Complexiteit werkt verlammend. Organisaties lopen vast in complexiteit. En dat terwijl we altijd het motto ‘Keep it simple!’ huldigen.

Het hanteren van complexiteit wordt belemmerd door een duister begrip van complexiteit. We hebben het over aspecten of facetten van complexiteit, over de veelheid aan variabelen en factoren, over complexe uitdagingen, over niveaus van complexiteit. Een ding is zeker: aldus wordt het steeds complexer als een vreemde kracht die ons in ons bestaan bedreigt.

Complexiteit in organisaties is mensenwerk. Door het als mensenwerk te zien kunnen we het ook veranderen, hanteren en eenvoudiger maken. Met mensenwerk is het ook op te lossen! Dat dit de nodige kennis van zaken, ervaring en ook moed vereist zal duidelijk zijn.

Geen hogere machten maar mensen maken het steeds complexer

“Het is zo complex!” Pas op! Vaak is dit onkunde, dikdoenerij of het toedekken van een wantoestand.

Veel complexiteit creëren we zelf. Voorbeeld: “Er is een probleem dat men met regelgeving oplost, de complexiteit neemt toe in plaats van af, het probleem wordt groter. Men bedenkt nog enige regels; de kwestie wordt complexer. De druk blijft toenemen. IJverig worden nieuwe richtlijnen en systemen bedacht….”  De fouten blijven maar we hebben de regels gevolgd. Zie onze kennisbank-pagina Bureaucratie.

We worden overspoeld met indrukwekkende managementmodellen. Dragen die bij aan eenvoud? Bijna altijd wordt het complexer. Het aanbod van programma’s om de mensen in beweging te krijgen neemt alleen maar toe: Allerlei soorten trainingen, kernwaarden uitstrooien, communicatie-verbetering, cultuurprogramma’s… En nog veel meer; je kan het zo gek niet bedenken. Er komt van alles bij maar wordt het er eenvoudiger van?

De conclusie kan niet anders zijn dat sommige zakelijke dienstverleners gebaat zijn met toenemende complexiteit. Hun businessmodel is erop gebaseerd. Zie bijvoorbeeld ons dossier over ICT-projectmanagement bij de overheid.

Conclusie: Er is een grote onhandigheid in het begrijpen en hanteren van complexiteit. Soms is zelfs sprake van moedwillig gekluns. Zie hierover: Het is zo complex… Ammehoela.Laat de muppets maar betalen.’

Wat doen om van complex naar eenvoud te komen

De toenemende verwevenheid van menselijke interacties in steeds omvangrijkere en dichtere netwerken van machts- en afhankelijkheidsketens binnen en tussen organisaties, is ongetwijfeld een drijfkracht van complexiteit. De afbreuk risico’s nemen toe. Als ergens iets misgaat werken de ketens als een multiplier en kan de schade snel toenemen. Toch zijn er wel degelijk organisaties die hier op een slimme manier mee omgaan.

De kern is dat men de mensen in de frontlijn de nodige verantwoordelijkheid verschaft om in te grijpen.

Kortom: andere manieren van organiseren kunnen de complexiteit verminderen. Zie de voorbeelden op deze pagina en de kennisbankpagina over Organisatieontwerp.

Een ander gegeven is dat de toenemende verwevenheid versterkt wordt door de digitalisering. Slimme producten en diensten verspreiden zich sneller, de concurrentie wordt groter, het tempo van verandering neemt toe. Velen ervaren daardoor toenemende druk en complexiteit. Anderen laten zich niet van de wijs brengen.

Reductie van complexiteit is het nieuwe goud

Inzichten en voorbeelden van de aanpak

Meer inzichten en voorbeelden van de aanpak zijn te vinden in de onderstaande titels. Zie ook onze kennisbankpagina Bureaucratie.