02
I/T

ChatGPT-4

GPT-4: "Ik beloof je een revolutie in de manier waarop bedrijven opereren en interactie met klanten onderhouden."

De opkomst van geavanceerde AI-technologieën heeft een dimensie toegevoegd aan de moderne bedrijfsvoering. GPT-4, een vooraanstaand voorbeeld van deze innovatie, staat voor Generative Pre-trained Transformer 4, een geavanceerd taalverwerkingsmodel ontwikkeld door OpenAI. Deze inleiding biedt een beknopte verkenning van GPT-4, belicht de kernfuncties en werking ervan, en geeft een overzicht van de impact die het kan hebben op verschillende managementaspecten. Van automatisering tot verbeterde besluitvorming, GPT-4 belooft een revolutie in de manier waarop bedrijven opereren en interactie met klanten onderhouden. Door het potentieel van GPT-4 te begrijpen, kunnen managers en professionals zich beter voorbereiden op de toekomst van de bedrijfsvoering.

1. Inleiding tot GPT-4

In de dynamische wereld van kunstmatige intelligentie (AI) markeert GPT-4, ofwel Generative Pre-trained Transformer 4, een aanzienlijke stap voorwaarts in de evolutie van machine learning en natuurlijke taalverwerking. Deze inleiding plaatst GPT-4 binnen het bredere spectrum van AI-technologieën, waarbij de unieke eigenschappen en capaciteiten worden belicht die het onderscheiden van voorgaande AI-modellen.

ChatGPT: transitie en disruptie - ManagementSite

AI, in zijn kern, verwijst naar het vermogen van machines om taken uit te voeren die traditioneel menselijke intelligentie vereisen. Dit omvat activiteiten zoals leren, redeneren, probleemoplossing, perceptie, en taalbegrip. Terwijl eerdere AI-systemen beperkt waren in hun vermogen om complexe, open-eindige taken uit te voeren, doorbreekt GPT-4 deze grenzen met zijn geavanceerde algoritmen en enorme dataset, waardoor het uitzonderlijke taalverwerkings- en generatievermogens bezit.

GPT-4 verandert ‘Het Spel’ ingrijpend - ManagementSite

Deze inleiding legt de basis voor een dieper begrip van hoe GPT-4 het landschap van bedrijfsbeheer en besluitvorming transformeert.

2. Toepassingen van GPT-4 in Management:

 • Gegevensanalyse en Rapportage:
  GPT-4 kan complexe data analyseren en samenvatten, waardoor het management sneller en nauwkeuriger zakelijke inzichten kan verkrijgen. Databeheer, volledig en actueel, is cruciaal voor dat je daar een GPT-4 aan toevoegt,

 • Automatisering van Administratieve Taken:
  GPT-4 kan routinematige taken zoals e-mailbeheer en agendaplanning automatiseren, wat leidt tot efficiëntieverbeteringen. Zijn Tekstschrijvers Overbodig door ChatGPT? Nee, stelt 75%..... (managementsite.nl)

 • Verbeterde Klantenservice:
  GPT-4 kan worden ingezet voor het verbeteren van klantenservice door middel van geavanceerde chatbots en gepersonaliseerde communicatie.

 • Besluitvorming en Strategische Planning:
  GPT-4 draagt bij aan de dialoog over strategische planning en ondersteunt bij  besluitvormingsprocessen door het leveren van uitgebreide marktanalyses en voorspellende modellen.

 • Personeelsmanagement:
  GPT-4 kan helpen bij personeelsmanagement, van het automatiseren van het wervingsproces tot het personaliseren van trainingsprogramma's.

 • Innovatie en Productontwikkeling:
  GPT-4 verkent mogelijkheden en draagt bij aan het stimuleren van innovatie, door het genereren van nieuwe ideeën en het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling.

3 Voordelen 

 • Efficiëntieverbetering:
  GPT-4 voert taken sneller en nauwkeuriger uit dan traditionele methoden, wat leidt tot tijdsbesparing en verhoogde productiviteit.

 • Verbeterde Besluitvorming:
  GPT-4 biedt uitgebreide data-analyses die managers helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen.

 • Kostenbesparing:
  Toepassen van GPT-4 kan leiden tot kostenbesparingen door automatisering en het verminderen van de noodzaak voor bepaalde menselijke arbeid. 

 • Personalisatie en Klanttevredenheid: 
  GPT-4 e.a. AI helpen bij het personaliseren van klantinteracties, wat de klanttevredenheid en -loyaliteit kan verhogen.

 • Innovatiebevordering:
  Inzet van GPT-4 als katalysator voor innovatie binnen organisaties door het genereren van nieuwe ideeën en benaderingen.

 • Schaalbaarheid:
  GPT-4 helpt organisaties om snel op te schalen, met name in gebieden zoals klantenservice en content creatie.

4 Uitdagingen 

 • Ethiek en Verantwoordelijkheid:
  Er zijn ethische vraagstukken zoals bias in AI en verantwoordelijkheid voor beslissingen genomen door GPT-4.

 • Gegevensprivacy en -beveiliging:
  Uitdagingen rondom gegevensbescherming en privacy, vooral met betrekking tot gevoelige bedrijfsinformatie.

