Grensoverschrijdend gedrag en macht op de werkvloer

Cover stories

We zouden het bijna vergeten, want de oorlog in Oekraïne heeft het nieuws weer overgenomen. Maar de uitzending van BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij de Voice of Holland heeft veel losgemaakt. Dat de deksel van de put is gelicht is duidelijk. Steeds meer vrouwen doen hun mond open over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hoe kan het zijn dat zij zo lang hebben gezwegen? Waarom konden de mannen in kwestie zo lang hun gang gaan? Wat is de rol van hiërarchie en macht? En welke andere vormen van grensoverschrijdend gedrag doen zich voor? De wetenschap heeft al veel kennis hierover voortgebracht die ik graag met je deel. 

Onze collectieve blinde vlek

Denk jij ook wel eens; ‘zij zouden zich veel vaker (of veel eerder) moeten uitspreken?’ Schiet ook wel eens door jouw ...

Gerard de Bruijn
Lid sinds 2019
Ik ben vertrouwenspersoon OO&I. Het aangeduide grijze gebied is in mijn werk wel onderdeel van het aanpakken van probleemsituaties. Er wordt gestimuleerd om gesprekken met elkaar te voeren (melder en veroorzaker) om de gevoelige snaar in gedrag bespreekbaar te maken en verandering te weeg te brengen. Het gaat juist om de grens tussen goed en fout met elkaar te bespreken.
Carin van Oekel
Lid sinds 2019
Beste Gytha, goed artikel! Dank.

Alleen voelt jouw beschrijving van de rol van Vertrouwenspersoon niet oké voor mij.

Een VP is namelijk nooit de boodschapper en doet nooit aan waarheidsvinding.

Een VP doet wel enorm veel andere zaken, waaronder: luisteren, steun bieden, begeleiden en samen onderzoeken wat de oplossing is voor de klager, in de organisatie: informeren, signaleren en duidelijkheid creëren over integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen en naar de top:(on)gevraagd advies geven over bijv voorbeeldgedrag en cultuurverandering en het jaarlijks in kaart brengen van meldingen en trends.

Het zit dus echt anders. 😊
Groet! Carin van Oekel

Meer over Ethiek, integriteit, moreel kompas