GPT-4 en BingAI vraagje: Van KPMG naar AI, kan dat? Dat kan.

Betreft: Implementatie van een "Adaptieve fraudepreventie voor diverse omgevingen"-strategie

"Geachte bestuursleden,

Ik schrijf u vandaag om de urgentie en het belang te benadrukken van het versterken van onze organisatie tegen fraude. Naarmate ons bedrijf groeit en diversifieert, nemen ook onze kwetsbaarheden voor steeds geavanceerdere frauderisico's toe. Daarom stel ik voor dat we een strategie "Aangepaste fraudepreventie voor diverse omgevingen" implementeren.

Deze strategie omvat de toepassing van door AI aangedreven systemen voor fraudepreventie, die in staat zijn om te leren van en zich aan te passen aan onze diverse bedrijfsstructuren. Naarmate fraudeurs evolueren, is het van cruciaal belang dat onze verdediging hetzelfde doet en continu verbetert op basis van realtime inzichten en variërende risicoprofielen in ons operationele raamwerk.

Bovendien gaat deze strategie niet alleen over technische verdedigingen. Het probeert culturele veranderingen binnen onze organisatie te stimuleren en een proactieve houding ten aanzien van fraudepreventie op alle niveaus te bevorderen. Door deze systemen te integreren met educatieve functies, kunnen we transparantie, samenwerking en betrokkenheid op het gebied van fraude bevorderen, waardoor een organisatiecultuur wordt bevorderd die bestand is tegen frauduleuze activiteiten.

Dit zijn de eerste stappen die we kunnen nemen:

  • Behoefteanalyse: voer een uitgebreide analyse uit om inzicht te krijgen in ons huidige landschap van frauderisico's, inclusief de identificatie van eventuele specifieke kwetsbaarheden binnen onze diverse bedrijfseenheden.
  • Selecteer Solution Providers: start een proces van het identificeren en doorlichten van potentiële technologiepartners die expertise hebben in AI-aangedreven fraudepreventiesystemen, om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij onze behoeften en waarden.
  • Werknemersbetrokkenheid: communiceer de nieuwe strategie door de hele organisatie en benadruk het belang ervan en de rol van elke werknemer in het succes ervan.
  • Training: Implementeer diverse trainingsprogramma's voor fraudepreventie, afgestemd op de unieke behoeften en rollen binnen onze organisatie.
  • Uitrol en iteratie: zodra een oplossing is geselecteerd, implementeert u deze gefaseerd, waarbij u het systeem continu bewaakt en aanpast op basis van feedback en prestaties.

Door deze strategie te implementeren, beschermen we niet alleen onze activa, maar ook onze reputatie en vertrouwen bij klanten. Dit initiatief zal ons helpen onze toewijding aan integriteit en ethische handelspraktijken te behouden, door een signaal te geven aan belanghebbenden dat we fraudepreventie serieus nemen en proactief zijn in onze aanpak.

Dank u voor uw aandacht voor deze kwestie. Ik kijk ernaar uit om dit voorstel verder te bespreken in onze volgende vergadering.

Met vriendelijke groeten,

[Uw naam]"

Beter dan mijn naam verdient het hier GPT-4 te noemen.

"Examenfraude heeft alles te maken met gedrag en cultuur. Wij zullen er scherp op toezien dat deze noodzakelijke gedragsverandering zo snel mogelijk wordt ingezet. Medewerkers binnen de sector roepen we nadrukkelijk op om misstanden proactief te melden. De sector gaat mij aan het hart. Zij moet examenfraude goed en snel onderzoeken en de onderliggende problemen aanpakken, waarna we hopelijk weer doorkunnen op de ingeslagen weg naar herstel van vertrouwen." Reactie AFM op examenfraude KPMG

