Toezichthouders onder druk

Columns

Toezichthouders stonden de afgelopen maanden weer flink in de schijnwerpers. Zowel bij Amarantis, Vestia, Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Laurentius als bij SNS Reaal werd de toezichthouder verweten te hebben zitten slapen of naïef te zijn geweest. Logisch dus dat over de rol en verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen veel wordt geschreven, zoals in deze krant. Organisaties zelf zien ook dat er wat moet gebeuren en hebben afgelopen jaar veel geïnvesteerd om deze rol te versterken. En meerdere universiteiten spelen erop in door speciale opleidingsprogramma’s voor toezichthouders op te stellen die goed worden bezocht. Volgens het jaarlijkse Nationaal Commissarissenonderzoek heeft dit alles effect en is de rol van toezichthouder verder geprofessionaliseerd....

Mooie column Peter-Willem. Je hebt zeker een punt. Ik ervaar ook dagelijks dat het vinden van de juiste balans tussen enerzijds met elkaar werken aan het operationaliseren van strategische stappen en anderzijds het zoals jij dat noemt het challagen van het bestuur een spanning oplevert. En iedereen weet dat een verdere bureaucratisering met regels/procedures het vraagstuk zeker niet verder brengt. Wij hebben binnen de Rijksdienst hele positieve ervaringen met peer-to-peer reviews waarbij je aan de hand van een concrete vraag eens een week in een andere keuken duikt. Niet om een audit uit te voeren, maar om concrete verbetersuggesties te geven. Met als bijvangst dat we aanzienlijk opener zijn over de taaiheid van de uitdagingen. En dat het helemaal geen zwakte bod is om eens aan een andere expert te vragen hoe hij of zij ... Want frisse vreemde ogen kunnen ...
Heidy Amory
Waarom een vrouwenvoet in de bijgevoegde afbeelding? Het is toch voornamelijk een mannenbolwerk?
Eline Vree
Het is me uit het hart gegrepen, Peter-Willem. De eenzijdige focus op regels en kpi's leidt tot een afrekencultuur en perverse effecten. Toezichthouders hebben het verhaal achter de cijfers nodig; Waarom lukt het niet om prestaties of doelen te halen? Tegen welke knelpunten lopen de uitvoerders (dagelijks bestuur, management) aan? Welke risico's moeten ze afwegen en waarom kiezen ze voor de ene weg en niet voor de ander? Als deze dilemma's en knelpunten op tafel komen, kan samen nagedacht worden over oplossingen en verbeteringen. Dit geeft een positieve impuls.

Meer over Corporate governance