AI neemt een prominente plaats in tijdens WEF24.

Columns

Dün Felemenkçe avatarımı sizlerle paylaştıktan sonra artık Türkçe iletişim kuruyorum. Türkçe benim ana dilim olmadığı için avatarımın şu anda telaffuz ettiği şeyin dil ve dilbilgisi açısından da doğru olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok; Sorumlu olduğuna inanıyorum (aksi takdirde sizden duymak/okumak isterim).

Avatarınız Fas'tan Portekizce'ye, Çince'ye ve daha fazlasına kadar birçok dilde iletişim kurabilir. Sanırım bunun sonuçlarını anlıyorsunuz: Dili (sonunda kültürü de) bu kadar hızlı değiştirebilen (hiç) çok az telefon ekibi var*.

Deze week vindt het jaarlijks World Economic Forum plaats. Wat je daar ook van vindt, de rapportages die daar verschijnen (op basis van onderzoeken gefundeerd door de financiële bijdragen van de deelnemers) leveren over het algemeen interessante/relevante info op.

Zoals het WEF24 'Global Risks Report 2024'. Nederland wordt daarin een paar keer genoemd. Allereerst vwb de mogelijke gevolgen van een zeespiegelstijging. Vervolgens wordt ASML aangehaald als unieke kans niet alleen voor Nederland, ook voor de EU zelfs voor de wereldeconomie.

De Top 5 risico's die ons land loopt, het is tenslotte het global risks report, volgens de voor dit onderzoek benaderde politieke beleidsmakers, wetenschappers, CEO's zijn:

1. tekorten op de arbeidsmarkt
2. economische stagnatie
3. trage energietransitie
4. verlies aan sociale cohesie
5. cybercrime

Global Risks Report 2024 | World Economic Forum | World Economic Forum (weforum.org)

Het zijn deze e.a. thema's die worden besproken en toegelicht. Voor hier & nu een focus op enkele bijdragen die zich richten op kunstmatige intelligentie, AI neemt deze week een prominente plaats in.

----------

"In geavanceerde economieën kan ongeveer 60 procent van de banen worden beïnvloed door AI. Ongeveer de helft van de blootgestelde banen kan profiteren van AI-integratie, waardoor de productiviteit toeneemt. Voor de andere helft kunnen AI-toepassingen belangrijke taken uitvoeren die momenteel door mensen worden uitgevoerd, wat de vraag naar arbeid zou kunnen verlagen, wat zou kunnen leiden tot lagere lonen en minder aanwervingen. In de meest extreme gevallen kunnen sommige van deze banen verdwijnen."

Vooruitlopend op WEF24 wijst IMF-directeur Kristalina Georgieva op de volgens haar ‘verontrustende trend’ dat kunstmatige intelligentie de algehele ongelijkheid wereldwijd waarschijnlijk zal vergroten.

De waarschuwing is terecht: voor medewerkers in wat zij noemt geavanceerde economieën is het met de middelen die aan hen beschikbaar zijn, zoals bijv. smartphones, relatief eenvoudig GAI in werk, economie en samenleving te implementeren. Een groot deel van de wereldbevolking heeft hierin echter minder mogelijkheden, minder kansen.

Dat onderscheid was er bij eerdere disrupties als mechanisering, automatisering en digitalisering ook maar AI ontwikkelt zich in een veel hoger tempo.
Los van dit verschil trekken onderzoekers van (haar) IMF nog een relevante conclusie, die ook opgaat voor medewerkers in geavanceerde economieën:

"Er zijn enkele consistente patronen met betrekking tot de blootstelling aan AI, waarbij vrouwen en hoger opgeleide individuen meer blootgesteld zijn, maar ook beter klaar zijn om de voordelen van AI te plukken, en oudere werknemers mogelijk minder goed in staat zijn zich aan te passen aan de nieuwe technologie."

AI Will Transform the Global Economy. Let’s Make Sure It Benefits Humanity. (imf.org)

----------

"Industrieën geleid door media en entertainment, het bankwezen, de verzekeringen en de logistiek voorspelden het meest waarschijnlijk banenverlies als gevolg van geavanceerde AI-tools." concludeert PWC. PWC benaderde 4.702 CEO's en signaleert dat die aan de vooravond staan van disruptie. Er is ook alle reden toe:

"45% van de CEO's denkt dat hun bedrijf over tien jaar niet levensvatbaar zal zijn als het op de huidige koers blijft."
Twee megatrends – klimaatverandering en technologische ontwrichting – staan op het punt deze disruptie te stimuleren.

Klimaatverandering.

  • "Hoewel er over de hele linie meer vooruitgang op het gebied van het klimaat nodig is, kunnen op de natuur gebaseerde klimaatoplossingen een specifieke blinde vlek zijn.
    De steeds snellere achteruitgang van natuurlijke ecosystemen en de ontoereikende maatschappelijke respons zorgen ervoor dat natuurverlies een steeds urgenter probleem wordt, dat nauw samenhangt met de klimaatverandering." Chat hierover ook met Climate Guardian.

GAI, kunstmatige intelligentie.

