CHAT GPT-4o, (veel) meer dan een disruptie........

Dit is waar AI-laboratoria ons naartoe leiden: Naar een nabije toekomst van AI als collega, vriend en alomtegenwoordige aanwezigheid.
Ik denk niet dat iemand, inclusief OpenAI, een volledig beeld heeft van alle implicaties van deze verschuiving, en van wat het voor ons allemaal zal betekenen.

Deze reactie geeft prof Ethan Mollick vanochtend in zijn 'substack One Useful Thing  nadat OPEN AI gisteren hun jongste chatbot introduceerden: CHAT GPT-4o. De 'o' staat voor 'omni' ofwel geheel of alles omvattend. De verwachting was voor gisteren gericht op GPT-5, dit lijkt nog op een tussenfase. Maar als je nu al ziet wat GPT-4o kan, dan kan GPT-5 'alleen maar' een gamechanger zijn., da's een eufemisme.

Eind 2023 vroeg ik me af 'De implementatie van AI, een transitie en een disruptie?', het antwoord op die vraag heb ik gevonden. Voor zover dat mij al niet duidelijk was......

Het meest interessante is wellicht nog dat OPEN AI de GPT-4o toepassing democratiseert ofwel aan een zo breed mogelijk deel van de wereldbevolking gratis beschikbaar stelt. (eerder vroeg ik mezelf al af 'wat mag een AI kosten?')

Ik citeer Ethan Mollick, toch één van de autoriteiten als het gaat om de ontwikkeling van taalmodellen wat de meest essentiële wijzigingen zijn:

  • Onderwijs: Met universele vrije toegang schiet de educatieve waarde van AI omhoog (en dan tellen stem en visie niet mee, die ik binnenkort zal bespreken);
  • Werk: ik denk dat we hele afdelingen van bedrijven gevuld zullen zien worden met geheime cyborgs, die GPT’s bouwen en delen, bots die het werk automatiseren… en het hun werkgevers niet vertellen. Uitzoeken hoe medewerkers kunnen laten delen wat ze ontwikkelen (en de beveiliging en risico's beheren) zal voor veel organisaties een uitdaging zijn.
  • Mondiaal ondernemerschap: GPT-4o zal over de hele wereld beschikbaar zijn. Dit is spannend omdat veel innovatieve ideeën nooit het levenslicht zien, omdat vernieuwers moeite hebben om uit te zoeken hoe ze op de markt kunnen worden gebracht. AI fungeert als een uitstekende mede-oprichter en vult enkele van de hiaten op die elke oprichter in zijn vaardigheden heeft.

Maar er is meer zoals 3D modellen maken, data analyses uitvoeren, jouw bot laten communiceren met de bot van een ander. Een 3 tal korte filmpjes maken veel duidelijk. OpenAI GPT-4o sarcasmTwo OpenAI GPT-4os interacting and singingOpenAI GPT-4o math with Sal and Imran Khan from Khan Academy.

Zelf liet ik gisteren GPT-4o 'los' op de tegelijkertijd verschenen 'Handreiking Cultuurverandering op de werkvloer Over preventie en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag' van Mariëtte Hamer, de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Met de bot ging ik enkele eenvoudige chats aan. Het ging mij vooral om een 1e indruk te krijgen van de snelheid van handelen en de manier van informeren en communiceren van de bot. De resultaten vragen zeker om meer. In een LinkedIn post geef ik aanvullende info op de chat. In deze short heb ik de snelheid van de reactie enigszins vertraagd. 

Mijn advies: probeer dit uit, zowel privé als zakelijk, zowel als docent en als student, zowel als leidinggevende als als medewerkers, en zeker niet te vergeten als beleidsmaker en als politicus.

Succes!

Intussen: Sunny Side Up!!

150524

Omdat ik nu met CHAT GPT-4o toch 'in een flow' zit, laat ik de bot ook het zojuist bij de Rekenkamer verschenen rapport 'Staat van de rijksverantwoording 2023 Groot denken, realistisch doen' samenvatten en analyseren.

De chat, die nog geen '30 seconden duurt (...), is zowel een samenvatting als een analyse.

Mijn laatste vraag aan de bot is

'Wat adviseer je het nieuwe kabinet om als allereerste op te pakken rekening houdend met beperkte financiële middelen?'

