Hoort u het ook? De nieuwe economische ethiek!

Columns

De crisis heeft de mensen aan het denken gezet. Je hoort in het bedrijfsleven duidelijk andere taal dan een paar jaar geleden. Bij managementdenkers, maar ook in de interviews die ik op dit ogenblik met CEO’s afneem. (Zie in Jongebazen.nl  de rubriek ‘Mini-interviews’.

Centrale thema’s die terugkeren in de gesprekken, zijn de fatsoensnormen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Men is kennelijk zo geschrokken van het graaikapitalisme van de afgelopen jaren, dat men het Amerikaanse korte termijn denken (snel resultaat) niet meer zo warm omarmt als in de periode 1989-2008. De periode na de val van de Berlijnse Muur.
Je zou kunnen spreken van een nieuwe economische ethiek. Hoewel veel bedrijven natuurlijk doen wat ze altijd al deden (produceren) hoor je hun leiders praten...

Albert Willem Knop
Lid sinds 2019
We moeten natuurlijk niet zo naïef zijn om te verwachten dat de mensen die de crisis veroorzaak hebben of er in sterke mate aan meegewerkt hebben, zich nu echt anders gaan gedragen. Het is niet aannemelijk dat het ingesleten gedrag van deze mensen dat decennialang als succesvol is aangemerkt, nu zomaar kan veranderen. Jarenlang is bij veel bedrijven en vooral bij financiële instellingen op deze mind-set en dit gedrag geselecteerd. Vooral bij financiële instellingen moet een grondige schoonmaak plaatsvinden, waarbij veel mensen moeten afvloeien en moet een heel ander type medewerkers aangenomen moet worden. Met wat mooie praatjes en wat window dressing komen we er niet.

Meer over Kernwaarden