Hoe verandering aanpakken? De essentie op 1 A4tje. Geselecteerd uit onze kennisbank. Lees ook over de belangrijkste trends, met voorbeelden en tips.

Hoe de slaagkansen van verandertrajecten vergroten. Drie principes:

 1. Breng of houd de verantwoordelijkheid voor verandering in de lijn.

  Verschaf medewerkers in alle lagen van de organisatie een eigen verantwoordelijkheid voor gewenste veranderingen. De professionals in de uitvoering en het  operationeel management spelen daarbij een belangrijke rol. Hol de verantwoordelijkheid van het midden management niet uit door een projectorganisatie.

 2. Volg het motto “Beleid omlaag, acties omhoog”.

  Voorkom mooie woorden op papier, maar ga over tot actie. Geef zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid de ruimte om met acties te komen binnen de kaders van het beleid. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Veelal zijn zij bereid te veranderen als zij zelf het nut en de noodzaak ervan inzien.

 3. Focus op het primaire proces.

  Maak het proces van waardecreatie voor de klant leidend bij de verandering. Blijf de focus verduidelijken in uw communicatie of u het nu missie, visie, strategie of beleid noemt. Houd de focus gericht op het gewenste eindresultaat. Dus: “Begin bij het eind!” Waar gaat het om? Scoren bij klanten, snellere orderafhandeling, vlottere doorloop, minder uitval. Duurzamer werken. Integriteit versterken, sneller en beter innoveren, digitaliseren van het werkproces? Het betreft niet iets dat alleen voor de top telt. Iedereen die leiding geeft is gebaat met het vermogen om te verduidelijken waar het om gaat.

Verandermanagement verandert

ArrayDe praktijk blijft lastig. Vaak wordt gesproken van een faalpercentage van 70-80%. Dit zijn de ‘oude’ percentages. Niet erg geloofwaardig, gezien het tempo van verandering dat we meemaken!

Ondertussen spoelt er een stroom van publicaties, events en seminars over ons heen. Ook de productie van boeken over verandermanagement neemt elk jaar nog toe. Helpt dit of demonstreert al dit geweld onze onmacht en het naderend einde van deze discipline?

Verdwijnt verandermanagement als aparte discipline?

Principes als ‘Meer zelforganisatie’, ‘Focus op verbetering van het primaire proces tot en met de klant’ en ‘Stuur op verantwoordelijkheid’ worden door sommige organisaties als leidende organisatieprincipes gehanteerd. Het initiatief tot verandering ligt niet meer exclusief bij de top. Het reguliere werk wordt een zaak van continue verbetering.

‘Werken’, ‘veranderen’, ‘managen’ en ‘organiseren’ raken vervlochten in een proces van continue resultaatverbetering.

Organisaties als beta-versies, voortdurend in een fase van experimenteren, leren en verbeteren. Zie de voorbeelden in: Sturen op verantwoordelijkheid.

Nieuw is dat de balans tussen sturing en zelforganisatie meer en meer overhelt naar zelforganisatie. Dat vereist een andere sturing: het top down sturen op de inhoud verschuift naar het creëren van condities zodat de mensen zelf met acties komen om het gewenste resultaat te bereiken. Meer hierover in: Zelforganisatie en zelfsturende teams.

Het bovenstaande is slechts één onderdeel van de kennisbank-pagina. Hier volgt het overzicht van de gehele pagina. Doe er uw voordeel mee.

Inhoud Kennisbank Verandermanagement

 1. Verandermanagement, wat is het?
 2. Verandermanagement, hoe?
 3. Drie trends
  1. Eenvoud, daadkracht & oplossingsgericht
  2. Gedrag en interactie belangrijker
  3. Verandering als ‘part of the job’
 4. Verandermanagement als onderdeel van de bedrijfsvoering
  1. De lijn als veranderorganisatie
 5. Goed verandermanagement in 1A4tje
  1. Drie principes
 6. Verandermanagement verandert
  1. Verdwijnt verandermanagement als aparte discipline?
 7. Betere sturing, drie valkuilen
  1. Verandermanagement als regendans
  2. Uitholling v.d. verantwoordelijkheid v.d. lijnorganisatie
  3. Big is beautiful
 8. Verandermanagement: voorbeelden
 9. Selectie van cases en inzichten

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

 • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
 • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
 • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
 • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

[…] Bij de selectie van ervaringen vindt U ook ‘The next level’ van zelforganisatie en zelfsturende teams met de Haier Casus.               Dit A4tje past in onze serie van kennisbank A4tjes. Eerder verschenen Cultuurverandering in één A4tje en Goed verandermanagement op 1A4tje. […]

[…] A4tje past in onze serie van kennisbank A4tjes zoals:– Goed verandermanagement op 1A4tje– Beter samenwerken in 1 A4tje – Zelfsturende teams en zelforganisatie in 1 […]

x
x