Ondernemerschap: wat is het? Hoe werkt het? De belangrijkste trends voor ondernemers. Praktijkervaringen van ondernemers in de private en de publieke sector. Hoe weten ondernemers de bureaucratie terug te dringen, hun mensen te motiveren en hun klantgerichtheid te verbeteren. De ‘lessons learned’ voor online ondernemerschap.
Selectie van inzichten en tips voor goed ondernemerschap. Voorbeelden van slaagfactoren en valkuilen bij het ondernemen.

Ondernemerschap: Vijf belangrijke trends

Vaak hebben ondernemers te maken met een combinatie van deze trends.

  • Online ondernemerschap zet de ene sector na de andere op tilt.
  • Goedkope alternatieven drukken de marktleiders van voorheen naar de marge.
  • Het tempo van innoveren wordt opgevoerd.
  • Nieuwe businessmodellen rukken op.
  • Anders organiseren. Het ondernemerschap versterken door motivatie en verantwoordelijkheid van alle medewerkers  te stimuleren.

Scan de volgende artikelen en laat u op ideeën brengen

Met name de detailhandel staat zwaar onder druk.

Anders organiseren

De manier van organiseren en managen krijgt doorgaans te weinig aandacht. Ten onrechte want de kwaliteit van uw organisatie is van het grootste belang.

Wel eens van disruptieve organisatievormen gehoord? Het betreft organisaties die zo in elkaar zitten dat hun concurrentiekracht stevig toeneemt. Zie daarover Organisatieontwerp.
Het gaat met name om het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap van alle echelons tot en met de werkvloer. Lees daarover het interview met ras-ondernemer Wim van der Leegte: De maakindustie afgeschreven? Kletskoek!

Meer voorbeelden in de kennisbank-pagina Sturen op verantwoordelijkheid.

Ondernemerschap: inzichten, tips & tricks

ArrayDe selectie door de redactie van artikelen uit het ManagementSite Netwerk over verschillende aspecten van ondernemerschap ziet u hieronder. Tevens zijn op deze pagina de meest recente bijdragen, de tips & tricks en de artikelen met de meeste reacties te vinden.

Zie het dossier Online Ondernemen

En de Kennisbankpagina’s Businessmodel/Verdien model, Innovatie, Concurrentiekracht en Slimmer werken.