GPT-4 verandert ‘Het Spel’ ingrijpend

Cover stories

30 November 2022 introduceerde OPENAI ChatGPT-3. De ontwikkelaars hadden vooraf zo hun twijfels en verwachtten zeker niet dat hun op kunstmatige intelligentie gebaseerde chatbot een virale mega hit zou worden: binnen 10 dagen liet de toepassing een exponentiële groei zien in het aantal gebruikers, miljoenen, en was direct duidelijk dat dit een echte 'gamechanger' is door een ongekend vermogen om door mensen geformuleerde tekst niet alleen te begrijpen maar ook te genereren en dat in alle denkbare talen.

Een ‘gamechanger’ dus en dat niet alleen voor schrijvers, ook voor onderzoekers, voor studenten, voor adviseurs, voor economie en samenleving.

In rap tempo werden aanvullende programma’s, eveneens gebaseerd op kunstmatige intelligentie, als Dall-E (beeld), Midjourney (beeld). D-ID (film) geïntroduceerd, korte tijd later gevolgd door het alternatief namelijk BingAI. In de planning staat nu o.m. Microsoft’s Co-Pilot, inderdaad je virtuele ‘co-piloot’ die je op een productieve en pro-actieve manier ondersteunt met je werk, je activiteiten. 

Taalmodellen Large Language Models LLM’s 

ChatGPT behoort tot de grote taalmodellen of ‘Large Language Models’: ‘Een taalmodel is een kunstmatig-intelligente tekstgenerator die een waarschijnlijkheidsverdeling over een volgorde van woorden opmaakt. Grote taalmodellen kunnen op die manier in de praktijk “zelfstandig” een tekst aanvullen of opstellen.’
GPT-4, de opvolger van GPT-3, maar ook BingAI zijn chat programma’s waarvan je de resultaten versterkt door dagelijks een chat aan te gaan. Het onderwerp dat je inbrengt kan steeds verschillen. Je daagt het chatbot uit met je vragen en stellingen. Vervolgens formuleer je duidelijke opdrachten of ‘prompts’. Het resultaat verschijnt binnen luttele seconden. 

Voor een voorbeeld van het resultaat van een chat geef ik je de link naar mijn meest recente bijdrage op partnersite ManagementPro Het personeelsbestand opnieuw definiëren: het parttime paradigma omarmen voor wederzijds succes. - ManagementPro. Deze entry is voor 85% samengesteld met behulp van GPT-4, Dall-E en D-ID. 

We bevinden ons nu 4 ½ maand na de introductie van ChatGPT en terwijl ik dit schrijf verschijnen er meerdere toepassingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie en dat houdt niet meer op. Het zijn toepassingen die niet alleen bijdragen aan het verbeteren van informatie en communicatie maar ook bij het samenstellen van inhoud tot het automatiseren van routinetaken en het genereren van gepersonaliseerde ervaringen. 

Disruptieve ontwikkeling

Zoals met iedere disruptieve ontwikkeling, eerder waren dat ontwikkelingen als stoommachine, auto, vliegtuig, desktop, magnetron, smartphone, zijn er ook nu zowel voor- als tegenstanders. Zo maken tegenstanders zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, vragen zich af wat hun advies nog bijdraagt aan de klant, vragen zich af of hun baan nog bestaat? Het zijn allemaal reële risico’s zeker als je op deze ontwikkelingen niet tijdig of onvoldoende reageert. Zo zal het onderwijs niet alleen met andere vormen van toetsen van cognitieve vermogens dienen te komen, ook de inhoud van de lessen van LO tot WO dient te transformeren en dat liefst met ingang van het schooljaar 2023-2024. 

Aan ChatGPT werd de vraag gesteld ‘zal AI de advocaat vervangen?’. De reactie: ‘de advocaat die AI implementeert vervangt de advocaat die AI negeert’. Zo zal het met veel (alle?) onderwijs- en adviesrollen gaan. 

Wat dit tegelijkertijd pijnlijk duidelijk maakt dat is dat de EU achterop raakt bij het ontwikkelen maar ook bij het implementeren van kunstmatige intelligentie.

