Een 20 slides Power Point maken in 47 seconden

Cover stories · Instrumenten

Het gebruik van chatbots neemt razendsnel toe. Wat zijn de gevolgen? Vraag het ChatBot GPT zelf!

Maart 2023 verzorgde ik in Rotterdam enkele colleges verandermanagement en adviesvaardigheden. Na afloop gaven studenten in de evaluatie aan 'Willem heeft het wel heel vaak over ChatGPT'. 2023 is nog maar net voorbij en 2024 nog maar net begonnen en opnieuw, tijdens Master Classes, bespeur ik twijfels, cynisme soms zelfs sarcasme zodra ik taalmodellen als OpenAI's ChatGPT, Google's Bard, Microsoft's CoPilot aan bod breng. Taalmodellen waarvan de basis wordt gelegd door kunstmatige intelligentie (AI). Dat 'aan bod brengen' gebeurt overigens in de zijlijn van deze colleges/MC's.

De reacties die ik hier aanhaal gelden zeker niet voor alle deelnemende studenten, er zijn ook nieuwsgierige zelfs enthousiaste studenten. Studenten die gemiddeld genomen 1 tot 2 generaties jonger zijn dan ik.

Disruptie

Minder positieve reacties op de taalmodellen waarmee je een chat kan aangaan, het zijn chatbots, zijn samen te vatten als afwijzing zelfs ontkenning. Deze reacties zijn typerend zodra het om disruptie gaat. Terwijl disruptie voor anderen in de samenleving juist een verhoging kan betekenen van hun productiviteit. "De een is doodsbang voor de existentiële risico’s van AI, voor de ander kan de ontwikkeling ervan niet snel genoeg gaan." meldt De Volkskrant. 

Disruptie definieer ik als iets waar je niet om hebt gevraagd, het overkomt je en vervolgens kan het je bij een eerste kennismaking 'verstoren'. Denk aan de pc, de magnetron, de smartphone (Frans Bromet maakt in 1998 een interessante docu), autonoom transport: je verwacht het niet, toch heb je het opeens. Met ChatGPT, Google Bard, MS CoPilot e.a. taalmodellen is het al niet anders.

Taalmodellen

Wat het daarbij lastig maakt, voor potentiële gebruikers, dat is dat een taalmodel niet behoort tot IT, het is ook geen software, het is kunstmatige intelligentie. Filosofisch benaderd: 'AI is de spiegel van onszelf'. Dat was eerder niet het geval bij de fases mechanisering, automatisering, digitalisering. Fases die forse investeringen vereisten. AI is de volgende groei-/ontwikkelfase, een fase die relatief goedkoop is.

Dat het raadplegen van een taalmodel, een chat, ook nagenoeg gratis is en toch leidt tot verbijsterende resultaten, dat is voor veel sceptici 'een brug te ver, met de terechte vraag: Biedt dit kwaliteit?'

Eerder schreef ik AI (on)Veilig? Go/No-Go?: Maakt een chatbot fouten? Ja. Is een chatbot te vertrouwen? Nee. Maar dit kan je ook met een mens overkomen: de 'spiegel'. Ook interessant op dit thema is het recent verschenen The Coming Wave van Mustafa Suleyman.

Van Homo Sapiens naar Auto Sapiens.

"To accurately capture what these new AI actors represent, what they are capable of, and how we should work with them, we must start with a common frame to identify and distinguish them—one that shifts us beyond the comforting but false assumption that these are simply our latest set of tools. Think of them instead as autosapiens.

  • “Auto” in that they are able to act autonomously, make decisions, learn from experience, adapt to new situations, and operate without continuous human intervention or supervision.
  • “Sapiens” in that they possess a type of wisdom—a broad capacity to make complex judgments in context—that can rival that of humans and in many ways outstrip it."

