01
B

Corporate governance

Versterking van corporate governance en zelfregulering. Ervaringen, inzichten, trends en tips.

Besturings-vraagstukken van organisaties in samenhang met concurrentiekracht, organisatieontwerp en maatschappelijke ontwikkelingen. De governance code als hulpmiddel bij toezicht en corporate governance. Inzichten en tips ter versterking van corporate governance.

Wat is corporate governance

De betekenis van Corporate governance is haar bijdrage aan bestuurlijke wijsheid en moreel kompas bij de besturing van organisaties. Deze betekenis krijgt meer inhoud door de veranderingen in organiseren en managen te zien als een beschavingsproces.

Corporate governance geeft inhoud aan de vraag hoe een onderneming efficiënt en verantwoord geleid moet worden en hoe de verantwoording over het gevoerde beleid aan aandeelhouders, werknemers, afnemers en de samenleving afgelegd moet worden. Belangrijk onderdeel is de relatie van de Raad van Toezicht en Commissarissen met bestuur of directie.

Wetgeving over ‘goed en eerlijk bestuur’ is hierbij belangrijk; gedragscodes, zoals de Corporate Governance Code, zetten een norm.

Beter organiseren en besturen als beschavingsproces

Beter organiseren is een beschavingsproces en een beschavingsideaal. In onze tijd een ideaal van goed & eerlijk bestuur waarbij de menselijke maat, fatsoen, verantwoordelijkheid, integriteit en duurzaamheid factoren zijn die tellen. In de praktijk is het moreel kompas vaak nog ver te zoeken. In de talrijke management opleidingen worden de onderwerpen ethiek, integriteit, moreel kompas en 'compliance' doorgaans onderbelicht.

De krachten van barbarisering en verhuftering liggen altijd op de loer. Wanbestuuur, zakkenvullerij, bot en onverschillig gedrag zijn nog steeds onder ons. Terugval naar ruwere vormen van managen en organiseren blijft altijd mogelijk. In hun meest woeste vormen van grove uitbuiting, fysiek geweld, kinderarbeid, ongeremde corruptie en wilde machtsdrift zijn deze krachten in ons deel van de wereld getemd en gekanaliseerd. Onze organisaties en onze samenlevingen hebben daar veel baat bij gehad.

In onze tijd vervullen wet, toezicht en vrije media daar elk een belangrijke rol bij. De les is telkens weer dat zonder vormen van dwang het fatsoen onder grote druk komt. Zie ook Het spel om poen en prestige.

De Corporate governance code

Governance codes worden ingezet om normen van goed bestuur te verduidelijken en richting te geven.
De werkzaamheid ervan wordt vaak betwijfeld. Zo sterk betwijfeld dat sommigen het zien als vrijblijvende retoriek en sociaal wenselijk geleuter. Waarom geen maatregelen vastleggen om paal en perk stellen aan bedenkelijk en prae-crimineel gedrag? Waarom geen concrete acties om wanbeheer zichtbaar te maken en terug te dringen.
Misstanden als Dieselgate en financiële rommel-produkten moeten keihard aangepakt worden. Waarom doet men dat in de VS wel en in NL niet? Moeten we dit aan wetgever en justitie overlaten en kunnen we de raden van toezicht en commissarissen daarbij vergeten?

Zelfregulering mogelijk?

Uit de artikelen op deze pagina blijkt dat de sfeer van ‘ons kent ons’ het toezicht ernstig belemmert. Kunnen we wel van raden van toezicht en commissarissen verwachten dat ze tijdig misstanden en wanbeheer herkennen en krachtdadig optreden? Dat valt ernstig te betwijfelen. Laten we dan niet de illusie hebben dat een code dat zal veranderen.

Conclusie: Gun het bestuurders en toezichthouders om te sparren met elkaar en zet justitie aan het werk om uitwassen en wanbeheer te vervolgen.

Een code die duidelijke normen stelt kan daarbij zeker van dienst zijn.

