Nieuw Toezicht: toezicht vanuit vertrouwen

Columns

Moderne toezichthouders dragen bij aan eigentijdse organisaties waarin medewerkers niet worden gestuurd door opdrachten, regels en procedures, maar waarin ze een grote mate van vrijheid en – dus – vertrouwen krijgen. Vertrouwen is daarmee een centraal principe in het moderne toezicht. Tegelijkertijd is dit ook het meest lastige principe. Immers, iedereen weet toch dat mensen dikwijls voor hun eigen belang gaan, dat ze boos of jaloers kunnen worden, soms aan het vechten slaan of juist bang worden en er tussenuit knijpen. Dat ze verborgen agenda’s hebben en elkaar vliegen afvangen. Hoe kan ‘vertrouwen’ dan leidend zijn voor toezichthouders?

Als het vertrouwen ontbreekt....

Eigenlijk is het heel simpel: je hebt geen keus! Als toezichthouder werk je grotendeels op basis van onvolledige informa...

Meer over Besturen en organiseren