Bron: het zojuist bij HBR verschenen artikel 'Leading in a World Where AI Wields Power of Its Own'. Het taalmodel, de AI, als Auto Sapiens in plaats van Homo Sapiens. Dit nadat 7 jaar eerder Yuval Noah Harari hiervoor de term Homo Deus hanteerde

ChatGPT

Op 30-11-22 introduceert OpenAI het taalmodel ChatGPT, daarmee is dit het eerste openbaar toegankelijke taalmodel. Al op de eerste dag melden zich ruim 1 miljoen geïnteresseerden.

Nu ruim 13 maanden later kent OpenAI ca. 200 miljoen betalende abonnees, maandelijks vinden er ca. 2 miljard chats plaats (waaronder ook het gebruik van de gratis versie), sinds 2 weken bevinden zich nu ca 5 miljoen door abonnees gemaakte chatbots in de GPTStore. OpenAI wist al toegang te krijgen tot een onwezenlijke hoeveelheid data, door de chats en de chatbots neemt dit nu in een dito snelheid toe.

Om het in perspectief te plaatsen: 200 miljoen personen is 0,025% op een wereldbevolking van ca 8 miljard. 200 mio personen als de 'early adaptors', daarmee is die verhouding voor mij ook een afspiegeling van dat wat er in collegezalen plaatsvindt.

Om het in een ander, financieel, perspectief te plaatsen: 200 miljoen abonnees genereren voor OpenAI een maandelijkse kasstroom van $ 4 miljard.

De tegendraadse praktijk: geen chat

Dan komt het Nederlandse demissionaire kabinet met de 'Overheidsbrede visie generatieve AI'

“Het Kabinet wil:

  • Nederland koploper maken in de toepassing van AI-programma’s als ChatGPT en Bard.
  • Daarvoor is bijna € 400 beschikbaar uit verschillende overheidsbudgetten.
  • Het onderwijs moet mensen voorbereiden op de gevolgen van deze technologie voor het werk.
  • Ook investeert het kabinet in een Nederlandstalige GPT, die burgers bijvoorbeeld helpt bij de aanvraag van een uitkering.“

Met € 400 mio investering in een meer-jaren-traject tegenover een in diezelfde periode giga kasstroom van (slechts) één van de andere 'marktpartijen', wil je 'koploper' worden en tegelijk voor enkele van die miljoenen een NL-talige GPT maken dat terwijl je met je gemeenschapsgeld relatief goedkoop kan meeliften op een bestaande infrastructuur (vergeet ook dan de veiligheid niet, zie hiervoor AI Go/No-Go).

Vervolgens is de reactie van Jeroen Haverkate bij de LinkedIn post die ik hierover plaats en daarom mijn twijfels uitspreek, te begrijpen: "Ik ben benieuwd hoeveel kabinetsleden de mogelijkheden van AI of het gebruik van o.a. ChatGPT kennen of zelfs gebruiken."

Analyse van het rapport Gematigde groei' door ChatbotGPT

Om de vraag van Jeroen te beantwoorden: dat zijn er weinig. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de recente publicatie van het rapport 'Gematigde groei - rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050'. Trots showen meerdere politici en kamerleden een ruim 400 pagina's tellend ingebonden boekwerk, dat terwijl er ook een pdf is.

Die pdf leg ik vervolgens voor aan GPT-4, de abonnement versie van ChatGPT. Want dat het in dit rapport alleen zou gaan over, de problemen met arbeidsmigratie, dat lijkt mij 'iets tekort door deze ruime 400+ pagina's tellende bocht', te snel geconcludeerd. 

De meegaande praktijk: wel een chat

De formulering van prompts is cruciaal voor een succesvolle chat. Of ja daarvoor prompt engineers nodig hebt, betwijfel ik; misschien voor de korte termijn, niet voor de lange termijn. Dit is toch vooral 'trial and error' waarbij er weinig fout kan gaan; vaak word je al gecorrigeerd door de (chat)bot.

