Integriteit naar menselijke maat

Cover stories · Cases

Een woningcorporatie heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Er is een aantal jaren geleden, samen met medewerkers uit de organisatie, een integriteitscode met richtlijnen en praktijkvoorbeelden opgesteld. Het gaat in die code over onderwerpen als het gebruik van bedrijfsmiddelen, het omgaan met vertrouwelijke informatie, het privégebruik van telefoon en het (privé) internetgebruik onder werktijd, het aannemen van uitnodigingen en geschenken, het bedingen van privé kortingen en het toewijzen van woningen. Er zijn integriteitsworkshops gegeven waarin de code en praktijkcasussen met alle medewerkers besproken zijn. 

De noodzaak voor een andere benadering van integriteit

Toch is de woningcorporatie niet helemaal tevreden. In het werk komen regelmatig situaties...

Goed en degelijk onderzoek.
Zeker na de Toeslagenaffaire super actueel en relevant.
Geeft ook handvatten voor praktische toepassing.
Compliment voor dit werk en zegt het voort!
Jan-Paul Buijk.
Als je doet wat je altijd deed krijg je wat je altijd kreeg. Een nieuwe aanpak die volledig past bij de wens om echt te veranderen en die zeker ook in deze tijd = waarin alles op afstand moet -goed bruikbaar is.
Een klein punt: een robot van 1,75 meter heeft ook de "menselijke maat"; maar dat is toch niet waar ik me het prettigst bij voel. Mag het ook "menselijkheid" heten, waar we naar streven?
Herman Bosman
Auteur
Niels, als dat helpt vind ik het prima. Toch wil ik wel een lans breken voor het begrip "menselijke maat". De lengte 1,75 meter is een menselijke maat, maar het maar één van de menselijke maten. Er zijn er zoveel meer. Het aardige van de menselijke maat is, dat het niet met één maat te meten is. Dus je zult iets anders moeten bedenken. Je kunt je in je werk niet altijd op één regel of één maat baseren, je zult in je werk in situaties terecht komen waarin je professionele normen en waarden in moet zetten, je moreel kompas. En in dialoog met je collega's zul je moeten onderzoeken en toetsen wat in die specifieke context waarin jij werkt uiteindelijk de passende menselijke maat is. Veel succes!
Jaap Peters
Pro-lid
Brengt ons rechtsysteem (Romeins) niet mee dat we altijd naar de Geest van de Wet moeten handelen? En dat regels nooit het laatste woord hebben (regels zijn regels). De vraag is vervolgens hoe we op een integere manier omgaan met afwijkingen zonder dat dit leidt tot willekeur. Bij CIZ staat het mooi op de website: 'De wet is de basis van ons werk, maar de mens is ons uitgangspunt. Want iedereen is anders'. Ik weet het niet zeker, maar het is onze plicht (wettelijk gezien) de menselijk maat als uitgangspunt te kiezen. Integriteitsbeleid is daarbij een behulpzaam handvat voor professionals zolang het hen helpt willekeur te voorkomen. Is dit ook wat jullie bedoelen met dit mooie verhaal?
Herman Bosman
Auteur
Jaap, bedankt voor het compliment. Het is precies wat we met dit verhaal bedoelen.

Meer over Ethiek, integriteit, moreel kompas