De reactie:

"Gezien de beperkte financiële middelen en de noodzaak om effectief en efficiënt beleid te voeren, adviseer ik het nieuwe kabinet om de volgende prioriteiten op te pakken:

1. Personeelstekorten Aanpakken
Waarom? Personeelstekorten zijn een knelpunt voor de uitvoering van beleid en dienstverlening.

2. Verbeteren van Financieel Beheer en Efficiëntie
Waarom? Effectief financieel beheer kan leiden tot kostenbesparingen en efficiëntere inzet van middelen.

3. Informatiebeheer en Digitalisering
Waarom? Goed informatiebeheer en digitalisering kunnen de efficiëntie verhogen en de kosten verlagen.

4. Gericht Investeren op een Brede Welvaart
Waarom? Het verbeteren van brede welvaart leidt tot een gezondere en productievere samenleving.

5. Evaluatie en Leren van Beleid
Waarom? Door te leren van eerdere beleidservaringen kunnen toekomstige fouten worden vermeden en successen herhaald.

Deze stappen kunnen helpen om met beperkte financiële middelen toch significante vooruitgang te boeken in de belangrijkste beleidsgebieden, terwijl de efficiëntie en effectiviteit van de overheidsuitgaven wordt gemaximaliseerd."

In bijgaande schermopname zie je dat de bot voor ieder van deze punten acties voorstelt.

Deze nieuwe update onderstreept de urgentie van the Coming Wave......

140524

Ook op het 'Deltascenario's 2024, Zicht op Water in Nederland' laat ik ChatGPT-4o los. Overigens, op zich vind ik dit rapport wel grappig. In 2021 schreef ik nl de entry We zijn bereid Zeeland op te geven - ManagementSite

Kom ik tot 3 scenario's, dit rapport heeft er 4 met de titels Vlug 24, Stoom 24, Ruim 24 en Warm 24, ieder met voor- en nadelen.

Aan mijn Chatbot "Climate Guardian", ook te vinden binnen de OpenAI omgeving net als 6 andere bots die ik schreef, de vraag: welk van deze 4 Deltascenario's is het meest realistisch?

"Hier is een overzicht en analyse van de scenario's:

1. Vlug'24;
- Klimaatverandering: Hoge mate van temperatuurstijging, droogte, en zeespiegelstijging.
- Uitstoot NL: Aanzienlijke reductie door veranderingen in landbouw, mobiliteit, en energiegebruik.
- Sociaal-economische ontwikkeling: Bevolkingsgroei en verspreiding, met economische groei in industrie en scheepvaart, toename van natuur.

2. Stoom'24:
- Dit scenario heeft dezelfde klimaat- en uitstootkenmerken als Vlug'24, maar is meer ingetogen in de sociaal-economische groei en verstedelijking.

3. Ruim'24:
- Vergelijkbaar met Vlug'24 en Stoom'24 qua klimaatverandering en uitstoot, maar met een meer gelijkmatige economische en bevolkingsgroei.

4. Warm'24:
- Gelijk aan Ruim'24 in termen van klimaatimpact en uitstootreductie.
- Sociaal-economische groei is prominenter aanwezig dan in Ruim'24.

Om te bepalen welk scenario het meest realistisch is, moet worden overwogen hoe waarschijnlijk de combinaties van veranderingen in klimaat, uitstoot en economische groei zijn:

- Realistische uitstootscenario's: Scenario's zoals Vlug'24 en Stoom'24 die aanzienlijke reducties in uitstoot voorzien kunnen optimistisch zijn gezien de huidige traagheid in globale en nationale klimaatacties.

- Economische en demografische trends: Scenario's die een aanzienlijke bevolkingsgroei en economische ontwikkeling aannemen zoals Warm'24 en Ruim'24, moeten overeenkomen met reële verwachtingen voor industriële en demografische veranderingen in Nederland.

- Klimaatverandering en zijn gevolgen: Alle scenario's gaan uit van ernstige klimaatimpact, wat in lijn is met de huidige wetenschappelijke consensus als er geen significante mondiale reducties van broeikasgassen worden bereikt.

Op basis van deze overwegingen zou een scenario zoals Ruim'24 of Warm'24 waarschijnlijk het meest realistisch kunnen zijn, gezien ze rekening houden met zowel significante klimaatverandering als een gebalanceerde sociaal-economische groei, zonder te optimistisch te zijn over de snelheid en omvang van uitstootreductie in Nederland."

Je weet nu wat je te doen staat.....

Ook nu heb ik een screen shot van mijn chat.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over ChatGPT-4