 • Integratie en Compatibiliteit:
  De technische en operationele uitdagingen bij het integreren van GPT-4 in bestaande systemen en een up-to-date databeheer. De mogelijkheden en beperkingen van Generatieve AI (GAI) (managementsite.nl)

 • Menselijke Relaties en Afhankelijkheid van AI:
  De impact van GPT-4 op de werkplek, inclusief de veranderende rol van menselijke werknemers en mogelijke afhankelijkheid van AI-systemen.

 • Kosten en Toegankelijkheid:
  De investeringen in GPT-4 en de toegankelijkheidsuitdagingen met name voor kleinere organisaties zijn aandachtspunten.

 • Updaten en Onderhoud:
  Beschrijving van de noodzaak voor regelmatige updates en onderhoud van AI-systemen om effectief en veilig te blijven functioneren.

5. Toekomstperspectieven

 • Voortdurende Evolutie van AI-technologieën:
  AI en daarmee ChatGPT staat sinds 301122 nog maar aan een eerste begin, de mogelijkheden van GPT-4 zullen zich steeds verder en in een versneld tempo uitbreiden.

 • Veranderende Rol van Management:
  De rol van managers zal evolueren met de opkomst van geavanceerdere AI-systemen. De emotionele intelligentie van ChatGPT - ManagementSite

 • Nieuwe Business Modellen:
  Nieuwe soorten businessmodellen en strategieën worden mogelijk met GPT-4.

 • Uitbreiding van AI in Diverse Sectoren: 
  GPT-4-achtige technologieën verspreiden zich in verschillende industrieën en sectoren wat vervolgens leidt tot disruptie van meerdere markten en bedrijfstakken.

 • Ethiek en Regelgeving:
  De urgentie van de reflectie op de toekomstige uitdagingen op het gebied van ethiek en regelgeving in de snelgroeiende wereld van AI neemt toe, is er feitelijk nu al. Over Groningen, cultuur, externe inhuur, integriteit i.s.m. BingAI en ChatGPT (managementsite.nl)

 • Opleiding en Scholing:
  De toenemende behoefte aan scholing en aanpassing van de beroepsbevolking om up-to-date te blijven met AI-ontwikkelingen draagt bij aan een leven lang ontwikkelen.

Op LinkedIn is er wekelijks de Sunny Side Up nieuwsbrief met daarin o.m. aandacht voor GPT-4 maar ook andere taalmodellen als Gemini Ultra, MS Co-Pilot, .......

Wil je een deep-dive in AI, Lees:
Large Language Models, How to Train Them, and xAI’s Grok, 
Chamath Palihapitiya

Of een snele duik:
What Can be Done in 59 Seconds: An Opportunity (and a Crisis) (oneusefulthing.org)
Ethan Mollick


Contact: willem@willemscheepers.eu 

Trending

AI LOGISTIEK
Cover stories
Digitale transformatie

AI in productie en logistiek

AI gaat de productie en logistiek radicaal veranderen, maar implementatie is lastig
J.W. vieveen
520
0
AI consultant
Cover stories
Organisatieadvies en consultancy

Adviseren kan met AI goedkoper

Veel goedkoper zelfs. Ook met meer integriteit en moreel kompas?
Willem E.A.J. Scheepers Management Pro
1103
0
generative AI tools
Cover stories
Disruptie

De mogelijkheden en beperkingen van Generatieve AI (GAI)

Nee, ik maak nog geen gebruik van ChatGPT in mijn werk.
Willem E.A.J. Scheepers Management Pro
918
0
computer
Cover stories
Disruptie

GPT-4 verandert ‘Het Spel’ ingrijpend

Kan jij met vertrouwen door de AI-revolutie navigeren en profiteren van het enorme potentieel?
Willem E.A.J. Scheepers Management Pro
1339
1
hal9000
Columns
Digitale transformatie

Beschaafde digitalisering versus kapitalisme

Regulering is noodzaak
Leon Dohmen
232
0
chat bot
Columns
Digitale transformatie

Wat weet een chatbot van het Rijnlands werken?

En wat betekent dit voor de organisatie adviseur?
Leon Dohmen
722
6
ai
Columns
Digitale transformatie

Hoe kunstmatige intelligentie organisaties op hoger niveau doet presteren

Mensen aanvullen in plaats van vervangen
Maurits Kreijveld
14732
0

Tips & Tricks

ppt
Cover stories · Instrumenten
Disruptie

Een 20 slides Power Point maken in 47 seconden

Taalmodellen creëren twijfels, cynisme, zelfs sarcasme maar ook productiviteit en disruptie.
Willem E.A.J. Scheepers Management Pro
425
0
AI limits
Cover stories
Digitale transformatie

Wil je minder vergaderen? Stuur je digitale assistent als vervanger.

"Namens mij aanwezig zijn"
Leon Dohmen
738
0
chatgpt
Columns
Digitale transformatie

Is ChatGPT geloofwaardiger dan Maarten van Rossem?

En experts in het algemeen?
Leon Dohmen
547
0
AI
Columns
IT en Business

De impact van kunstmatige intelligentie op management

De combinatie van biologische en digitale intelligentie wordt een feit. Wel eens gehoord van Management by Automated Thought?
Wim Zandee
7915
2

Auteurs die meeschrijven aan ChatGPT-4

Zie alle