Schrijf een artikel

Wij nodigen u graag uit een bijdrage te schrijven voor ManagementSite. ManagementSite is een platform voor actuele ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie. ManagementSite heeft tot doel ervaringen en kennis over beter managen en organiseren te verspreiden en verder te ontwikkelen. 

Upload hier uw Uw column >>

Een coverstory voor ManagementSite

De volgende punten geven houvast bij het schrijven van een artikel of, zoals wij het vaak noemen, een Coverstory.

Aan het begin een duidelijk focus op een goed herkenbaar issue of probleem uit de praktijk. Val met de deur in huis kom meteen met een voorbeeld.
 • Beschrijf de gevolgde aanpak vanuit de praktijk inclusief de valkuilen en obstakels.
 • Gebruik altijd cases en voorbeelden van de issues en de aanpak.
 • Blijf svp concreet over het HOE van de aanpak. Geen voornemens of lijsten met theoretische punten, beschouwende teksten , modellen of instrumenten.
 • We spelen graag in op actuele kwesties. Een prikkelende of confronterende stellingname wordt op prijs gesteld. Creatieve, verrassende en innovatieve suggesties passen bij ManagementSite. Ga een stevige opinie of emotionele ervaring niet uit de weg.
 • Theorieën en modellen alleen gebruiken voor zover ze direct aansluiten bij de voorbeelden en de gevolgde aanpak. Een coverstory gaat niet over een model maar over een toepassing. Aan het slot kan het theoretische kader, model of idee achter het handelen aan de orde komen.
 • Maximale lengte  2000 woorden; bij voorkeur korter, dus 1500.

Focus op toepassing. Wat kan de lezer na het lezen van uw artikel, nu beter?

Artikelen worden getoetst door de redactie conform de informatie op deze pagina. Gaarne uw artikel in een WORD document mailen naar het Redactieadres. Ook uw artikel mailen naar de hoofdredacteur. Zodra uw artikel voldoet aan de toets van de redactie krijgt u bericht en kunt u uw artikel hier uploaden.

Aandachtspunten

 • Duidelijke toegevoegde waarde. Vraag u af “So what?” Waartoe leidt dit? Wat kan/doet de lezer nu beter? Dit is het punt waar alles om draait. Bijna alle andere aanbevelingen zijn daar ook op gericht.
 • Maak meteen duidelijk waarover uw bijdrage gaat. Breng focus aan; een goed gekozen voorbeeld aan het begin helpt. Beschrijf de aanpak aan de hand van voorbeelden.
 • Beter managen en organiseren gaat nooit vanzelf. Er zijn meevallers en tegenslagen. Teleurstelling en opluchting horen erbij. Wees expliciet over wat wel of niet werkt; wat mee- of tegenvalt. Kortom: Maak van de aanpak een verhaal!
 • Geen artikelen die al eerder op het net zijn gepubliceerd. Geen samenvattingen of overzichten van bestaande kost. Wel nieuwe ideeën/ontwikkelingen/toepassingen.
 • Schema’s en plaatjes gaarne apart meesturen als JPG. Plaatjes dienen vrij van auteursrechten te zijn. Eventuele noten niet apart per pagina maar aan het slot. YouTube filmpjes zijn welkom. Ook de ‘look and feel’ van de tekst is belangrijk! Gebruik een transparante structuur met tussenkopjes.

In één regel: Het gaat ons om praktijkervaringen in de vorm van cases of voorbeelden waarin de aanpak inclusief de valkuilen, duidelijk wordt; aan het slot de belangrijkste ‘lessons learned’.

Auteurs profiel

Als auteur heeft u een eigen profielpagina waar uw artikelen en columns worden verzameld. Deze pagina kunt u voorzien van uw persoonlijke gegevens, een foto en links naar sociale media en uw bedrijf. Meer dan 1000 auteurs zijn u voorgegaan met hun ervaringen en ideeën.

Wanneer u een artikel, column of een reactie plaatst op ManagementSite gaat u akkoord met de voorwaarden voor auteurs