Verandermanagement: Dé drie valkuilen

Columns

Verandermanagement wordt meer en meer een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Toch blijven een paar oude routines verleidelijk. Hier vindt u de 3 belangrijkste risico's.

Vermijd deze valkuilen

Het ‘oude verandermanagement’ blijkt nog vaak aangewend te worden. Als u de volgende drie ‘valkuilen’ weet te vermijden voorkomt u een boel ellende.

1. Verandermanagement als regendans

Schaffer en Thomson maakten al in 1992 duidelijk dat organisaties een boel activiteiten ontwikkelen die weinig van doen hebben met het primaire proces. Het zijn activiteiten die overwegend in de ‘middelen sfeer’ passen en niet rechtstreeks verbonden zijn met resultaten en klanten. Dergelijke activiteiten leiden alleen maar af van de zaken waar het echt om gaat. Mee stoppen dus! Voorbeelden: kernwaarden, de lerende organisatie, competentie-management, BSC en cultuurprogramma's. 

Veel gedoe met fraaie modellen, indrukwekkende instrumenten en programma's. Ondertussen wacht de klant.

Hetzelfde geldt voor activiteiten als teamontwikkeling, communicatieverbetering en programma’s over leidinggeven en samenwerken. Te vrijblijvend! Besteed de budgetten voor dit soort activiteiten liever aan met elkaar leren op het werk om gewenste veranderingen in het primaire proces te realiseren: zoals betere doorloop, verstandiger voorraadbeheer, sneller innoveren, grotere klantgerichtheid, betere service, kostenreducties, grotere leverbetrouwbaarheid, minder uitval, etc. Doe dat met de bestaande teams! Als de voortgang in een team vastloopt door problemen in de samenwerking, dan moet dat zeker aandacht krijgen. Let wel: train niet in beter samenwerken maar train in voortgang en beter met elkaar presteren.

Kortom: ‘Begin bij het eind!’

2. Uitholling v.d. verantwoordelijkheid v.d. lijnorganisatie

Door het gangbare gebruik van projectorganisaties wordt de verantwoordelijkheid voor verandering uit de lijnorganisatie getrokken. De ‘routines’ van projectgroepen met overkoepelende stuurgroep werken in dit verband contraproductief. Dit punt wordt veel te weinig onder ogen gezien.

In Nederland heerst de ‘projectgekte’! Deze uitholling van de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie wordt versterkt door de royale inschakeling van staforganen, externe adviseurs en speciale verandermanagers die ook de nodige plannen en aanbevelingen produceren. Als klap op de vuurpijl is er dan nog de mythe dat het middenmanagement als ‘leemlaag’ functioneert.

“Er zijn weerstanden; de mensen zien het niet zitten. Vind u het gek?”

Nadat we aldus de lijnorganisatie buitenspel hebben gezet gaan we klagen dat het ‘uitrollen’ of het ‘implementeren’ van de verandering niet lukt. “Er zijn weerstanden; de mensen zien het niet zitten. Ze snappen het niet.”  Tja… haal je de koekoek!

3. Big is beautiful

“Een 8 stappen plan werkt beter dan een 3 stappen plan. Uitgebreid onderzoek met bijvoorbeeld een ‘nulmeting’ is uiteraard een goed begin. Een grootscheepse transformatie, een alomvattende cultuurverandering, een mammoet van een nieuw informatie-systeem, een ‘Total reengineering’ traject, een radicale herstructurering vanwege de fusie en een ‘Total Quality’ programma maken meer indruk dan met kleine stapjes in de goede richting bewegen.”

Als u hierin meegaat bent u de klos!

Elk indrukwekkend veranderprogramma dient gewantrouwd te worden. Een heel verhaal nodig om het uit te leggen? Eerst een grootscheeps onderzoek en dan een fraai opgetuigde projectorganisatie? En altijd maar weer dat 'nader onderzoek' want 'Het is zo complex'.

‘Het is zo complex…’  Ammehoela, gelooft u het zelf?

Veel geleerd geleuter over transformatie, cultuur, commitment en andere ‘taaie’ en complexe vraagstukken? Ook nog een totale herstructurering en empowerment? ‘People first’ nietwaar?
Daar gaan we dan. Vergeten zijn de lessen over ‘Reductie van complexiteit’ en ‘Keep it simple’. En wat zijn de gevolgen? Verwarring en verspilling! 

Hoe dan wel? Zie Goed verandermanagement in 1A4tje 

Willem Mastenbroek
Hoofdredacteur ManagementSite

Noot
Het A4tje over verandermanagement past in onze serie van kennisbank A4tjes:

- Missie en Visie in 1 A4tje
- Beter samenwerken in 1 A4tje
- Organisatieontwerp & organisatie-inrichting in 1A4tje
- Gedragsverandering: de essentie in 2 A4tjes  

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Haha, heel goed. Geen woord gelogen. Stuur dit naar alle opleidingsinstituten! Want daar wordt al die onzin verkocht.
Rob Driessen
Lid sinds 2019
Heb de ervaring dat gestelde juist is. Er worden teveel externe (dure) bureaus worden ingeschakeld, teveel bestuurders uit politiek of ambtenarij waardoor daadkracht ontbreekt. Mensen met ervaring en gezond boeren verstand worden weg getreiterd. Maar ja, het is een repeterend verhaal helaas. Veranderen in niet altijd verbeteren en verbeteren is per definitie veranderen. Goldratt noemde het 'a proces of ongoing improvement', doe het in kleine stapjes en daar waar de problemen zich voordoen en neem de mensen erin mee, zij zijn de specialisten.

Meer over Verandermanagement