De rol van de manager in de organisatie van de toekomst

Cover stories

Organisaties veranderen met hun tijd mee. Ze worden steeds platter georganiseerd, met een grotere span of control voor managers die bovendien te maken krijgen met een toenemend aantal hybride medewerkers. Dat zijn medewerkers die in dienst zijn bij meerdere werkgevers naast elkaar of hun baan combineren met het zelfstandige ondernemerschap.

Voorbeeld:
Henk is manager bij een organisatie in de zakelijke dienstverlening. Hij stuurt 32 mensen aan. Daarvan zijn 12 mensen in loondienst. De overige 20 mensen werken voor Henk op basis van een flexibele arbeidsrelatie. Met 2 daarvan heeft Henk een partnership om samen diensten op de markt te zetten. Henk heeft met beide aparte afspraken over de winstdeling. Ook werkt Henk met 3 zelfstandige professionals, die elk beschikken over een specialisme d...

Michel Piedfort
De toekomst van interimmanagers al dan niet op freelance basis lijkt verzekerd.
Jaap Reijling
Ik herken de hoofdlijnen van het artikel in de zin dat het leiderschap van de toekomst verandert. De manager van de toekomst moet risico's durven nemen, moet vooral resultaatgericht zijn en weten langs welke weg die resultaten het beste kunnen worden bereikt. Daarbij gaat het vooral om de inhoud en niet om het proces. In mijn ogen zijn arbeidsrelaties hierbij van ondergeschikt belang. Het gaat vooral om toegevoegde waarde van medewerkers/teamleden voor het bereiken van de gewenste resultaten. De belangrijkste aanpassing is mijns inziens dat de managers en bestuurders van nu uit hun vertrouwde comfort-zone worden gehaald en niet meer kunnen volstaan met het afgeven van opdrachten of ontwikkelen van regelgeving. Dit zal vooral voor managers binnen overheden een enorme uitdaging zijn, omdat overheden over het algemeen nog erg hiërarchisch en bureaucratisch zijn ingericht. Ik hoop dat 'verdeel en heers' plaats gaat maken voor 'integreer en leer'.
Jaap,

Het leiderschap zal niet m.i. niet veel veranderen, de inzet en omgang met (personele) middelen wel. De wederzijdse belangen en de (tijdelijk of niet) taakomschrijvingen zullen verschuiven maar het doel en effect blijft hetzelfde. Ik verwacht zelfs een verbetering indien de organisaties zich daadwerkelijk gaan veranderen. Ik ben zelf nog wat terughoudend ingesteld t.o.v. de verwachtingen omtrent de bewegingen in organisaties. Dat wil overigens niet zeggen dat ik me niet voorbereid.

Meer over Leidinggeven