Goed verandermanagement in 1A4tje

Cover stories

Hoe verandering aanpakken? De essentie in 3 principes op 1 A4tje. Geselecteerd uit onze kennisbank. Lees ook over belangrijke trends, met voorbeelden en tips.

Hoe de slaagkansen van verandertrajecten vergroten. Drie principes:

  1. Houd of breng de verantwoordelijkheid voor verandering in de lijn.

    Verschaf medewerkers in alle lagen van de organisatie een eigen verantwoordelijkheid voor gewenste veranderingen. De professionals in de uitvoering en het  operationeel management spelen daarbij een belangrijke rol. Hol de verantwoordelijkheid van het midden management niet uit door een projectorganisatie. Zorg voor duidelijkheid over de eindverantwoordelijkheid.Bij wie is die belegd!  

  2. Volg het motto “Beleid omlaag, acties omhoog”.

    Voorkom mooie woorden op papier, ...Segundo Ecury
Lid sinds 2019
Deze kennis is fantastisch toepasbaar in alle organisaties

Meer over Verandermanagement