Integriteit in organisaties

Columns

Over integriteit is nogal eens iets te doen. Helaas is er niet veel moeite nodig om tientallen voorbeelden te vinden waarin het mis is gegaan op gebied van integriteit. We onderzoeken, straffen en beloven beterschap, maar juist vanwege de voortdurende stroom van misstanden lijkt dat nauwelijks te lukken. De overheid kent zelfs een heus handboek integriteitsonderzoek. Daarnaast is er een scala aan bureaus die zich bezighouden met integriteitsonderzoek en daar een prima boterham mee verdienen.

Het gaat dus nogal eens fout op het gebied van integriteit. Vraag die je kunt stellen is of we aan integriteit wel de juiste waarde toekennen, vinden we het wel belangrijk genoeg? Is het van belang dat leiders en medewerkers integer zijn of vinden we andere eigenschappen belangrijker?

Onderzoek
Het Ame...

Henk de Jong
Het gaat niet slechts om de kwaliteit van de appel, het gaat vooral ook om de “mand”. Dit is volkomen juist opgemerkt. En daarom moet je de gehele organisatie op haar integriteitsgehalte onderzoeken. Dan kan vandaag de dag; snel , betaalbaar en op een valide wijze. Waarom doen we het dan niet? Bang om te ontdekken waar integriteit het minst gevoeld wordt?
R.R. Visser
Lid sinds 2019
Integriteit kent zeker de middenweg en eenvoudig omdat integriteit , wel beter gezegd een bepaald gehalte aan integriteit, deel uitmaakt van hoe mensen in elkaar steken. Het zou zo niet moeten zijn, maar tenslotte is het diezelfde mens die op enig moment besluit om toch die middenweg op te zoeken. Redenen daarvoor: zie de in het artikel genoemde morele excuses. Zelfs in organisaties zoals defensie, waar wordt gepredikt dat integriteit de hoogste prioriteit heeft, wordt weggekeken bij diverse misstanden. De "oplossing": promoveer de overtreder en geef die een andere functie.

Meer over Besturen en organiseren