Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Witte Donderdag. Wat een voortreffelijke timing voor deze column! Dank je Rijk. En ja, zo is het maar net: “Integriteit begint bij ieder van ons persoonlijk en ligt binnen onze cirkel van invloed”.

Het is inderdaad van belang om een helder onderscheid te maken tussen de begrippen “eerlijkheid” en “integriteit”.
Immers, iemand die heel kortzichtig is of (emotioneel) dom, kan volkomen eerlijk zijn, maar tegelijkertijd alles behalve integer.
Werken aan integriteitsontwikkeling betekent investeren in bewustzijnsontwikkeling en in de ontwikkeling van emotionele intelligentie. Daar ben je nooit mee klaar en werken aan de (eigen) integriteitsontwikkeling vraagt dus om een voortdurende inspanning.

Soms kijk ik wel naar integriteit als een ‘reciproke’ (zie voetnoot) van het natuurkundige begrip “entropie”. Zodra je je niet (langer) inspant om de integritieit te bevorderen, gaat hij VANZELF naar beneden en wordt de chaos en daarmee de entropie VANZELF steeds groter.

Deze zienswijze sluit aan bij het besef dat de begrippen “integriteit” en “heelheid” goed samengaan en tegenover de begrippen “chaos” en “zondigheid/gebrokenheid” staan.
Het is dan ook niet voor niets – en in de huidge tijdgeest actueler dan ooit – dat wij vanuit de wijsheidstraditie in onze westerse cultuur met de viering van Pasen stil staan bij het cruciale belang voor ons mensen om op onze aardbol voor alles goed om te gaan met het werken aan (de eigen) integriteitsontwikkeling.

Voetnoot:

De reciproke of het omgekeerde, in de zin van: de reciproke van een getal of grootheid is ‘1 gedeeld door dat getal of die grootheid’.

Entropie is een belangrijk begrip in de thermodynamica. Het is op het fundamenteelste niveau een maat voor de wanorde of de ontaarding in een systeem.

Beste Lex,

Dank voor je reactie en aanvulling.

x
x