Goed verandermanagement in 1A4tje

Cover stories

Hoe verandering aanpakken? De essentie op 1 A4tje. Geselecteerd uit onze kennisbank. Lees ook over de belangrijkste trends, met voorbeelden en tips.

Hoe de slaagkansen van verandertrajecten vergroten. Drie principes:

  1. Breng of houd de verantwoordelijkheid voor verandering in de lijn.

    Verschaf medewerkers in alle lagen van de organisatie een eigen verantwoordelijkheid voor gewenste veranderingen. De professionals in de uitvoering en het  operationeel management spelen daarbij een belangrijke rol. Hol de verantwoordelijkheid van het midden management niet uit door een projectorganisatie.

  2. Volg het motto “Beleid omlaag, acties omhoog”.

    Voorkom mooie woorden op papier, maar ga over tot actie. Geef zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid de ruimte om met acties...Segundo Ecury
Lid sinds 2019
Deze kennis is fantastisch toepasbaar in alle organisaties

Meer over Verandermanagement