Zo signaleerde Het FD vorige week ‘Opnieuw mist Europa de boot bij een technologische revolutie. Na smartphones, zoekmachines, webwinkels, clouddiensten en sociale media leiden andere werelddelen nu de race om computerprogramma's die levensechte gesprekken voeren.’ Blokkeren van deze toepassingen helpt daarbij zeker niet.

Risico’s, ethische kwesties. 

Maar inderdaad taalmodellen of LLM’s en andere vormen van kunstmatige intelligentie brengen ook potentiële risico's en ethische kwesties met zich mee, zoals:

 • Vooroordelen in data
 • Desinformatie en manipulatie
 • Gebrek aan transparantie
 • Zorgen rondom privacy
 • Filters zijn nog onvoldoende bewezen
 • Verkeerde toewijzing van verantwoordelijkheid
 • Verplaatsing van werk
 • Onbedoelde nog niet in te schatten gevolgen

Om deze zorgen weg te nemen en verantwoord AI-gebruik te waarborgen, dienen organisaties richtlijnen en beleid te ontwikkelen, menselijk toezicht te implementeren en continue een open dialoog aan te gaan met belanghebbenden zoals medewerkers en klanten.

Afgezien van ethische zorgen, zijn er ook andere risico's en aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden bij het implementeren van LLM's zoals:

 • Modelbeveiliging
 • Zorgen over intellectueel eigendom
 • Naleving van wet- en regelgeving
 • Bronnen verantwoording
 • Aandacht voor publieke perceptie en vertrouwen
 • Milieu-impact
 • Beperkingen van modelprestaties
 • Integratie uitdagingen

Voordelen van LLM/AI implementatie.

Naast risico’s zijn er ook voordelen die je binnen je organisatie kan behalen met de implementatie van taalmodellen c.q. LLM’s, prompts zijn daarvoor o.m.:

 • Verbeterde communicatie: verbeter klantenondersteuning, chatbot-interacties en beheer van sociale media, wat resulteert in meer klanttevredenheid en retentie.
 • Verbeterde contentgeneratie: produceer content van hoge kwaliteit in een sneller tempo en tegen lagere kosten dan traditionele menselijke schrijvers.
 • Gegevensanalyse en inzichten: haal waardevolle informatie uit ongestructureerde tekstgegevens om betere besluitvorming te stimuleren.
 • Automatisering van routinetaken: maak werknemerstijd vrij om zich te concentreren op waardevolle taken door repetitief werk te automatiseren.
 • Taalvertaling: faciliteer wereldwijde communicatie en samenwerking met bijna real-time vertaalmogelijkheden.
 • Gepersonaliseerde ervaringen: bied op maat gemaakte aanbevelingen en inhoud aan klanten op basis van hun voorkeuren en gegevens.
 • Training en opleiding: efficiënter trainingsmateriaal en leermiddelen ontwikkelen.
 • Onderzoek en ontwikkeling: genereer nieuwe ideeën, vat onderzoeksresultaten samen en verken complexe onderwerpen met LLM-ondersteuning.
 • Verbeterde creativiteit: gebruik LLM's als creatieve hulpmiddelen voor het brainstormen over ideeën, het schrijven van verhalen, scripts of zelfs het componeren van muziek.
 • Kostenbesparingen: realiseer kostenbesparingen op gebieden als klantenondersteuning en het genereren van content door middel van automatisering.

Wil je binnen zowel privaat- al publiekrechtelijke organisaties tot implementatie van LLM’s respectievelijk AI overgaan, je kan niet anders wil je met je organisatie geen achterstand oplopen, dien je een alomvattende AI-strategie op te stellen, samen te werken met juridische en regelgevende experts, een goed begrip van LLM-beperkingen te ontwikkelen en een cultuur van verantwoord AI-gebruik bevorderen.

