Kwaliteit van zorg verandert niet als je doet wat je altijd al deed

Columns

Een klant van ons met wie ik intensief werk, hoor ik regelmatig de legendarische woorden zeggen: ‘Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg.’

Ja, dit slaat op verandering, ook in organisaties. Er verandert niets als je hetzelfde blijft doen. Dit geldt ook voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Voor de zomer verscheen een lijst met zogenaamd slecht presterende zorginstellingen die onder verscherpt toezicht zouden komen van de inspectie of die dat net achter de rug hadden. Er zouden interventie teams moeten komen die in organisaties aan de slag zouden gaan. Ook is er weer een nieuw kwaliteitskader dat iets nieuws/ anders zou moeten brengen.

Inspectiekramp.
Ik merk in sommige organisaties een complete ‘inspectiekramp'. Iedereen is bezig met voldoen aan de ins...

Jannie van de Kamp
helaas zijn lijstjes ontstaan door het kwijt zijn van het voelen van eigenaarschap (persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel ) voor welzijn in de "brede zin" van welbevinden waar ook omgevingsfactoren een belangrijke rol hebben.
kwaliteit van ondersteunende zorg is onlosmakelijk verbonden met een veilige omgeving, waarin moderne middelen een prominente plek innemen maar niet de persoonlijke aandacht kunnen vervangen in het bewaken van die veiligheid.
ben het met Marieke Wilke eens dat we moeten omdenken : wat gaat al goed en wat kan er beter

Meer over Zorg