onderscheiden element) van een organisatie worden gezien. Holacracy (het "nieuwe zelforganiseren") gaat hier naar mijn mening wel eens aan voorbij. Het werk wordt opgedeeld in rollen, die samen een circels vormen. Maar wat is dan je thuiscircel. Je thuisbasis met naast werkinhoudelijke zaken (ruimte voor) sociale verbondenheid. Kortom: zelfsturende - teams. Teams als basis van zelforganisatie.

Meer over Team ontwikkeling