Hoort u het ook? De nieuwe economische ethiek!

Columns

De crisis heeft de mensen aan het denken gezet. Je hoort in het bedrijfsleven duidelijk andere taal dan een paar jaar geleden. Bij managementdenkers, maar ook in de interviews die ik op dit ogenblik met CEO’s afneem. (Zie in Jongebazen.nl  de rubriek ‘Mini-interviews’.

Centrale thema’s die terugkeren in de gesprekken, zijn de fatsoensnormen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Men is kennelijk zo geschrokken van het graaikapitalisme van de afgelopen jaren, dat men het Amerikaanse korte termijn denken (snel resultaat) niet meer zo warm omarmt als in de periode 1989-2008. De periode na de val van de Berlijnse Muur.
Je zou kunnen spreken van een nieuwe economische ethiek. Hoewel veel bedrijven natuurlijk doen wat ze altijd al deden (produceren) hoor je hun leiders praten over schonere technologie, de onrechtvaardige verschillen tussen rijk en arm, een menselijker leiderschapstijl en een waardiger gebruik van onze hulpbronnen.
In de politiek begint, hieraan parallel, de eerste kritiek los te komen op de omgangsvormen. Men maakt elkaar te gemakkelijk voor rotte vis uit. Oude politici wijzen op het belang van krachtig debatteren, maar vinden het allemaal wat te respectloos tegenwoordig.

Leiderschap moet weer duidelijk en faciliterend zijn. Je doet het met je team. Het solistisch leiderschap, dat de weg vrijmaakte voor hoge bonussen, is uit de tijd. Je moet als leider je bedrijf als een community beschouwen. En aan een relatie werken met je medewerkers. Fatsoenlijk en effectief leiderschap, daar gaat het om in deze tijd.

Laten we hopen dat al deze breed beleden idealen blijven wanneer de economie zich weer herstelt. Als hij zich herstelt. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat we moeten leren leven met minder. AON-topvrouw Marguerite Soeteman stelt in het interview dat onlangs op Jonge Bazen werd gepubliceerd, dat de vijf naoorlogse generaties het altijd beter hebben gekregen. En dat er nu een generatie opgroeit die straks met minder zal toe moeten.
Misschien is dat wel zo. Maar of het nu wel of niet zo is, laten we de waarden die nu beleden worden, proberen vast te houden. Het leven is meer dan consumeren en graaien. Er valt ontzettend veel in te ontdekken en te genieten. In welke community dan ook.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Albert Willem Knop
Lid sinds 2019
We moeten natuurlijk niet zo naïef zijn om te verwachten dat de mensen die de crisis veroorzaak hebben of er in sterke mate aan meegewerkt hebben, zich nu echt anders gaan gedragen. Het is niet aannemelijk dat het ingesleten gedrag van deze mensen dat decennialang als succesvol is aangemerkt, nu zomaar kan veranderen. Jarenlang is bij veel bedrijven en vooral bij financiële instellingen op deze mind-set en dit gedrag geselecteerd. Vooral bij financiële instellingen moet een grondige schoonmaak plaatsvinden, waarbij veel mensen moeten afvloeien en moet een heel ander type medewerkers aangenomen moet worden. Met wat mooie praatjes en wat window dressing komen we er niet.

Meer over Kernwaarden