Mijn prompts voor de GPT-4 bot om 'Gematigde Groei' te analyseren zijn:
- maak een samenvatting
- wat zijn de sterke punten uit het rapport
- wat zijn verbeterpunten
- is er iets wat er ontbreekt

Bij dat laatste komt de chatbot met 4 onderwerpen die, volgens de AI in dit rapport ontbreken.

  • technologische ontwikkelingen
  • internationale vergelijkingen.
  • concrete beleidsaanbevelingen
  • sociaal-culturele factoren

Mijn prompt is dan:
- maak van deze 4 een kansberekening tot 2050 te beginnen met het grootste risico.
Ook die reactie volgt en tot slot is mijn prompt:
- heb je nog een advies voor beleidsmakers

Dat heeft de chatbot en dat resultaat is op z'n minst interessant om mee te nemen in je besluiten, je acties. 

Op LinkedIn plaats ik een schermopname van de chat. Deze chat met daarin ook de in het rapport volgens de bot ontbrekende punten duurt iets meer dan 6 minuten. Had ik sneller getypt, was de reactie sneller geweest. Dat, voor zover ik dat kan nagaan, niemand van de politici maar ook niet de media op het idee komt om deze chat ook te ondernemen, bevestigt voor mij mijn definitie van disruptie. 

ChatGPT in uitvoering

Wie doet dat dan wel: inzien wat de disruptie kan zijn van deze taalmodellen, wat de bijdrage kan zijn aan niet alleen de productiviteit maar ook aan de winstgevendheid van de organisatie?

In ieder geval Douwe Groenevelt, deputy general counsel bij ASML. Nadat Groenevelt in mei 2023 constateerde dat hij van juridisch dienstverleners de inzet van GPT-4 verwacht en daarmee een verlaagd tarief, is er in de 1e week van januari opnieuw een interview van Het FD met hem voor het artikel 'Wat doet een kunstmatig intelligente advocaat nu eigenlijk de hele dag?'. Groenevelt merkt daarin op: "Voor ons rijst de vraag of we nog wel zoveel werk moeten uitbesteden aan advocatenkantoren, of dat we met hulp van kunstmatige intelligentie voortaan niet meer zelf kunnen als bedrijf.”

De vraag stellen is 'm beantwoorden. Als je dat vervolgens doet, het antwoord dat je geeft in je praktijk zelf uitvoeren, dan heeft dat ook forse consequenties voor de declaraties aan ASML van, ik schat in een redelijke hoeveelheid, juridische dienstverleners en niet alleen voor de declaraties. Maar ja dat behoort bij de risico's van het ondernemen. 

MS CoPilot's Power Point

O ja, en dan die '20 slides Power Point in 47 seconden', die prompt is door professor Ethan Mollick voorgelegd aan Microsoft's Co-Pilot. Mollick merkt daarbij op "Steeds vaker ontdekken we dat dat wat leidinggevenden het meest in paniek brengt zodra het over AI gaat, is het feit dat MS CoPilot in 47 seconden een adequate PowerPoint inclusief sprekersnotities van een document kan maken."

Ook de schermopname bij het bericht van Ethan Mollick is 'real time' . Het basis document voor de Power Point is samengesteld door AI, afkomstig van de prompt "Schrijf een Harvard Business School-case over Tesla". Alleen deze prompt is het menselijk deel van de input. Al het andere is AI, van dia-indelingen via afbeeldingen tot tekst.

De prof reageert ook op de commentaren die zijn post op LinkedIn oplevert: "En aangezien sommige mensen in de commentaren in de war zijn, is de reden voor deze "paniek" dat veel mensen banen hebben waar Power Points en rapporten belangrijke resultaten zijn. Voor hen, of hun leidinggevenden, is het nogal verrassend om te zien dat dit soort zaken op een redelijk hoog niveau kunnen worden geautomatiseerd".

Disruptie, dus. 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Disruptie