Met integriteit winnen in het zakenleven

Cover stories

APMP heeft me gevraagd om deel te nemen aan de BPC Europe 2023 editie in De Beurs van Berlage in Amsterdam. De vraag is een sessie te verzorgen over moraal, ethiek en integriteit en hoe integriteit ook in het zakenleven een belangrijke rol speelt.

Integriteitsmanagement en de menselijke factor centraal stellen

Na meer dan achttien jaar een bureau te hebben gerund in lokale en wereldwijde PR, marketing, communicatie en netwerken heb ik besloten om mijn persoonlijke werk en missie veel meer af te stemmen op mijn werk in het bedrijfsleven. Kortom, een geïntegreerde loopbaan, zodat ik de opgedane kennis  actief kan gaan inzetten.

Bovendien heeft (een klein maar significant deel van) mijn persoonlijke geschiedenis een gebrek aan integriteit aangetoond binnen gesloten gemeenschappen...


Meer over Ethiek, integriteit, moreel kompas