Het perfecte team volgens Google

Columns

Zes jaar op rij was Google volgens het blad Fortune één van de beste bedrijven om voor te werken. Reden hiervoor is dat Google veel geld besteedt aan het voortdurend onderzoeken hoe gelukkig en productief hun medewerkers zijn en daarnaast ook voortdurend verbeteringen doorvoert. Zelfs nu er inmiddels meer dan 53.000 mensen bij Google werken.
Al dat onderzoek levert op velerlei gebied interessante uitkomsten op die ik hier graag wil delen. In mijn vorige column “Werken in een zelfsturend team, is dat leuk?” verwees ik naar onderzoek dat door Google is uitgevoerd op het gebied van goed functionerende teams.

Aanvankelijk dacht men bij Google dat het succes van teams toch vooral te maken zou hebben met goed leiderschap. En wanneer er naast een krachtige leider ook nog eens een aantal individue...


Eric de Blok
Lid sinds 2019
Ik heb het bewuste artikel van Google met veel interesse gelezen. Als ik dan bovenstaande persoonlijke vertaling van het artikel lees, verbaas ik mij altijd wat anderen in een artikel lezen (sommige delen heb ik überhaupt niet gezien) en belangrijk vinden. Zoals het gezegde gaat: we see things not as they are, we see things as we are.
Niets ten nadele van de auteur, wil ik dan ook graag mijn visie delen. Wat ik er vooral uit heb gehaald is "de evenredige distributie van gespreksbijdragen" en "psychologische veiligheid". Het is goed om na te denken wat ten grondslag ligt aan beide aspecten. Begrijpen we waarom deze twee punten zo bepalend zijn? Welke competenties/ instelling hebben mensen hiervoor nodig? Waar dienen we tijdens de formatie van het team procesmatig op te letten (welk gedrag willen we zien en welk gedrag juist niet).
Ik vind het heel bemoedigend dat door aandacht te geven aan bovenstaande punten samenwerken voor alle teams te leren is. En dat je inderdaad niet alleen louter toppers nodig hebt voor bovengemiddelde resultaten.
En misschien nog wel het belangrijkste uit het artikel is dat samenwerken als erg prettig wordt ervaren door alle deelnemers. In die zin dekt "samenspel" veel beter de lading dan "samenwerken". Ik wens iedereen een geweldig samenspel.
Peter de Graaf
Waardevol artikel Rijk :-).

Aangezien een team bestaat uit individuen en er voor individuele medewerkers ook sleutelnormen voor goed presteren zijn is het goed om te zien dat daar een duidelijke match tussen zit:
1. betekenisvol werk (1 en 2 op teamniveau)
2. autonomie (3 en 5 op teamniveau)
3. zelfontwikkeling (2 en 4 op teamniveau)
Robbert Sedee
Dank voor het delen, het artikel biedt mooie aanknopingspunten.

Kijkend met een kritische blik, ik mis in het artikel nog wat verdieping over 'wat de betrokkenheid van teamleden (inzake bedrijfsresultaat en inzake effectieve leider als persoon) heeft bepaalt?' Refereren de pt. 7 en 8 hier naar?

"Effectieve leiders blijken volgens Google:
7. Over een heldere visie en strategie te beschikken;
8. Over cruciale technische vaardigheden te beschikken".

Als we veronderstellen dat betrokkenheid altijd verschilt omdat dat voortkomt uit ons uniek zijn, is het dan niet raadzaam vooral die betrokkenheid te onderzoeken?

Het derde pt stelt:
3. Interesse en aandacht te hebben voor het succes en welzijn van medewerkers;"

Volgens mij ligt hier de crux . Verhelder elke keer weer wat het welzijn van medewerkers bepaalt. Daar oog voor ontwikkelen en de 'juiste aandacht' aan schenken.
Rijk Binnekamp
Beste Eric, Peter en Robbert,

Dank voor jullie reacties. Robbert vraagt zich af wat de betrokkenheid van teamleden nader bepaalt. Ik ga mee in de suggestie die je zelf inbrengt Robbert. Google stelt dat teams succesvol zijn wanneer iedereen het gevoel heeft zich te kunnen uitspreken en teamleden bovendien laten zien dat ze rekening houden met elkaars gevoelens. Ik denk dat wanneer teams "succesvol" zijn je er vanuit mag gaan dat het wat betreft "betrokkenheid" ook wel goed zit. Leidinggevenden spelen hier m.i. een cruciale rol. Ze dienen richting te geven (7). Welk voorbeeld gedrag laat een leidinggevende zien in de dagelijkse praktijk (8). Onderbreekt hij medewerkers tijdens een bespreking, of laat hij mensen uitspreken. De evenredige distributie van gespreksbijdragen geldt evenzeer voor een leidinggevende. Hoe reageert een leidinggevende op een ontdaan teamlid. Leidinggevenden zullen zich m.i. heel bewust moeten zijn welk (subtiel) gedrag ze laten zien. Hoe goed luister je? Onderbreek je mensen? Hoe moedig je mensen aan hun zegje te doen? Allemaal voorbeeldgedrag! (3)
De Meyer Julien
Spreken is zilver, zwijgen is goud en luisteren is diamant.
MVG,
Julien

Meer over Leidinggeven