Commissarissen en toezichthouders: toetsen of certificeren?

Columns

Sinds juli houdt de AFM toezicht op financiële instellingen, waarbij hun commissarissen niet langer vanzelfsprekend geschikt geacht worden, maar getoetst dienen te worden op hun geschiktheid. Ik denk dat het goed kan werken voor de financiële wereld, maar ik zie liever een verregaande certificering voor andere beleidsterreinen.

Dat de AFM financiële instellingen beter wil controleren is een goede zaak. Het is in het belang van publieke geldstromen om te zien hoe daar toezicht op wordt gehouden. De voorgestelde geschiktheidstoets is een goed instrument om het vertrouwen van de publieke opinie te herstellen. Nuttig zelfs, maar niet voor andere vormen van commissariaten. Bij publiek geld is het goed om op publieke belangen weloverwogen toezicht te houden. Vooraf, tijdens en achteraf. Denk daa...

Interessante gedachte; je zou alleen hopen dat we niet (weer) verzanden in bureaucratie. Want dat roept certificering wél op natuurlijk. Maak het attractief voor toezichthouders om te participeren. Iedereen wil zichzelf kunnen versterken. En begin bijvoorbeeld eens transparant te maken hoe lang men zit. En dat twee keer vier jaar wel genoeg is. Dat haal je zo al die zitvlees kwekende toezichthouders er uit. Stap 1 lijkt me zo.
Susanne Stolte
Dank voor je reactie Dirk-Jan, ik deel de gedachte dat we wel naar kwaliteit moeten streven en intussen bureaucratisering moeten voorkomen. En het kijken naar de termijnen dat commissarissen 'zitten' kan mogelijk ook bijdragen aan het streven naar die kwaliteit.

Meer over Besturen en organiseren