De nar: spiegel van het toezicht

Columns

Toezichthouden is onderwerp van debat. Als een Raad van Toezicht niet goed functioneert zijn de rapen gaar. Als het goed misgaat is het de doodsteek voor de organisatie. Bij semipublieke organisaties leidt dit tot maatschappelijke verontwaardiging en politieke vraagstukken. Gelukkig hebben we een beperkt aantal excessen, maar van voldoende importantie om het systeem nader te bekijken. Gedachten over een nieuwe code, aanvullend instrumentarium, betere betaling van de leden buitelen over elkaar heen als regulerende oplossingen.

Als we nu eens de stelling omarmen dat er geen perfect systeem te organiseren is. Als we als samenleving eens ruiterlijk toegeven dat de menselijke factor in elk systeem een fundamentele rol speelt. Zouden we dan de conclusie kunnen trekken dat het huidige systeem e...


Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019

Een hofnar is m.i. niet genoeg. Ik pleit voor stevige kritische persoonlijkheden in een RvT/RvC die bovendien ruime analytische vermogens hebben om (te mooi) voorgestelde zakelijke proposities te fileren. Dergelijke persoonlijkheden laten zich niet door groupthink leiden en laten zich zeker niet door een megalomane directie verleiden!

Maar tjsa, vaak heeft de directie een bepalende hand in de selectie van zijn toezichthouders; en die heeft een scherpe neus voor persoonlijkheden die zijn positie potentieel kunnen bedreigen. Dus...........

Meer over Corporate governance