Teamwork moet je trainen

Columns

Naarmate de producten en diensten in onze maatschappij complexer worden, is meer kennis op verschillende gebieden nodig. Meestal moet je meerdere mensen uit je organisatie bij elkaar zoeken voor je de verschillende kennisgebieden hebt afgedekt. Hoe zorg je als teamleider ervoor dat deze medewerkers als één team functioneren?

Hoe kan een teamleider investeren in zijn teams?

“Richt je op de ontwikkeling van het team, niet op die van het individu. We nemen als voorbeeld de coach van een topvoetbalteam. Deze stuurt zijn teamleden niet naar een opleiding om te leren voetballen. Dat kunnen ze allemaal wel. Wat hij of zij nastreeft is dat ze leren samenspelen om een gezamenlijk doel op een gekozen manier te bereiken. Hij weet dat zijn club alleen met teamspel kan winnen. Daarom wil de coach teamg...

Reynold Chandansingh
Lid sinds 2019
Hartelijk dank voor dit helder artikel. En de oproep tot meer trainen van samenwerking in teams. De noodzaak daartoe onderschrijven we volledig.
Het is vreemd dat veel managers en teamleiders nog steeds een team samenstellen en er op vertrouwen dat ze effectief, efficiënt en prettig samenwerken. Iedereen weet of voelt van nature aan dat het teamresultaat wordt gemaakt in de samenwerking. En dat niet de individuele teamleden noch de middelen die het team ter beschikking heeft het verschil maakt. Onderscheid in average, good and great teams wordt gecreëerd door de verbinding die de teamleden met elkaar aangaan.
Jammer genoeg hebben veel managers en teamleiders onvoldoende inzicht in de teamgeheimen voor succesrijk samenwerken. Ze bezitten niet de mogelijkheden om teamleden te inspireren en motiveren om samen het beste te brengen. Daardoor halen ze met hun team onvoldoende resultaat, gaat de samenwerking moeizaam en is teamleider zijn vaak helemaal niet leuk.
Het is ook moeilijk omdat het bij samenwerking gaat om intermenselijk gedrag. Met achterliggende conditioneringen, overtuigingen en patronen. Het is uitdagend voor de teamleider om continu dit gedrag te identificeren en aan de orde te stellen. En al doende en met voortschrijdend inzicht het team te ontwikkelen. De teamleider is echter nog vooral inhoudelijk i.p.v. samenwerkingsgericht (of procesgericht).
Het zou inderdaad goed zijn als HRM hier ook een rol in zou spelen. Onze ervaring is echter dat in veel organisaties dat niet gebeurt. Dat men zich vooral instrumenteel bezig houdt met human "resources", met een grote gerichtheid op in-, door- en uitstroom van individuele medewerkers. Ondersteuning door HRM is gewenst, maar een goed samenwerkend team blijft de primaire verantwoordelijkheid van de teamleider.
En op samenwerkingsvlak is er nog zoveel te winnen. Een team kan effectiever, efficiënter en prettiger samenwerken. En daardoor succesrijker zijn.
Rob Evers
Prima artikel, ik zet alleen een vraagteken bij de rol van HRM. We hebben systemen gebouwd waar teamwerk een bijrolletje speelt, en waarbij het script steeds opnieuw wordt geschreven zonder dat het 1 keertje echt is afgemaakt. Iemand roept ''het gaat om teams'', er wordt iets in beweging gezet en daarna strand het maar al te vaak.

Alleen als de top van de organisatie het 1. eerst zelf in praktijk brengt (dus geen eenzame CEO' s maar een hecht team in het bestuur) en 2. er een ''teamdoctrine'' wordt bepaald, dus een visie op teamwerk, dan wordt het wat.

Het woord doctrine doet vermoeden dat er een militair idee achter zit, en dat vermoeden klopt. Alleen in de krijgsmacht is alles gebouwd rond teams. het woord doctrine wordt vaak verkeerd opgepikt, net als het idee dat alles ''bevel is bevel'' is en hiërarchisch. In werkelijkheid zijn het teams die daar redelijk zelfstandig uitdagingen moeten aangaan en een groot oplossend- en aanpassingsvermogen hebben.

met een helder en onbetwist leiderschap.

de krijgsmacht kan een inspiratiebron zijn voor veel organisaties.

Meer over Team ontwikkeling