Ontspannen leidinggeven doe je zo!

Columns

Ervaar je regelmatig stress en spanning in je werk? Merk je dat je te veel worstelt waardoor je onrust ervaart? En zou je willen leren op een meer ontspannen manier leiding te geven?

Ontspannen leidinggeven; voor velen een wens maar een bijna onbereikbaar doel.

Hoe kan het dat ontspannen leidinggeven zo moeilijk is?

Dit komt omdat we te snel in de weerstand zitten. Wat bedoel ik hiermee? Dat we niet kunnen accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn. Niet kunnen accepteren dat medewerkers niet luisteren, geen initiatieven ontplooien, teamleden ruzie hebben, mensen hun afspraken niet nakomen/altijd te laat komen etc.

Weerstand gaat altijd over verwachtingen die niet uitkomen. Je wilt graag dat je medewerkers iets doen. De realiteit is echter dat ze doen wat ze doen. Dat druist in tegen jouw ve...

Goed artikel. Bevrijd jezelf van frustraties die leiden tot ineffectieve gedachten en ineffectieve gesprekken met de betrokkenen (die je als leidinggevende frustreren).

Kom in een werkstatus waarin je het meest effectief kan zijn in het voeren van gesprekken met diegene waarvan je de prestaties wil verbeteren. Soms kan zo bijvoorbeeld een functioneringsgesprek, dat je als lastig denkt te gaan ervaren, het beste voeren tijdens een wandeling buiten met de betrokkene. Of ga eerst sporten, voordat je het gesprek aangaat. Ontspannen is belangrijk. Ontspannen van de ander betekent dat je dat eerst zelf ook moet zijn. Na ontspannenheid bij de ander is de kans op 'volgen' het grootst.

Meer over Leidinggeven