Het is zo complex... Ammehoela

Cover stories

Bij veel management- en organisatie problemen hoor ik vaak ‘Het is zo complex’. Met 'Het is zo complex' wordt veel verhuld en toegedekt. Soms is sprake van moedwillig gekluns. Complexiteit wordt dan gebruikt om de buit binnen te halen.

Na een compacte definitie laat ik zien wat we eraan kunnen doen. Vervolgens introduceer ik enkele gangbare klachten over complexiteit. Ik laat zien dat klagers vaak belang hebben bij complexiteit en hoe ze dit proberen te verhullen.

Ik sluit af met een handleiding over hoe je de eigen positie versterkt door het spel complex te houden. Een spel van bluf, manipulatie en intimidatie.

Complexiteit is mensenwerk

Waarom hebben we het bij complexiteit niet over de manier waarop mensen met elkaar vervlochten zijn en op elkaar reageren. Ik bedoel de t...Jan van Bon
Complexiteit is een businessmodel. Dat is algemeen bekend en wordt vooral goed begrepen door adviesorganisaties die omzet- en winstdoelen hebben. [Omzet] = [aantal uren] * [prijs per uur], en de grootste driver voor beide factoren is complexiteit.
Wat kun je daar tegen in brengen? Het is een algemeen cultuurverschijnsel dat je overal in de hele wereld zult aantreffen.
Het wordt pas anders als je die omzet- en winstdoelen vervangt door waarde-doelen, die liefst duurzaam zijn gekozen. En gelukkig zit in ieder probleem ook altijd de kern van de bijbehorende oplossing: reductie van complexiteit. Dat kun je bereiken door alles zo eenvoudig te maken als mogelijk, maar niet nog eenvoudiger :-). Die instelling vind je echter alleen bij vooral kleinere organisaties en individuen die zich durven te onttrekken aan de mallemolen van economische doelstellingen.

Een niet te onderschatten hulpmiddel daarbij is het veranderen van je uitgangspunt: als je nou je organisatievorm om te beginnen eens 180 graden omdraait en opbrengsten niet een doel maar een gevolg maakt, dan heb je al een essentiële voorwaarde te pakken om aan bovengenoemde ellende een eind te maken. Richt eens een stichting op... Voor werk zul je in deze economische maatschappij altijd betaald moeten worden, maar als het uitgangspunt ineens in waarde wordt uitgedrukt i.p.v. in het saldo van je eigen bankrekening is het heel eenvoudig geworden om die complexiteit te lijf te gaan.
Ronald Smits
Lid sinds 2019
Vaak worden procedures, processen en wetgeving bewust complex gemaakt. Dat gaat m.i. vaak over legitimiteit: bijvoorbeeld complexe overheidswetgeving bedacht door een grote groep juristen en consultants die daarmee hun stoel warm houden. Vervolgens dure trainingsinstituten die de ambtenaren uitleggen hoe de wetgeving werkt. Niemand heeft overzicht.... Vervolgens complexe software waarvan niemand precies weet hoe het werkt en waarbij een monopolistische aanbieder tegen gigantische tarieven zich in laat huren voor het inregelen en onderhouden. De belastingbetaler heeft het nakijken.
Wim Aalbers
Lid sinds 2019
Ha Willem. Twee zielen..... ¨Ingewikkelde oplossingen bestaan niet.¨ https://www.bewegingindezaak.nl/ingewikkelde-oplossingen-bestaan-niet/

Meer over Management modellen