Wat maakt iemand tot een goede baas? De slaag- en faalfactoren van de operationele manager. De balans tussen leiding geven en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Inzichten en praktijkervaringen in ‘de selectie van de redactie’. De bijdragen met de ‘meeste reacties’ verschaffen de ervaringen en ideeën van de lezers. Tips en voorbeelden over leidinggeven.

Wat is leidinggeven

Leidinggeven is durven delegeren en ruimte geven aan medewerkers door betrokkenheid en verantwoordelijkheid te versterken.

Leidinggeven verandert

Al heel lang wordt betoogd dat leidinggevenden meer moeten delegeren. Daar zit wat in maar het gebeurde vaak niet. Delegeren veronderstelt dat het dan ook opgepakt wordt door het volgende echelon. Dat gaat niet vanzelf. Loslaten en delegeren betekent ook de condities voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid versterken. Dat tussenstation kunnen we niet overslaan.

Organisaties worden platter. De ‘span of control’ van leidinggevenden wordt groter. De druk om beter te presteren neem toe. Bazen kunnen niet alles weten en ze kunnen ook niet overal zijn. Ze moeten dus kunnen vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de teams die ze aanvoeren en op de betrokkenheid en motivatie van de mensen.

Hoe leidinggeven om daar de juiste condities voor te scheppen?

Het nieuwe leidinggeven

Ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output.

Let op de volgende punten:

  • Wees gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Laat blijken dat u vertrouwen heeft in de kwaliteiten van uw mensen door hun input serieus te nemen. Betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven. Doe een beroep op hun expertise en ondernemerschap.
  • Geef feedback. Schroom niet om zowel positieve zaken als aandachtspunten terug te geven. Het is een goede manier om medewerkers te prikkelen. Met het geven van complimenten laat u uw waardering blijken.
  • Stel de juiste vragen. Dit zijn vooral (coachende) vragen die een beroep doen op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van medewerkers;  zie ‘Prestatiegericht coachen’.
  • Heb oog voor de samenwerking en de resultaatgerichtheid in uw team. Onze pagina’s over Team-ontwikkeling en Interne communicatie kunnen u op ideeën brenegen
  • Stuur op output en voortgang. Wees eenduidig en en gefocust op wat u belangrijk vindt. Monitor de bereikte resultaten.
  • Geeft u leiding aan een onderdeel dat meerdere lagen van leidinggevende en uitvoerende professionals telt? Zorg er voor dat u weet wat de uitvoerende professionals bezig houdt. Het directe contact is nog altijd de beste bron. Bevorder ook de horizontale communicatie en uitwisseling tussen de verschillende teams en units. ‘Vanzelf’ ontstaan er gescheiden silo’s.

In Kwaliteit en sturen op verantwoordelijkheid ziet u wat dit bekent in termen van praktisch gedrag gericht op een concreet probleem. Hoe simpel deze manier van leidinggeven op het eerste gezicht ook lijkt, voor veel leidinggevenden is het toch even wennen. Al doende leren brengt uitkomst.

Test uw stijl van leidinggeven

ArrayWat is uw stijl van leidinggeven? Stimuleert u uw mensen om aan verbetering van resultaten te werken? Hoe goed bent u als leider? Enkele korte online testen om deze vragen voor uzelf te beantwoorden vindt u bij de geselecteerde bijdragen hieronder. U kunt beginnen met:

Ben jij een goede baas of ben jij een geweldige?

Meer over leidinggeven

Inzichten en praktijkervaringen in ‘de selectie van de redactie’ hieronder. Op deze pagina vindt u ook de meest recente bijdragen over leidinggeven in het ManagementSite Netwerk.  Apart ziet u de ‘Tips en tricks’. De bijdragen met de ‘meeste reacties’ verschaffen  u ervaringen en ideeën van de lezers.