Monitoren middels prestatie indicatoren

Cover stories · Boeken

Leidinggevenden hebben behoefte aan informatie over de feitelijke prestaties van hun organisatie (-onderdeel). Varen ze nog de juiste koers Èn komt de eindbestemming dichterbij? Door het ontwikkelen en meten van financiële en niet-financiÎle indicatoren krijgt een leidinggevende meer sturingsmogelijkheden om de prestaties te verbeteren.

Het idee is simpel maar de uitvoering faalt

Op het eerste gezicht zien indicatoren er eenvoudig uit. De praktijk wijst uit dat het vaak een hele klus is om goede indicatoren te ontwikkelen. Veel leidinggevenden worden mede door de oneindige ICT-mogelijkheden geconfronteerd met een 'overload' aan indicatore...

Meer over Performance management