Weg met de ongeschreven regels, deel II

Cover stories

Wat moet je doen als je alles uit de kast hebt gehaald en je team maar niet verandert? Casus met de nodige tips.

In ons vorige artikel hebben we Linda en haar team geïntroduceerd. Een korte samenvatting:

Linda gaat als manager aan de slag bij een trainingsbureau. Een van haar opdrachten is om de salesresultaten van haar team omhoog te krijgen. Ze ontdekt al snel dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Ze ontmoet een team dat op het eerste gezicht heel professioneel lijkt, maar dat duikt op het moment dat ze aangesproken worden op hun salesresultaten. In individuele gesprekken komt ze tot goede afspraken en oplossingen. Maar in de praktijk verandert er weinig.

Hoe ging het verder met Linda en haar team.
Met buikpijn gaat Linda naar de maandelijkse vergaderingen toe. Iedere keer bedenkt ze...

Gyuri Vergouw
Pro-lid
Mooi artikel, maar opmerkelijk dat het begrip commitment er weer bekaaid afkomt. Dat is natuurlijk bijna altijd zo, want als ik een lezing over het onderwerp geef zal er natuurlijk nooit iemand opspringen die zegt...'Ik heb geen commitment'. Maar waar is het als je het nodig hebt.
Met vaak desastreuze gevolgen ..'Deze stap wordt vaak overgeslagen...'. Ik merk dat natuurlijk ook. Iedereen vindt dat anderen moeten veranderen, zelf veranderen is vaak wat teveel gevraagd. In mijn optiek, ook hier op deze site en op 1minutemanager veelvuldig besproken, dient het verkrijgen van commitment dus de eerste stap te zijn, of in ieder geval de route die daar naar toe moet leiden. Liever een matig plan met commitment dan een goed plan zonder. Het zou organisaties veel werk besparen de zaken dus om te keren. Kijk eerst waar je commitment voor kan krijgen, en bepaal dan je veranderproces. Niet omgekeerd.
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Een prima verhaal wel een vraag.

Als ik de opsomming van raadgevingen lees aan het slot van het artikel dan denk ik dat jullie veel vragen van de teamleider en weinig van de teamleden. Die zijn net zo goed verantwoordelijk voor de kwaliteit van het team. Waarom hen ook niet aanspreken op die verantwoordelijkheid. Goede voornemen zijn niet genoeg. Welke initiatieven en acties ondernemen zij om het gewenste resultaat te realiseren? Hoe vullen ze hun eigen verantwoordelijkheid in? Volgens mij past dat naadloos in jullie aanpak.
annemieke
Beste Willem,
Daar heb je natuurlijk groot gelijk in. Het team moet vooral aan de bak. We hebben getracht managers de handvatten te geven om het team aan de bak te kunnen gaan. Iedere stap kun je samen met je team uitvoeren. Sterker nog, in een team zonder manager kan het team zelf aan de slag met de invulling van de stappen. In ons boek, dat in juli uit zal komen, besteden we daar nog meer aandacht aan.
@Gyuri: dank voor je scherpheid. Volgens mij zijn we het eens toch? Dat haalde ik niet helemaal uit je reactie. Commitment checken is inderdaad een stap die heel vaak overgeslagen wordt. Of men vertrekt vanuit de aanname dat het commitment er is op het moment dat niemand protest aantekent.

Meer over Gedragsverandering