ChatGPT: testcase voor Verandermanagement

'Je probeert een internetsite te openen die is geblokkeerd', 'De Overheid over 20 jaar, worden beleidsadviezen dan geschreven door tools als ChatGPT?', 'Onze conclusie is, dat HR-adviseurs (voorlopig) nog opgelucht kunnen ademhalen.'

Intussen investeert Microsoft miljarden in ChatGPT en reorganiseert BigTech om plaats te maken voor AI maar sluiten in ons land steeds meer organisaties, w.o. overheid en banken, de toegang tot ChatGPT af voor hun medewerkers. De Overheid is bereid hierop nog 20 jaar te wachten en verwachten HR adviseurs dat AI voorlopig geen invloed heeft op hun functioneren. De dialoog deze week is opnieuw duidelijk voor mij: 'ChatGPT not on my watch!' ofwel 'niet zo lang ik hier ben!'.

Deze positie van m.n. eindverantwoordelijken zegt opnieuw 'iets' over de manier waarop wij Nederlanders aankijken tegen veranderingen die noodzakelijk  zijn voor organisaties, zo geeft FORD deze week aan met deze transitie miljarden te kunnen besparen, en voor de samenleving, nog te langzaam dringt het besef door dat personeelstekorten nu toch echt structureel zijn. Daarmee is ChatGPT een interessante testcase.

Terwijl ik merk dat er in ons land een, laat ik zeggen, ambivalente houding is t.o.v. kunstmatige intelligentie in het algemeen en tegenover ChatGPT in het bijzonder, uploadde ik gisteren een door datzelfde taalmodel op mijn verzoek geschreven script bij de AI-toepassing D-ID, koos een avatar en het resultaat zie je in bijgaande MP4.

Direct daarna las ik in Het FD een bijdrage van hoogleraar Marcel Pheijffer:  Bij opsporing fraude speelt accountant geen heldenrol (fd.nl) waarin hij concludeert 'Klokkenluiders, tipgevers en zelfs toeval brengen veel vaker misstanden aan het licht dan de controlerend accountant.' Ik dacht: kunstmatige intelligentie is hier de oplossing. De oplossing voor de 'minder goed controlerende' accountant, net zo goed als ik besef dat  ontwikkelingen met deze 1e versie van D-ID binnen een afzienbare tijd mijn rol als docent overbodig kunnen maken.  Nou ja, 'overbodig': ik dien er voor te zorgen dat ik voor studenten en organisaties die ik adviseer van toegevoegde waarde blijf. Dat vraagt dan niet om een ambivalente houding en al zeker niet om een passieve houding.

De passieve houding t.o.v. een zeegspiegelstijging waaraan niet te ontkomen is, geeft al aan dat het voor ons Nederlanders lastig is logische veranderingen, beter nog ontwikkelingen, in onze omgeving te accepteren laat staan er op te anticiperen. Of we interpreteren veranderingen op een manier zoals andere wereldburgers dat niet of minder doen: Onderwijs wil alternatief voor Twitter op Mastodon meldde Het FD op 05 januari. Reden voor dit besluit: de weerzin tegen Elon Musk, een weerzin die m.n. in ons land plaatsvindt als je de sociale media volgt.

Dit besluit betekent dat je ca 1 miljoen studenten, leraren e.a. werkzaam binnen het onderwijs weghaalt uit een omgeving met 450 miljoen accounts en overbrengt naar een omgeving met 2,5 miljoen accounts. Hoezo kennisdeling? Hoezo inspiratie?

Terwijl binnen datzelfde onderwijs het idee al opkomt internet af te sluiten, hoor ik nu steeds vaker berichten dat werkgevers de toegang tot OpenAI, met ook of zeker voor je werkzaamheden handige tools als Dall-E, ChatGPT en D-ID, afsluit. Ook een typische primaire houding t.o.v. veranderingen wat vaak betekent dat je dan ook geen idee hebt over dat wat de inhoud van de potentiële verandering is en wat daarvan de betekenis, laat staan de toegevoegde waarde, kan zijn: Tegenhouden!

Op twitter zag ik gisteren dit bericht:

Trainees(!!!) die naar een 'oude baas' luisteren die vermoedt dat 'tools als ChatGPT' over 20 jaar beleidsadviezen gaan schrijven..... Een potentiële werkgever die pas over 20 jaar denkt aan het implementeren van kunstmatige intelligentie én die ook nog eens behoort tot de organisaties die ChatGPT blokkeren, dan zou ik het wel weten als trainee of op z'n minst hen adviseren: wegwezen.

Op LinkedIn vroeg Tim H.G. Robbe zich vorige week af "Iemand ChatGPT al geprobeerd? Ik ben benieuwd naar de impact van deze AI op aanbestedingen. Aangezien dat veelal nog steeds schriftelijke exercities zijn, kan ik mij zomaar voorstellen dat bij veel aanbestedingen de menselijke factor helemaal naar de achtergrond geraakt." Een deel van mijn reactie: "Als je nu al ziet welke transformatie plaatsvindt of kan vinden binnen onderwijs en zakelijke dienstverlening dan is het voor mij logisch dat deze bot je niet alleen kan assisteren bij aanbestedingen maar die in potentie ook over kan nemen en dat wellicht dit jaar nog."

Het ziet er naar uit dat ChatGPT e.a. AI tools de meeste organisaties zullen 'overkomen': reactief ipv proactief. Natuurlijk zitten we nu nog aan de beginfase van de ontwikkeling van deze tools, met z'n aardig- en eigenaardigheden, maar dat is vaak bij 'iets' nieuws. Tegelijkertijd maakt het dit proces voor mij niet minder interessant, opnieuw leerzaam zelfs.

Succes!

300123

Consultants zien direct kansen nu o.m. de Overheid websites die voor de kennis en vaardigheden van hun medewerkers interessant kunnen zijn gaan afsluiten. 'In het land van de blinden is één oog koning'.

Bron: Onzekerheid biedt gouden tijd voor consultant (fd.nl)  Het recente verleden leert dat de Overheid voor externen idd een 'gouden tijd' kan betekenen.

 

Willem E.A.J. Scheepers

Meer over AI e.a. ontwikkelingen lees je in de Sunny Side Up nieuwsbrief die ik wekelijks bijhoud op LI.

 

 

 

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>