The Coming Wave: hoe van AI te profiteren maar ook hoe AI te temmen.

"Wat ooit eeuwen en zelfs millennia duurde, vindt nu plaats binnen enkele jaren en maanden, gevolgen daarvan verplaatsen zich over de wereld in minuten, zelfs seconden.": The Coming Wave, Mustafa Suleyman, v/h DeepMind, nu Inflection AI.

"Wat opvalt aan Suleymans zwaar gepromote boek is hoe het optimisme van zijn wil wordt overweldigd door het pessimisme van zijn intellect, om een uitdrukking van de marxistische filosoof Antonio Gramsci te gebruiken. Het grootste deel van de geschiedenis is de uitdaging van technologie geweest om haar kracht te ontketenen, schrijft Suleyman. Nu is de uitdaging omgedraaid." John Thornhill in AI and the next great tech shift | Financial Times

Suleyman schetst o.m. een scenario waarin verkiezingen door AI worden beïnvloed. Het is dan nog maar de vraag of de regering die wordt 'gekozen' ook de regering is waarop je als burgers zat te wachten.... Nog maar een paar maanden en op 231123 weten wij het. Zijn de ministeries hierop voorbereid? Ik hoop het, maar betwijfel het.

The Coming Wave......

The Coming Wave heeft zowel een positieve als een minder positieve boodschap bij de implementatie van kunstmatige intelligentie.

Positief, 'een nieuwe dageraad voor de mensheid':

 • medische vooruitgang
 • doorbraak vwb schone en duurzame energie
 • nieuwe bedrijven, nieuwe industrieën
 • verbetering kwaliteit van leven

Minder positief, 'foutieve toepassingen':

 • disruptie
 • instabiliteit
 • catastrofe

AI geeft mensen de mogelijkheid dingen te doen, te ondernemen op een ongekende schaal; wat dus zowel positief als negatief kan uitpakken.

Suleyman: "Onze toekomst hangt af van deze technologieën maar wordt er ook door in gevaar gebracht." Er zijn 4 ontwikkelingen van belang: AI ontwikkelt zich zeer snel op een asymmetrische of onsamenhangende manier, het heeft invloed op ieder facet van samenleving en economie, nu al zijn er signalen dat AI autonoom handelt.

Deze ontwikkelingen vragen om het insluiten, het temmen van AI. Dat kan betekenen dat de staat toezichthouder wordt, en da's een dilemma: vrijheid of beperking?

Voor Suleyman zijn verkiezingen, niet alleen in de VS maar ook in o.m. ons land, een testcase : "Imagine that three days before an election a video of a presidential candidate using a racist slur spreads on social media. The campaign press office strenuously denies it, but everyone knows what they’ve seen. Outrage seethes around the country. Polls nosedive. Swing states suddenly shift toward the opponent, who, against all expectations, wins. A new administration takes charge." Het is dan nog maar de vraag of dat de regering is waarop je als burgers zat te wachten? Nog maar een paar maanden en op 221123 weten wij het. Zijn de ministeries hierop voorbereid? De media*? Ik hoop het, maar betwijfel het.

TIP: de taalmodellen, als ChatGPT, helpen je ook bij het vinden van de oplossing! Zelfs hier gaat op 'it takes a thief, to catch a thief'.

Interessant is dat 7 dagen later ChatGPT (pas) 1 jr 'bestaat': '301122 ChatGPT, een Game Changer' idd.

Suleyman stelt deze 10 stappen voor:

 1. Embrace the challenge. We need to acknowledge the potential risks of AI and take them seriously. We should not shy away from the challenge of developing safe and beneficial AI.
 2. Invest in research. We need to invest in research into AI safety. This research should focus on developing techniques for ensuring that AI systems are aligned with human values.
 3. Create international norms. We need to create international norms for the development and use of AI. These norms should help to ensure that AI is used for good and not for harm.
 4. Promote transparency. We need to promote transparency in the development and use of AI. This will help to build trust and understanding between AI developers and the public.
 5. Encourage diversity. We need to encourage diversity in the field of AI. This will help to ensure that AI systems are not biased towards any particular group of people.
 6. Educate the public. We need to educate the public about AI. This will help people to understand the potential risks and benefits of AI, and to make informed decisions about its development and use.
 7. Regulate AI. We may need to regulate AI in some way. This would need to be done carefully, so as not to stifle innovation.
 8. Be prepared for the unexpected. We need to be prepared for the unexpected. AI is a rapidly evolving field, and we cannot predict all of the risks that it may pose.
 9. Act now. We cannot wait until it is too late to address the risks of AI. We need to act now to ensure that AI is used for good and not for harm.
 10. Have hope. We should not be pessimistic about the future of AI. With careful planning and execution, we can ensure that AI is a force for good in the world.

Suleyman: "These are just some of the steps that we can take to ensure the safe and beneficial development of AI. It is important to remember that there is no easy solution to this problem. However, by taking these steps, we can increase the chances of a positive outcome."

Thornhill merkt nog op: "Gevuld met verregaande generalisaties en extreme voorspellingen, lezen delen van Suleymans boek als een ChatGPT-herschrijving van Yuval Noah Harari’s geschiedenis van de toekomst, Homo Deus." Herkenbaar, lees ook 'Waarom nog Artsen opleiden als Kunstmatige Intelligentie betere diagnoses stelt?'.

Feitelijk is de titel van Mustafa Suleyman's boek 'The Coming Wave', een passende vertaling lijkt me 'De Komende Storm'.

*AI filmpjes zijn zo gemaakt: vbld 1, vbld 2.

Willem E.A.J. Scheepers

Nb: de titel van mijn meest recente LI nieuwsbrief is niet voor niets Sundown Side Up.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over ChatGPT-4