Gewenste verandering versus de realiteit van alledag in een ziekenhuis

Cover stories · Cases

Er staat veel druk op ziekenhuizen in Nederland. De tijd is er kostbaar, fouten maken heeft grote gevolgen en de artsen en verpleegkundigen die er werken dienen te voldoen aan zeer hoge professionele normen. Maar medische zorg is ook duur, veel experts vinden zelfs te duur. Daarom vindt er de laatste 10 jaar een grote efficiency slag plaats. Denk aan de vele overnames en fusies met beoogd schaalvoordeel. Maar ook het automatiseren van werkprocessen, trainingen (e-learning), de verscherpte procedure en de toename van managers en administratief personeel om dit in goede banen te begeleiden. Vaak ingeleid door de marktwerking van zorgaanbieders die elkaar beconcurreren op prijs en snelheid van de ingreep, operatie of begeleiding.

Dit maakt ziekenhuizen (op papier) tot hyper efficiënte werkpl...

Wil Houtzager
Lid sinds 2019
Uitstekende duiding van hoe leren wel en niet het gewenste effect kan hebben. Alleen mis ik de koppeling naar wat de gedragsverandering oplevert. En ik mis ook dat die koppeling een mechanisme is waar op wordt gestuurd en waarvoor van de betrokkenen eigenaarschap wordt verwacht. . Uiteindelijk voeren we veranderingen door om de resultaten te verbeteren, welk resultaat we ook kiezen.
Ton Verbeek
Pro-lid
Er valt altijd wel iets te bij te leren. Ook in de zorg. Maar in mijn ogen hebben de auteurs hun huiswerk niet goed gedaan!

Uit recent onderzoek komt naar voren, dat Nederland het hoogst scoort op kwaliteit en vriendelijkheid in de zorg. Kijk de Euro Health Consumer Index er maar op na. Verder zijn de kosten van medische ingrepen in Nederland laag in vergelijking met andere landen. In Nederland moet men 304 uur werken om een heupprothese te kunnen bekostigen. In Engeland moet men daar 507 uur voor werken. In de V.S. zelfs 1.126 uur. Voor het betalen van een staaroperatie moet men in de V.S. vier keer zo lang werken als in Nederland. Het lijkt of het allemaal kommer en kwel is in de zorg, maar de cijfers geven een totaal ander beeld!

Ik zou iedereen dan ook willen aanraden het volgende rapport eens door te nemen:

Heupindex 2016
Kosten Nederlandse gezondheidszorg relatief gezien laag
PwC-Nederland
Annemarie Leuverink
Lid sinds 2019
Als ik tussen de regels door lees, gaat het om bewustwording betreft; hoe het onderling 'praktijk mensgericht' werken in organisaties nog beter geoptimaliseerd kan worden.
De aandacht meer vestigen op de intrinsieke waarde van medewerkers, hoe staan zij erin, voelen zij zich betrokken en daarnaast bewustwording creëren t.o.v. een professionele houding en gedrag in de beroepspraktijk.

Training is in mijn optiek, overigens niet geheel onbelangrijk, een middel om kennis te verrijken. Het leren en toepassen van praktische vaardigheden is het verrijken van aspecten die zich tijdens het werkproces voordoen en/of niet altijd besproken worden.
Kennis en praktische vaardigheden samenvoegen is een interessante combinatie om te streven naar goede resultaten.
Wil je dit optimaal bereiken, is de continuïteit betreft de voortgang van het proces 'samen leren en doen een must.'
Ruimte creëren om elkaar tijdens het werk 'wakker' te houden schept ruimte voor openheid en verandering.

Meer over Zorg