  • "CEO's uit het onderzoek van dit jaar lijken te geloven in zowel het snelle tempo van de adoptie van generatieve AI als het enorme potentieel voor disruptie. Het komende jaar verwacht bijvoorbeeld ongeveer de helft van de CEO's dat generatieve AI hun vermogen om vertrouwen bij belanghebbenden op te bouwen zal vergroten, en ongeveer 60% verwacht dat het de kwaliteit van producten of diensten zal verbeteren. Binnen de komende drie jaar verwachten bijna zeven op de tien respondenten ook dat generatieve AI de concurrentie zal vergroten, veranderingen in hun bedrijfsmodellen zal bewerkstelligen en nieuwe vaardigheden van hun personeel zal vereisen." Chat hierover ook met HRI.

Thriving in an age of continuous reinvention | PwC

Overigens, uit ditzelfde onderzoek: "Topmensen in het Nederlandse bedrijfsleven maken zich bovengemiddeld zorgen over de toenemende druk van wet- en regelgeving. Het is voor vier op de tien ceo’s zelfs de belangrijkste reden om te overwegen hun onderneming naar het buitenland te verhuizen." Oops.....  PwC: Nederlandse ceo’s somberder over regeldruk en vestigingsklimaat (fd.nl)

----------

Kritisch denken, kritisch redeneren dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt bij het hanteren van kunstmatige intelligentie concludeert één van de panels. Goed advies.

Want: maakt AI fouten? Ja. Is AI te vertrouwen? Nee.
Het is als een boek dat incompleet is, een docent die je onvolledig informeert, een adviseur die je op het verkeerde been zet, een arts die een foutieve diagnose stelt.
AI is een spiegel van onszelf.

Intussen in Verenigde Arabische Emiraten: "Dus vanaf groep vijf leren kinderen coderen. Vanaf de middelbare school leren kinderen op scholen daadwerkelijk wat kunstmatige intelligentie is, wat de ethiek ervan is, en ze begrijpen ook, wat hun carrièrepad ook zal zijn, hoe AI daarop van invloed zal zijn." Investeren in mensen, je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen.

This is the one skill everybody needs in the age of AI | World Economic Forum (weforum.org)

----------

"De bevindingen benadrukken de verwarring die veel mensen voelen bij AI. Terwijl 96% van de werknemers zegt te geloven dat AI hen kan helpen in hun huidige baan, is 60% bang dat het hen uiteindelijk zonder werk zal automatiseren.

Ongeveer 55% van de werknemers gebruikt generatieve AI minstens één keer per week op het werk, maar 61% van de gebruikers vindt het niet erg betrouwbaar.
Van die 61% zou 40% het toch gebruiken om hen te helpen grote financiële beslissingen te nemen, en 30% zou meer persoonlijke gegevens delen voor een betere ervaring."

Je vertrouwt kunstmatige intelligentie wel zodra je voor jezelf ingrijpende beslissingen neemt als het kopen van een huis, het investeren van je middelen, maar zodra je op je werk bent is dat vertrouwen verdwenen. Interessant.

Het Oliver Wyman Forum deed onderzoek onder werknemers en werkgevers uit 15 landen. De onderzoekers concluderen dat het binnen veel organisaties aan een op AI gericht beleid ontbreekt, wat tot onzekerheid leidt bij medewerkers.
Is 'iets' voor te zeggen.

OWF: "Om de vruchten te kunnen plukken van GeneratieveAI moeten bedrijven een benadering waarbij de mens centraal staat, omarmen en net zoveel in werknemers investeren als, zo niet meer dan, in de technologie.

Medewerkers zullen training en ondersteuning nodig hebben om naast deze technologie verstandige en intuïtieve processen te creëren. Het zijn tenslotte dezelfden die de interfaces zullen gebruiken, de systemen zullen updaten en de output zullen beheren. Managers moeten hen meenemen door naar hun zorgen te luisteren en deze aan te pakken, en gaandeweg hun werknemers bij te scholen/om te scholen." Verstandig advies.

Implementeer je AI, doe dat dan met strategisch beleid.

3 ways companies can mitigate risks of AI in the workplace | World Economic Forum (weforum.org)

----------

*En nu communiceer 'ik' in het Turks, nadat ik gisteren mijn NL-talige avatar met je deelde. Omdat Turks niet mijn moedertaal is heb ik geen idee of dat wat mijn avatar nu uitspreekt ook taal-technisch en grammaticaal klopt; ik vertrouw er op dat het verantwoord is (anders hoor/lees ik het graag van je).

Je avatar kan in veel talen communiceren van Marokkaans via Portugees tot Chinees en meer. Je begrijpt de implicaties, neem ik aan: er zijn weinig (geen) telefoonteams die zo snel in taal (op termijn ook cultuur, wordt verwacht) kunnen schakelen. Disruptie.

Tijdens WEF24 zijn avatars nog een unicum. Voor WEF25 verwacht ik dat de aanwezigheid van je avatar geen uitzondering zal zijn. Dat bespaart alle deelnemers veel reistijd (en kan daarmee worden voldaan aan de uitdagingen mbt het klimaat)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over ChatGPT-4