"Medewerkers van een van de grootste accountantskantoren van Nederland, KPMG, blijken massaal te frauderen bij hun verplichte examens. Dat werpt niet alleen een schaduw over deze firma. Het voedt ook de vrees dat de cultuurverandering die alle accountantskantoren zeggen door te maken, nog niet helemaal, of misschien wel helemaal niet doorzet." Fraude bij KPMG zeer schadelijk, ook voor alle andere accountants (fd.nl)

"The U.K. government sued the professional services firm earlier this year for more than $1.5 billion in damages." Carillion Liquidators Say KPMG Missed Red Flags in Audits of Defunct Construction Firm - WSJ

Het gemak waarmee de grote kantoren forse boetes kunnen betalen laat ook zien dat er nauwelijks tot geen urgentie is om tot een cultuurverandering te komen: wat je ook doet, het geld stroomt toch wel binnen. Op dat moment is het de vraag of de manier van handelen, het gemak waarmee intern gefraudeerd kan worden, ook wordt meegenomen naar de cliënten? Fraude. Dat lijkt mij niet onmogelijk, zoals de Britten zeggen: 'It takes a thief to catch a thief'.

Kan dat niet anders?

"Consultants zijn therapeuten die hun patiënt voor altijd in therapie houden." stelt Mariana Mazzucato in haar zo zojuist verschenen boek 'The Big Con'. Eerder gaf ASML al aan dat zij verwachten dat dienstverleners GPT-4 toepassen bij hun werkzaamheden, niet alleen om de kosten te drukken.

Chat met BingAI: "Geef me 5 onderbouwde oorzaken of redenen waarom professionals in hun vak frauderen.

Hallo, dit is Bing. Ik kan je helpen met je vraag. Er zijn veel mogelijke oorzaken of redenen waarom professionals in hun vak frauderen, maar hier zijn vijf onderbouwde voorbeelden:

  • Tunnelvisie: Wanneer mensen zich 100% op een bepaald doel richten, kunnen ze blind en doof worden voor mogelijke ethische bezwaren.
  • Eufemismen: Onethisch gedrag lijkt minder bezwaarlijk wanneer het schuilgaat onder eufemismen als ‘boekhoudkundige creativiteit’ of ‘financiële onregelmatigheden
  • Straffeloosheid: Kleine diefstalletjes op het kantoor van zaken als kantoorartikelen en toiletpapier worden vaak genegeerd. Voor sommige mensen smaakt dat naar meer
  • Gehoorzaamheid: Onethische bevelen van hogerop worden vaak door ethische mensen opgevolgd uit een gevoel van plicht en gehoorzaamheid
  • Verzet: Wanneer regels als onrechtvaardig of excessief worden gepercipieerd, krijgen mensen het verlangen om ze opzettelijk te gaan breken.

Wat denk je kan/is kunstmatige intelligentie ook in staat te frauderen.

Da's een interessante vraag. Kunstmatige intelligentie (KI) is een breed begrip dat verwijst naar systemen die in staat zijn om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals leren, redeneren en beslissen. KI kan zowel voor goede als voor slechte doeleinden worden gebruikt, afhankelijk van wie het ontwikkelt en hoe het wordt toegepast.

Volgens sommige bronnen kan KI een belangrijke rol spelen in de strijd tegen fraude, door het detecteren van verdachte patronen, het voorspellen van risico’s en het ondersteunen van onderzoekers. KI kan ook helpen om fraude te voorkomen, door het verifiëren van identiteiten, het beveiligen van transacties en het verbeteren van de compliance.

Aan de andere kant kan KI ook worden misbruikt door fraudeurs en oplichters om stemmen te imiteren, valse informatie te verspreiden of gevoelige gegevens te stelen. KI kan ook worden gebruikt om bestaande fraudetechnieken te verbeteren of nieuwe vormen van fraude te creëren, zoals deepfakes, synthetische identiteiten of phishing.

Het is dus moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag of KI in staat is om te frauderen. Het hangt af van hoe je fraude definieert, welke soort KI je bedoelt en in welke context je het gebruikt. Wat wel duidelijk is, is dat KI zowel kansen als uitdagingen biedt voor de bestrijding en preventie van fraude, en dat we daarom kritisch en verantwoordelijk moeten omgaan met deze technologie.

