Channels

Aantrekkingskracht, overspringende vonken en seks op de werkvloer. De professionele omgangsvormen verbieden het. Toch is het werk een belangrijke plek voor ‘paarvorming’. Circa 10 procent vindt de levenspartner bij de koffieautomaat op het werk, en ongeveer 1 op de 3 meldt in een uit 1990 daterend onderzoek weleens verliefd te zijn geweest op een collega.

In de regel hebben we het dan over een symbiotisch samengaan waarbij de partners er zelf voor kiezen om een en ander te consumeren. De gangbare opvatting is toch dat als het met wederzijdse instemming gebeurd, je er dan alleen in uitzonderlijke gevallen iets van mag vinden. De liefde mag in principe geen arbeidsrechtelijke gevolgen hebben.

Escapades
De lat voor seksueel ongewenst gedrag ligt niet erg hoog. Wat voor de een onschuldig is, is voor een ander bedreigend. De opvattingen van het slachtoffer bepalen of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, niet die van de dader.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Bedwelmend
Hoe groot het probleem van de seksuele intimidatie op de werkvloer nu precies is, weet niemand. Er is een enorme angst om weggehoond te worden. Duidelijk is dat ongewenste toespelingen of handtastelijkheden aanleiding zijn voor ziekmeldingen en arbeidsconflicten. De omvang en de kosten van het seksueel verzuim zijn onbekend.

Mijnenveld
Een belangrijk probleem bij ongewenste intimiteiten of zedenzaken vormt de bewijsvoering. Het was maar al te vaak haar woord tegen het zijne. Seksueel geweld of de dreiging daarvan is ook zonder keihard verzuimstatistisch bewijs een reëel probleem. Daarom is er wettelijk het een en ander veranderd. Sinds oktober 2006 kan de rechter als hij seksuele intimidatie ‘aannemelijk’ acht, de bewijslast omkeren.

Vendetta
Omgekeerde bewijslast betekent niets anders dan een vrijbrief om seks als wapen te hanteren in arbeidsconflicten. Er zijn maar weinig terreinen waar een aanklacht als zodanig vernietigend is voor de reputatie van de aangeklaagde. De psychologische reflex – waar rook is, is vuur – is bij geen enkel ander misdrijf zo sterk.

Wanneer een vertrouwenspersoon, meestal een p&o’er, geconfronteerd wordt met een klacht over seksueel ongewenst gedrag, is behoedzaamheid op zijn plaats. Het kán een valse aanklacht zijn, mogelijk bedoeld om een reputatie te vernietigen. Of is het iemand die teleurgesteld uit een paringsdans komt? Zijn de grenzen willens en wetens overschreden? Een klacht over seksuele intimidatie die minder dan 24 uur na het “incident” wordt gemeld. Naarmate dat langer duurt, is de kans dat er oneigenlijke beweegredenen zijn om te klagen groter.

Protocol
In het protocol moet duidelijk zijn welke procedure wordt gevolgd. Als die afspraken over hoe te handelen na de melding van seksuele intimidatie helder en voldoende gedetailleerd zijn, geeft dat ook houvast als hiërarchische verhoudingen een rol spelen. Iedereen weet op die manier wat de volgende stap moet zijn. Het depersonifieert een altijd pijnlijke confrontatie en vormt op die manier een waarborg voor enige mate van objectiviteit.

Meer hier over op : JONGEBAZEN

(bron: PW Net)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x