ASML verwacht van dienstverleners inzet GPT-4 en daarmee een verlaagd tarief.

"'Samenvatten jurisprudentie: 10 uur'. 'Opstellen processtuk: 30 uur'. Uurtarief: €375. Kosten: €15.000.

Juristen besteden veel tijd, kostbare tijd, aan tekstverwerking. Of het nu gaat om een advocaat op de Zuidas, of een legal counsel in het MKB, als je het plat slaat zijn juristen de hele dag vooral bezig met teksten lezen, analyseren en schrijven. En ze worden er goed voor betaald, omdat het gaat om teksten in een taal die alleen zij kunnen interpreteren, de taal van het recht. Een taal die juristen zelf hebben bedacht, die ze hebben omgeven met een mystiek aura, en waarvan zij als exclusief ‘gilde’ zelfvoldaan de vertaalsleutel bewaren."

In Het FD plaatst Douwe Groenevelt, vice-president en advocaat in dienstbetrekking bij ASML, een voor de zakelijke dienstverlening cruciale opinie, een game changer.

"Tot nu toe had ook technologie weinig grip op juridische taal, wat een belangrijke reden is dat een fundamentele disruptie van de juridische sector tot op heden is uitgebleven. De komst van geavanceerde kunstmatige intelligentie die gebaseerd is op 'large language models', zoals GPT-4, brengt hierin radicale verandering. Dergelijke AI blijken de taal van het recht inmiddels verrassend goed te beheersen. Zo kan een groot deel van de genoemde kernactiviteiten van de jurist daarom beter en goedkoper worden uitgevoerd."

aldus Douwe Groenevelt in het artikel De tekstverwerking van juristen kan met AI veel beter en goedkoper (fd.nl) 

ASML, toch één van de belangrijkste cliënten van de advocatuur in ons land, een cliënt die aangeeft (meer) vertrouwen te hebben in GPT-4. Daarnaast denken ze bij ASML (natuurlijk) aan besparing want: wat is het uurtarief* van een AI überhaupt (NB; van een systeem dat voor iedereen nagenoeg gratis beschikbaar is)?

Recent berichtte The New York Times:

'Nieuwe AI technologie zal de rechtspraktijk veranderen en sommige banen zullen verdwijnen, maar het belooft ook advocaten en hun assistenten productiever te maken en nieuwe rollen te creëren.'

A.I. Is Coming for Lawyers, Again - The New York Times (nytimes.com)

Het is niet lastig te voorspellen dat na de juristen ook andere dienstverleners, van aanbieders van modellen als lean/agile via audit en control tot aan  training en opleiding, van ASML het verzoek, beter: de opdracht, krijgen GPT-4 bij hun werkzaamheden toe te passen en vervolgens hun tarieven te verlagen. Niet veel later zullen ook andere afnemers van deze vormen van dienstverlening zelfde eisen stellen. Kijk alleen maar eens welke besparing aan gemeenschapsgeld daarmee haalbaar is binnen de publieke sector: een uitgave van € 8,5 miljard behoort dan tot het verleden.

Als dienstverleners zelf niet tot actie overgaan, tot aanpassing van hun business model, tot disruptie van hun activiteiten, want het toepassen van GPT-4 e.a. Large Language Models (LLM) lijkt binnen de sector maar beperkt te gebeuren, dan verwachten je klanten dat toch wel van je en komt de noodzakelijke verandering van die kant. ‘Gaat AI de advocaat vervangen?' ChatGPT: ‘De advocaat die AI negeert zal worden vervangen door de advocaat die AI implementeert.’ Datzelfde zal opgaan voor meer advies- en onderwijsrollen. GPT-4 verandert ‘Het Spel’ ingrijpend - ManagementSite

"I think it is clear that GPT-4 & generative AI represents an existential threat/opportunity for every professional services organization: marketing, consulting, design, advisory services and more. The things that AI does best - analysis, writing, idea generation - overlaps greatly with the heart of most professional service jobs. (....)

I find a lot of people are waiting for direction and clarity about the future of AI before they start to worry, but no guidance is forthcoming. There is no rulebook or organization that can provide a clear picture of how to use the technology for your particular clients and business model. You need to start using AI everywhere to get a sense of what it can do and the limitations in AI that you can help fill in as a human. There is a tremendous amount of opportunity, but also risk, hitting many industries at once. It is an exciting, weird, and nerve-wracking time." Wharton prof. Ethan Mollick op LinkedIn.

Wat hier een aanbieder van diensten, een organisatie, kan helpen om de transitie te maken naar een business model en organisatiestrategie waarin medewerkers en generatieve AI als GPT-4 samen opereren, augmentisering, is de principes van het Investors in People raamwerk (IiP) toepassen; IiP als business model voor de uitvoering van je organisatiestrategie.

De vraag is dan, aan GPT-4 (natuurlijk; *reactietijd < 30 sec.): waarom zou je dit doen, principes van IiP implementeren?

 

"De meest invloedrijke reacties op de opkomst van kunstmatige intelligentie zijn een combinatie van ontkenning, spot en berusting, zo duister komisch dat het een Oscar verdient."

The 'Don't Look Up' Thinking That Could Doom Us With AI | Time

Overigens, er is veel te doen m.b.t. het reguleren van generatieve AI. Prof James Heskett stelt daarover een interessante/relevante vraag: How Should Artificial Intelligence Be Regulated—if at All? - HBS Working Knowledge.

YouTube: nog even en ook de Oscar wordt uitgereikt aan een LLM.