Governance: ervaringen, inzichten, trends en tips

De artikelen op deze pagina bieden trends, ervaringen en tips. De redactie heeft een compacte bloemlezing van bijdragen voor u geselecteerd. De kennisbank-pagina's Besturing en Het spel om poen en prestige verschaffen aanvullende informatie.

Selectie van de Redactie

static1.squarespace
Cover stories
Besturen en organiseren

Vernieuwing in Toezicht 2

Hoe krijgen we in het toezicht het gezond verstand terug?
Jan de Jonge
11054
15
Circel-van-liefde
Cover stories
Corporate governance

Vernieuwing in Toezicht 1

Waarom deden toezichthouders en commissarissen niets?
Joop Swieringa
11687
3
Joker
Columns
Corporate governance

De nar: spiegel van het toezicht

De kneep zit in de sociale mechanismen
Ramon Viering
8169
1
fraude_118493a2
Columns
Het spel om poen en prestige

Behoorlijk Bestuur in de semipublieke sector

Stel, we zijn slechte bestuurders. Schrikken we van het advies Halsema?
Willem Mastenbroek
4530
14
Carel&Peter
Cover stories · Interviews
Corporate governance

De beperking van het aantal commissariaten verhoogt de kwaliteit van het toezicht niet

Tweede deel van het interview met Peter Elverding
Carel Jan van den Wildenberg
6304
3
non profit
Cover stories
Corporate governance

Wat is er mis met het toezicht in semi-publieke organisaties?

Falende toezichthouders, misstanden en suggesties voor verbetering
Rienk Goodijk
16837
13
Wanbestuur: vier lessen voor de toekomst
Columns
Crisismanagement

Vestia slechts top van de (stinkende) ijsberg

Het toezicht sliep zoals gewoonlijk
Grimbert Rost van Tonningen
15378
6
Griekenland
Columns
Besturen en organiseren

De civilisatie van het kapitalisme

Het interactiepatroon en de dynamiek van wanbeheer en groepsdenken.
Willem Mastenbroek
17282
8
Proactieve dialoog nodig voor vernieuwing commissariaat. - Toezichthouders hebben meer verbinding nodig.
Columns
Besturen en organiseren

Proactieve dialoog nodig voor vernieuwing commissariaat.

Toezichthouders hebben meer verbinding nodig.
Theo Kroese
1940
0
ahold
Cover stories · Boeken
Corporate governance

Een case study met diepgang

Recensie van Het drama Ahold, Jeroen Smits, 2004
Stijn van den Eshof
3887
0

Tips & Tricks

monnik
Cover stories · Cases
Corporate governance

Alle commissarissen het klooster in!

Stop bangmakerij en reflecteer op eigen waarden en gedrag
Beatrice (Bea) Annot
14097
1
Managementmodellen: meedansen met de hypes of 'survival of the fittest'
Columns
Besturen en organiseren

Nieuw Toezicht: toezicht vanuit vertrouwen

Als het vertrouwen ontbreekt? Je hebt geen keus! Neem je verantwoordelijkheid. Zeg wat gezegd moet worden.
Jan de Jonge
7698
0
zeg-niets
Columns
Corporate governance

Governance: geschreven én ongeschreven regels!

Ongeschreven governance bepalend voor het succes van een organisatie
Stefan Zoeteweij
14773
0
Twitter en YoupTube als klantcontact channel - Zou Youp ook een Apple hebben?
Columns
Corporate governance

Toezichthouders onder druk

Vernieuwing onder toezichthouders is broodnodig! Maar hoe?
Peter-Willem Van Lindenberg
3590
3
Hoe hoog moet de beloning voor toezichthouders en commissarissen zijn?
Columns
Besturen en organiseren

Onder de nullijn

Hoe hoog moet de beloning voor toezichthouders en commissarissen zijn?
Susanne Stolte
5466
7

Auteurs die meeschrijven aan Corporate governance

Zie alle