Wat betekenen integriteit en moraliteit voor de (interim)manager?

Columns

Integriteit is nauw verbonden met ferm en duidelijk leiderschap. Het kunnen handhaven van normen en waarden is hiervan een voorbeeld. Niet afwijken van je persoonlijke overtuigingen en het ‘eigen’ gelijk, maar standvastig kiezen voor datgene waarvan je denkt dat het goed is. Moraliteit is echter in deze steeds complexere en veranderende omgeving niet meer vanzelfsprekend.

Waar integriteit nog gebaseerd is op regels die vastliggen in wetgeving, handboeken en richtlijnen, biedt moraliteit weinig houvast. En toch moet je als manager kunnen kiezen, waarbij de impact van die keuze bij morele dilemma’s soms veel groter is.

Als persoon heb ik heb geen bevestiging van anderen nodig bij de oordeelvorming die ik doorgaans doe. Bij de uitwerking van een rapport ben ik overtuigd van mijn conclusies en ga vervolgens graag in dialoog. Ik sta voor de zaak en ga niet marchanderen met mijn overtuigingen omwille van het verkrijgen van sympathie of complimenten.

Gedrag creëert gedrag. Dus is het als leidinggevende van belang om voortdurend te kijken naar je eigen gedrag en dat van je medewerkers. Gedrag kan veel schade aanrichten: onveiligheid, misstanden, minder productiviteit, slechte samenwerking, geen werkplezier, onprofessionele dienstverlening, verlies van gezag etc.

Als interim manager komt het regelmatig voor dat je gedrag waarneemt van het zittend management dat een negatief effect heeft op de organisatie. Dit gedrag observeer je en maak je zo goed en kwaad als dit gaat bespreekbaar……. en dan gaat het knellen. Dan komt er een spagaat, dan komt er spanning en wordt er een beroep gedaan op integriteit en moraliteit.

Dit transparant benoemen en bespreekbaar maken is vaak een pijnlijk moment. Het toevertrouwen aan papier is nog heftiger. Het management wordt immers geconfronteerd met tekortkomingen of incompetenties en zal naar zichzelf moeten durven kijken om te bezien of hun persoonlijk aandeel of gedrag, debet is aan de status van de organisatie.

Tjaa….en hier kom je op een lastig punt, waarbij een interim manager het zittend management vertelt wat zijn overtuigingen zijn. Leiderschap toont en probeert te ondersteunen, te adviseren wat voor dit moment de juiste keuzes zijn. Wellicht niet voor het management, maar wel voor de organisatie en al die mensen die erbij horen.

Integriteit en moraliteit spelen in deze confrontatie een belangrijke rol en dat voel je.

Uit onderzoek naar integriteit blijkt dat integer gedrag in organisaties voor ongeveer 50% afhangt van het leiderschap. Het is eigenlijk heel simpel: goed voorbeeld doet goed volgen.

Integriteit is een basis voor vertrouwen
Integriteit van leiders is een belangrijke basis voor het vertrouwen dat mensen in hun organisatie hebben. Integer gedrag is een basis voor ‘goed’ management. Integriteit moet vanzelfsprekend zijn, net als het gesprek erover. De leiding van een organisatie heeft daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie; hier past geen vrijblijvendheid. Het management vraagt actief en alert aandacht voor integriteit. Het stimuleert en ondersteunt de medewerkers bij het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid en laat zien wat ‘goed’ is voor de tent.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Thea Draijer
... knellen, spagaat, pijnlijk, heftig, lastig ... dat is precies waar de interim-manager zijn toegevoegde waarde heeft. En niet met de emotie van al deze woorden, nee, omdat het zijn professionaliteit is! Omdat juist dát ons werk zo boeiend en leuk maakt.
Dan gáát het ergens om.
Erik Mathlener
Lid sinds 2019
Heldere taal. Het is inderdaad essentieel dat je als interim-manager je rol goed vervult. Je wordt niet ingehuurd om het eens te zijn. Je wordt ingehuurd om zaken te verbeteren en daarover te adviseren.
Een van de adviezen die je zou kunnen geven is om niet alleen voorbeeldgedrag te vertonen, maar ook om meer van jezelf te laten zien. Daarmee maak je sneller verbinding met andere mensen. Toon de mens achter de manager. Vertel verhalen. Elke sterke leider doet dat.
Patrick The Hague
Vanuit ervaring kan ik bevestigen dat de klassieke 20%-80%-regel opgaat want van alle managers die ik in mijn carrière gehad heb kan 80% regelrecht de brandstapel op.
Geen vlotte commerciële beslissingen.
Het hebben van maniertjes ter bevestiging van de managersstatus.
Oninspirerende houding jegens het personeel.
Niet delegeren maar controleren.
Eventuele amicale prettige omgangsvormen kunnen die gebreken niet verbloemen.
Een manager heeft alleen dán toegevoegde waarde als die de som der delen doet stijgen en eenieder binnen zijn functiegrenzen de professionele ruimte biedt tot zelfontwikkeling en het begaan van fouten.
Mijn mening is dat in 80% van de gevallen de manager niet capabel genoeg is en onvoldoende draagvlak creëert bij het personeel, dat die daarvoor nog bovenmatig beloond wordt ook is een lachtertje.

Meer over Leiderschap