Anders leidinggeven: rol manager verandert

Actueel

 

Een manager moet zich meer richten op het optimaliseren van het resultaat uit samenwerkingsverbanden. Hij is zelf niet meer de ster, maar facilitator, leeghoofd en onruststoker.

Facilitator, omdat managers een dienende rol krijgen. Leeghoofd, omdat ze anderen niet meer moeten vertellen hoe ze hun werk moeten doen, maar er slechts voor moeten zorgen dat teamleden elkaar dat gaan vertellen. En onruststoker, omdat de manager van morgen moet zorgen voor een creatieve en licht onrustige context. facilitator, leeghoofd en onruststoker. Continue verbetering door grotere klantgerichtheid en betere samenwerking is het parool!

De nieuwe manager hoeft niet te coachen of zich overal mee te bemoeien, maar zorgt voor steeds nieuwe impulsen door zaken ter discussie te stellen, te veranderen, binnen te...

Huub Smeets
Niet echt een inspirerend artikel, ondanks de veelbelovende titel.

Er staat niets nieuws in. Meer dan 10 jaar geleden verkondigde ik al dat je als manager professionals niet op de inhoud moest aansturen, want daar waren zij nou juist voor ingehuurd maar op de interfaces (de 'leeghoofd-functie'). En dat het de hoofdopgave van een manager is om te zorgen dat de medewerkers hun werk goed kunnen doen ipv zelf hun werk te doen (de 'facilitator-functie).

En de geschetste 8 stappen zijn een regelrechte kopie van het 8 fasen model van Kotter.

Hoezo?! Anders Leiding geven?
Een voorbeeld van oude wijn in een nieuwe zak!
Jan Ven vd
Lid sinds 2019
Henk.
Inspiratie moet bij je passen, dus als de schoen niet past trek hem dan ook niet aan.
Maar zegt het nieuwe leiding geven ook iets over respect voor de mening van de ander? Succes zit in ons gedrag er is geen goed of fout.

Meer over Continue resultaatverbetering