050124

"Voor ons rijst de vraag of we nog wel zoveel werk moeten uitbesteden aan advocatenkantoren, of dat we met hulp van kunstmatige intelligentie voortaan niet meer zelf kunnen als bedrijf."

Voor hun artikel 'Wat doet een kunstmatig intelligente advocaat nu eigenlijk de hele dag?' interviewen journalisten van Het FD opnieuw Douwe Groenevelt, deputy general counsel bij ASML. Nadat hij in mei '23 aangaf van advocaten te verwachten dat zij AI hanteren bij hun advies en daarmee hun tarieven verlagen, is hij daarvan nu nog meer overtuigd.

Wat doet een kunstmatig intelligente advocaat nu eigenlijk de hele dag? (fd.nl) Goede vraag.

300723

“Juristen zeggen te verwachten dat kunstmatige intelligentie (AI) het saaie deel van hun werk overneemt. Ze voorzien dat er daardoor minder junior advocaten en ondersteunend personeel nodig zijn. Strategisch denken en complexe onderhandelingen blijven voorlopig mensenwerk, denken ze.

Volgens een adviseur juridische technologie onderschatten advocaten de invloed van AI.”

Concludeert Het FD in het deze week verschenen artikel Advocaat ziet in AI vooral een hulpmiddel voor routineklusjes (fd.nl) Het lijkt er inderdaad op dat juristen de potentie van kunstmatige intelligentie onderschatten en zeker niet alleen de juristen.

090723

"Bijna elk facet van de juridische dienstverlening lijkt rijp voor verandering, dankzij het vermogen van generatieve AI om zeer snel informatie te zoeken, te synthetiseren, om te vormen en weer te geven - vaak binnen enkele seconden.

Generatieve AI-tools kunnen worden gebruikt voor veel arbeidsintensieve juridische taken, zoals het vergelijken van contracten voor belangrijke clausules, wat de onderhandelingen zou versnellen.

Dergelijke ontwikkelingen hebben het potentieel om al lang bestaande juridische concepten te transformeren, zoals: het traditionele factureerbare uur.

Generatieve AI-platforms, of grote taalmodellen, kunnen zoveel taken uitvoeren die advocaten nodig hebben - het onderzoeken van juridische precedenten, het opstellen van schriftelijke argumenten en contracten, of herhaalde due diligence-controles - dat andere mensen dan gekwalificeerde advocaten mogelijk gemakkelijker in juridische functies kunnen stappen."

Bron: Generative AI pioneers line up on legal tech | Financial Times (ft.com)

060623

"Want dat is wat AI is: noch een rage, noch een apocalyps, maar een instrument in de kinderschoenen. En één die de manier waarop advocaten werken en advocatenkantoren geld verdienen radicaal zou kunnen veranderen. De advocatuur is lang niet het enige vakgebied waarover je dat zou kunnen zeggen. Maar weinigen combineren zo'n duidelijke use case met zo'n hoog risico. Bedrijven die het goed doen, kunnen daar de vruchten van plukken. Achterblijvers dreigen de weg van letterzetters te gaan."

The Economist komt met het artikel 'Generative AI could radically alter the practice of law (economist.com), die constatering ligt in het verlengde van het verzoek, beter de opdracht, van ASML.

The Economist ziet 3 scenario's waarop AI het potentieel heeft om de advocatuur op drie grote manieren te transformeren.

Ten eerste zou het het personeelsvoordeel van grote bedrijven kunnen verminderen. In grote, complexe rechtszaken vertellen deze bedrijven tientallen medewerkers om miljoenen pagina's documenten te lezen op zoek naar antwoorden op vragen en ingevingen van senior advocaten. Nu kan een enkele advocaat of een klein kantoor deze documenten uploaden naar een procesvoorbereiding ai en beginnen met het doorzoeken ervan. Zoals Lawrence Lessig van Harvard Law School opmerkt: "Je kunt een kleiner, slanker gespecialiseerd bedrijf zijn en de capaciteit hebben om dit soort zaken te verwerken."

Ten tweede kan ai de manier veranderen waarop bedrijven geld verdienen. Richard Susskind, technologie-adviseur van de Lord Chief Justice van Engeland, stelt dat bedrijven profiteren van "legers jonge advocaten aan wie ze minder betalen dan ze klanten in rekening brengen". Als AI het werk van die massa binnen enkele seconden kan doen, zullen bedrijven hun factureringspraktijken moeten veranderen. Sommigen kunnen overgaan op het in rekening brengen van vaste kosten op basis van de geleverde service, in plaats van voor de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan het leveren ervan. Stephen Wu van Silicon Valley Law Group speculeert dat bedrijven "een technologievergoeding" in rekening kunnen brengen, zodat "klanten niet verwachten dat ze voor niets Generatieve AI krijgen".

Ten derde kan AI veranderen hoeveel advocaten er zijn en waar ze werken. Uiteindelijk, betoogt Lessig, is het moeilijk in te zien hoe AI "het aantal advocaten dat de wereld nodig heeft niet drastisch vermindert". Als AI in 20 seconden een taak kan uitvoeren die een dozijn medewerkers elk 50 uur zou hebben gekost, waarom zouden grote bedrijven dan tientallen medewerkers blijven inhuren? Een ervaren partner bij een prestigieus advocatenkantoor in New York verwacht dat de verhouding tussen medewerkers en partners zal dalen van het huidige gemiddelde van misschien zeven tot één bij de topkantoren tot dichter bij pariteit. Als medewerkers zich geen zorgen maken over hun baan, zegt hij, "zouden ze dat wel moeten zijn".

Interessant.......

Willem E.A.J. Scheepers

 

Sunny Side Up!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over ChatGPT-4