De beperking van het aantal commissariaten verhoogt de kwaliteit van het toezicht niet

Cover stories · Interviews

Dit interview maakt deel uit van een serie interviews met topmensen uit de private en publieke sector over hun ervaring met het veranderen van organisaties. Het verandervermogen van organisaties is belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en de doelmatigheid van (semi-) overheidsinstellingen. Het doel van deze interviews is om kennis te delen en zo een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse economie.

Hoe kijkt u naar de rol van de toezichthouders in Nederland?

Carel Jan van den Wildenberg: U heeft een aantal toezichthoudende functies, bijvoorbeeld bij ING, de BAM, Q-Park en Friesland-Campina.  Er zijn nogal wat voorbeelden zijn van bedrijven waarvan wordt gezegd dat het toezicht tekortgeschoten is, zoals bijvoorbeeld Vestia, Amarantis en SNS. Hoe beoordeelt u...

Andre Klomp
Natuurlijk kan iedereen wel eens pech hebben, RvT moet kijken of er geen fouten gemaakt worden en tegenwoordig is een bealngrijk aspect daarvan de individuele verrijking van management ten koste van het bedrijf.

Beperken van aantal commissariaten verhoogt de kwaliteit van het toezicht niet MAAR zal het ook niet significant verlagen als ik de tekst goed interpreteer. Niemand kan tientallen commisariaten goed invullen als hij ze serieus neemt. Dan ontstaat de schijn van zakkenvullers: vriendjes die elkaar geld toewerpen ten koste van het bedrijf / klanten.
Ergo precies tegenovergesteld waarvoor een RvT bestaat.
Lid sinds 2020
Veel zinvolle punten van deze bestuurder, die het bij DSM heel goed heeft gedaan - dat kunnen we nu enkele jaren later wel zeggen.
Maar zijn gemakzucht t.a.v. het nadrukkelijk FALEN van toezicht bij AH, Vestia, ING, SNS, Innoconcepts, Imtech - to name a FEW in alleen Nederland - is mijns inziens onvergeeflijk. Dat is de kern van het probleem, waardoor je geen (Rijnlands?) evenwicht hebt in veel bedrijven. De top heeft het voor het zeggen en is steeds meer overtuigd van het eigen gelijk.

Laat ik het zo zeggen: dat was mij als toezichthouder niet overkomen. Daar ben ik te kritisch voor. Volgens mij zijn dat ook de juiste mensen voor plekken in het toezicht. Aan gemakzuchtige volgers heb je niets. Maar Elverding vindt dat we vooral niet teveel eisen moeten stellen. Ja, dan kun je er met gemak meer dan 5 doen, ja.
De vele excessen binnen bedrijven de laatste jaren in Nederland bewijzen helaas hoe laag het niveau van deze mensen de afgelopen 20 jaar geweest is!
Laurens Schiks
Soft controls lead to better results. Een waarheid zo hard als een DSM kunststofje.
Interessant fenomeen kritisch zijn zoals van der Stappen dit aangeeft. Er zal ook best een gradatie te vinden zijn, ook in zijn bovenstaande formulering. In veel gevallen merk ik dat degenen die door de kritiek geraakt worden, het er best lastig mee hebben. En zeker als kritiek op de man/vrouw wordt gespeeld. Te vaak leidt dit tot loopgraven opwerpen. Herkent u dit ook? Zou een goede RvT een training of een eigen code of conduct moeten ontwikkelen hoe "slecht nieuws" te brengen? Op zijn minst helpt transparant zijn in de overwegingen naar de persoon die de kritiek betreft, bestuursleden met persistent weinig reflectievermogen uitfaseren en onderling in de RvT afspreken elkaar feedback te geven.

Meer over Corporate governance