Werkstressvermindering kan ook zonder extra personeel

Columns

 Het aantal werkenden in Nederland dat kampt met burn-outklachten neemt gestaag toe. In het afgelopen jaar bedroeg dit aantal 1,6 miljoen, in vergelijking met 1,3 miljoen in het voorgaande jaar. Werkstress vanwege een te hoge werkdruk of een ongezonde werkomgeving blijft een van de belangrijkste redenen voor de toename van burn-outklachten. Volgens de Arbo Unie is werkstress een zorgwekkend probleem waar het management in de toekomst steeds vaker mee te maken zal krijgen.

Naar schatting krijgt in 2030 ongeveer een derde van alle werkenden te maken met uitval door stress gerelateerde klachten. 

Werkstress heeft gevolgen voor het hele bedrijf

Werkstress kan ernstige gevolgen hebben voor de effectiviteit van een afdeling en de gezondheid van werknemers. Het is voor management van essentieel belang om actief aandacht te besteden aan de preventie van werkstress binnen een team. Niet alleen ten behoeve van het welzijn van de werknemer zelf maar ook ten behoeve van de prestaties van de gehele organisatie. In dit artikel geven we concrete tips om werkstress te verminderen buiten het aannemen van extra personeel.

Werkstress komt vooral veel voor in werkomgevingen waar de capaciteit de bottleneck is en waar werknemers gedwongen worden om werkzaamheden op te pakken van vertrekkende collega's waar geen vervanging voor gevonden wordt. Dit leidt tot een hoge werkdruk en een gevoel van onzekerheid. Werknemers raken overbelast, gefrustreerd en gedemotiveerd, wat hun effectiviteit en betrokkenheid vermindert. Bovendien kan werkstress ook leiden tot fysieke en mentale klachten, zoals hoofdpijn, slaapproblemen, angst en depressie.

Werkstressvermindering: een verantwoordelijkheid van de manager

Als manager of leidinggevende heb je de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het welzijn van je medewerkers.

Juist nu capaciteit voor veel bedrijven een probleem vormt, is het essentieel om naast het werven ook aandacht te besteden aan het behouden van personeel. Werkstress leidt in de huidige arbeidsmarkt immers veel sneller tot een hoog verloop. 

Werkstressvermindering kun je naast het aannemen van nieuw personeel ook op andere manieren realiseren.

Wie zorg draagt voor een gezonde en productieve werkomgeving, krijgt daar meer veerkracht vanuit werknemers voor terug. Dat kan op verschillende manieren, beginnend met een zorgvuldige planning en nauwe samenwerking met het team. Het formuleren van heldere doelen moet hand in hand gaan met het stimuleren van creatieve bijdragen en het bevorderen van de autonomie van werknemers. Dat schept niet alleen duidelijkheid, maar stimuleert ook de betrokkenheid. 

Regelmatig contact, zowel individueel als in teamverband, is van cruciaal belang om effectieve communicatie te waarborgen en een cultuur van openheid te stimuleren. Daarnaast kunnen werknemers die zelf de regie in handen hebben hun werkdruk beter managen dan wanneer zij door anderen gecontroleerd en geleefd worden.

Een comfortabele werkomgeving is niet voldoende

Naast het streven naar een positieve werksfeer ligt de nadruk op het creëren van een werkomgeving die niet alleen comfortabel, maar ook inspirerend is. Hierbij gaat het verder dan alleen informele activiteiten. We willen een sfeer waarin innovatie en samenwerking de ruimte krijgen. Het benadrukken van ontspanning, het letten op de werk-privébalans en het aanmoedigen van persoonlijke groei zijn geen aparte zaken, maar maken integraal deel uit van  het welzijn van het team.

In lijn met deze aanpak moeten we ook bekijken hoe moderne technologische middelen, zoals AI-tools, een plek kunnen krijgen. Dit zijn geen ingewikkelde snufjes, maar praktische hulpmiddelen om de productiviteit te verhogen. Probeer het gebruik hiervan niet te verbieden, maar creëer een veilige digitale werkomgeving waarin personeel autonoom en verantwoord gebruik kan maken van de digitale assistent.

Op deze manier ontstaat er een synergie die niet alleen de productiviteit verhoogt, maar ook bijdraagt aan een dynamische en vooruitstrevende bedrijfscultuur, waarin elk teamlid de ruimte krijgt om te groeien.

De vergaderingsvrije week van Salesforce
Salesforce introduceerde in 2022 een innovatieve aanpak om werkstress te verminderen, door te focussen op het verminderen van overmatige vergaderingen. In plaats van simpelweg een vrije dag te geven, voerde het bedrijf een 'async week' in, waar teams overschakelden naar asynchroon werken zonder realtime communicatie. Deze aanpak, bedoeld om nieuwe werkgewoonten te stimuleren, omvatte het annuleren van alle vergaderingen gedurende een week. Het succes van deze 'async week' leidde ertoe dat Salesforce direct drie extra van dergelijke weken inplande in het jaar.

Ongeveer een derde van de Salesforce-medewerkers nam deel aan deze vergaderingsvrije week, waarbij de meerderheid meldde dat ze productiever waren en minder stress ervaarden. Bijna alle werknemers gaven aan dat het een positief effect op hen had, volgens enquêtes die na afloop werden uitgevoerd. Hoewel er enkele uitdagingen waren, zoals het gevoel van isolatie voor sommige medewerkers, toonde het succes van de 'async week' aan dat er alternatieve manieren van werken zijn die effectiever zijn dan traditionele vergaderingen. 

Een bedrijf dat werkstress serieus neemt en actief maatregelen neemt om deze te verminderen, toont haar betrokkenheid bij het welzijn van haar werknemers, wat essentieel is voor het creëren van een positieve sociale impact en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. 

Leer hoe je een gezonde werkomgeving voor iedereen realiseert
Op zoek naar handvatten om de werkstress binnen jouw organisatie effectief naar beneden te drukken? Leer effectief leidinggeven aan verschillende generaties, het creëren van draagvlak voor verandering en het managen van stress binnen je team.
Volg de training Teamontwikkeling en Verandering van ISBW >>

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Burn-out, stress, werkdruk