Dank je."

"Als ik kijk naar het trage tempo waarin bedrijven nieuwe technologieën toepassen, vermoeden mijn collega's dat er op een dag iets soortgelijks kan worden gezegd van kunstmatige intelligentie. Bedrijven die de kansen van AI grijpen, zullen waarschijnlijk enorme voordelen behalen; anderen (en hun werknemers) kunnen in het stof achterblijven."

"Bedrijven die de kansen van AI grijpen, zullen waarschijnlijk enorme voordelen behalen; anderen (en hun werknemers) kunnen in het stof achterblijven." The Economist in 'Your employer is (probably) unprepared for artificial intelligence. That is bad news for your earnings—and the broader economy.'

"Ik denk dat we beginnen te beseffen hoe capabel deze systemen zijn, maar we denken waarschijnlijk niet hard genoeg na over wat dat betekent voor school en werk, zelfs als de AI-technologie niet verder gaat dan vandaag." prof Ethan Mollick.

Nu heb ik (zeker) niet de illusie dat bedrijven massaal overgaan van advieskantoren naar AI ondersteuning, hoewel dat de publieke sector een aanmerkelijke besparing aan gemeenschapsgeld zou opleveren, maar je kan het alternatief op z'n minst in overweging nemen.

070823

In het verlengde:

"Je ziet ook dat opdrachtgevers vaker vooraf hun mening geven over wat het onderzoek moet opleveren.(...) Ga dan nog maar eens als onderzoeker het tegenovergestelde concluderen.

Ik ben geen onderzoek tegengekomen waarvan de uitkomst tegengesteld was aan wat de opdrachtgever publiekelijk zei. Er is honderd procent overeenkomst."

"Sinds de uitzending van Boos over The Voice is dat geëxplodeerd. Per onderzoeksbureau gaat het om honderden zaken. Het is big business geworden."

Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries gaat er in zijn interview met de Volkskrant met gestrekt been in: "Integriteitsonderzoek rammelt structureel en dat werkt in het nadeel van de beklaagde."

Bron: ‘Onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag zijn nóg slechter geworden’ (volkskrant.nl)

Ook onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag kan effectiever, efficiënter en 'evidence based' beter worden uitgevoerd door AI, verwacht ik.

Overigens, ik publiceer alweer het 17e exemplaar in de ManagementPro serie. Dit is het 1e ex. dat ik schreef samen met de chatbots ChatGPT, GPT4, BingAI en GoogleBard.

Dit dagboek gaat over de periode 010122 tot 010723, gesplitst in Deel 1 dat gaat tot 301122, het moment dat de ‘game changer’ ChatGPT werd geïntroduceerd, Deel 2 is er vanaf 301122 tot 010723. Deel 2 is dan ook de co-creatie met kunstmatige intelligentie.

Over dit boek merkt GoogleBard op: "De blogposts zijn een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in management, leiderschap, de toekomst van werk, diversiteit en inclusie, de rol van leiderschap in een veranderende wereld, de impact van klimaatverandering op het bedrijfsleven, de rol van technologie in het bedrijfsleven, de impact van AI op het bedrijfsleven, de rol van data in het bedrijfsleven, de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven."

Het eboek is nu te bestellen via: '301122, een Dagboek (Dutch) ChatGPT, een game changer'. De soft cover volgt binnenkort. Deel 18 in deze serie zal volledig worden geschreven door chatbots, verwacht ik, niet omdat ik dat wil maar omdat het kan.

Overigens, de foto bij de entry is gemaakt ism Adobe Firefly, de foto van onze Anatolische herder (die origineel voorkomt op deel 16) op het boek is aangepast met PlaygroundAI. Het tekstfragment in de YT is afkomstig van Google SoundStorm: 'wie is de mens en wie is de AI?'

Willem E.A.J. Scheepers

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over ChatGPT-4