Implementatie LLM/AI in je organisatie

Overweeg daarbij om de volgende stappen te volgen om LLM's succesvol te integreren in de processen van je organisatie:

 • Beoordeel de behoeften van je organisatie: identificeer de gebieden waar LLM's de belangrijkste voordelen kunnen bieden en aansluiten bij je strategische doelen.
 • Ontwikkel een alomvattende AI-strategie: schets een duidelijk plan dat mogelijke risico's en uitdagingen aanpakt, en zorg ervoor dat de cultuur en waarden van uw organisatie worden weerspiegeld in uw AI-implementatie.
 • Wijs middelen toe: investeer in de noodzakelijke technische infrastructuur, expertise en training om de implementatie en het onderhoud van LLM's te ondersteunen.
 • Stel richtlijnen en beleid op: ontwikkel richtlijnen voor verantwoord AI-gebruik die ethische overwegingen, mogelijke vooroordelen en wettelijke naleving behandelen.
 • Implementeer menselijk toezicht: Integreer menselijke beoordelaars in het proces om door AI gegenereerde inhoud te monitoren, vooroordelen aan te pakken en naleving van organisatorische normen te waarborgen.
 • Communiceer met belanghebbenden: betrek werknemers, klanten en andere belanghebbenden in een open dialoog over het gebruik van AI, waarbij u zorgen wegneemt en het vertrouwen in de AI-initiatieven van uw organisatie bevordert.
 • Bewaken en evalueren: bewaak continu de LLM-prestaties en beoordeel de impact van de AI-implementatie op uw organisatie, en voer indien nodig aanpassingen uit om de resultaten te optimaliseren.
 • Innoveer: blijf op de hoogte van het laatste AI-onderzoek en de laatste ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat uw organisatie voorop blijft lopen in de AI-revolutie.

Twee voorbeelden van toepassingen

 

Niets doen is geen optie. 

Organisaties die ervoor kiezen om geen LLM's te gebruiken, lopen mogelijk efficiëntieverbeteringen, verbeterde communicatie, concurrentievoordelen, innovatie, toegang tot wereldwijde markten, betere besluitvorming, schaalbaarheid en focus van medewerkers op hoogwaardige taken mis. Het zorgvuldig evalueren van de specifieke behoeften van de organisatie en mogelijke test cases zal helpen bepalen of het geheel of gedeeltelijk implementeren van LLM's de juiste beslissing is.

Conclusie

De implementatie van grote taalmodellen, zoals GPT-4, biedt organisaties tal van mogelijkheden om de efficiëntie te verbeteren, innovatie te bevorderen en een concurrentievoordeel te behalen. Het is echter van cruciaal belang om zorgvuldig om te gaan met de ethische implicaties, mogelijke vooroordelen en risico's die aan deze krachtige tools zijn verbonden. Door een alomvattende AI-strategie te ontwikkelen, een open dialoog met belanghebbenden aan te gaan en een cultuur van verantwoord AI-gebruik te bevorderen, kunnen eindverantwoordelijken met succes de kracht van LLM's benutten om hun organisaties te transformeren en blijvende waarde te creëren voor zowel werknemers, klanten als belanghebbenden.

Als eindverantwoordelijke dient je beslissing om LLM's te implementeren gebaseerd te zijn op een grondig begrip van de specifieke behoeften, middelen en doelen van je organisatie.

Door de aangehaalde praktische richtlijnen te volgen, kun je met vertrouwen door de AI-revolutie navigeren en profiteren van het enorme potentieel dat grote taalmodellen niet alleen nu maar zeker in de komende tijd te bieden hebben.

Aan deze bijdrage, en dat zal u niet verrassen, heeft ook een chat met GPT-4 bijgedragen.

We blijven u met ManagementSite en ManagementPro informeren over ervaringen en voorbeelden. Doe mee! Kom met uw eigen verhaal over toepassing en gebruik van chat-bots 

Willem E.A.J. Scheepers  MBA, organisatie ontwikkelaar, docent, auteur.

Willem Mastenbroek
Pro-lid
Dankzij de integratie van AI en ML zullen mensen productiever en beter geïnformeerd zijn en kunnen zij problemen oplossen die eerder onoplosbaar leken.

De afgelopen tijd is de interesse van bedrijven in artificial intelligence (AI) enorm toegenomen. Een van de grootste uitdagingen bij het adopteren van AI-oplossingen is het opbouwen van vertrouwen in de technologie.

Men is toch bezorgd dat bots en geautomatiseerde systemen vooringenomenheid kunnen tonen tegenover bepaalde groepen mensen. Het succes van AI hangt, net als elke andere opkomende technologie, af van vertrouwen, en dat vertrouwen bestaat alleen als bedrijven zich houden aan verantwoorde, ethische praktijken.

Meer over Disruptie