Succesfactoren voor een ondernemer

Actueel

Hoe slagen startende bedrijven erin om binnen no time te groeien? Kwestie van geluk? Zeker niet. Naast een enorme passie voor het ondernemerschap delen succesvolle starters een aantal belangrijke eigenschappen.

Nederland telt steeds meer startende ondernemers. De verwachting is dat in 2009 meer dan 160.000 nieuwe ondernemingen zullen worden opgericht. Na drie-en-een-half jaar bestaat gemiddeld 60% van de starters nog. Daarvan kan 7 tot 10% als 'snelgroeiende starters' worden aangemerkt. Nederlandse ondernemers moeten helemaal niks van de overheid hebben, en ook hun eigen brancheorganisaties komen veel te weinig op voor hun belangen.

Wat is een snelgroeiende starter?
realiseert in het eerste jaar een omzet van minimaal € 100.000,- per medewerker (inclusief de eigenaar); verdubbelt in het tweede jaar de omzet met hetzelfde aantal werkzame personen vergeleken met het eerste jaar; heeft na drie jaar minimaal vijf medewerkers in dienst.

Wat is de verklaring van hun succes?
Ervaring in de branche

Branche-ervaring blijkt één van de belangrijkste kenmerken om snel te groeien als starter. De ondernemer kent de markt, weet waar behoefte aan is en kan daar met zijn eigen bedrijf op inspelen. De concurrentie is bekend en de starter heeft zicht op de mogelijkheden en knelpunten in de branche.

Goed netwerk
Nieuwe klanten komen voor 70% voort uit een of andere vorm van netwerken. De kans op snelle groei na de start is hoger als de potentiële ondernemer actieve contacten heeft met (potentiële) klanten, leveranciers en collega-ondernemers. Focus tijdens netwerkbijeenkomsten niet op verkopen, maar op het bouwen van relaties.

Ondernemerservaring
Starters die al eerder een bedrijf hebben opgericht, weten met welke barrieres zij te maken krijgen en hoe deze overwonnen moeten worden. Zit het nieuwe bedrijf in dezelfde branche, dan zijn waardevolle branche-ervaring en een netwerk al aanwezig. Als het eerder opgerichte bedrijf failliet is gegaan, is er bekendheid met de oorzaken en kan worden aangetoond hoe dit met de nieuwe onderneming voorkomen kan worden.

Groeidoelstellingen
Ambitieuze groeidoelstellingen - vertaald in termen van omzet en personeelsbestand - vergroten de kans op snelle groei. Let op: deze doelstellingen moeten wel goed onderbouwd, uitdagend en vooral realistisch zijn.

Passie voor ondernemen
De wil én de mogelijkheid om meer dan 40 uur per week voor de onderneming in de weer te zijn, moet aanwezig zijn. Ondernemen wordt gezien als een uitdaging, er is een duidelijke wens om eigen baas te zijn.

Conclusie
Geen twee ondernemingen zijn identiek. Daarom is het belangrijk om vanuit de onderneming zelf de analyse te maken welke succesfactoren nu als kritisch kunnen bestempeld worden. Inzake de financiële aspecten is het niet enkel van belang om een gezonde financiëlestructuur (e.g. voldoende startkapitaal, voldoende eigen middelen) te hebben, maar deze ook duidelijk in te passen in de strategie van de onderneming (e.g. voldoendeflexibiliteit). Dit kan o.i. het beste gebeuren via het opstellen en opvolgen van een dynamisch ondernemingsplan.

Vooral de kennis van onder meer boekhouden, bedrijfsmanagement, financiëleplanning en wetgeving blijken een belangrijk zwak punt. Niet enkel de voortdurende creativiteit en vernieuwing, maar ook een continuekwaliteitsverbetering van je product of idee blijkt een belangrijke kritische succesfactor.

Ten slotte blijkt kritische zelfanalyse een laatste belangrijke kritische succesfactor voor vele ondernemers. Deze vorm van perfectionisme in hun werk blijkt één van de voornaamste factoren van hun enormsucces.

Gerelateerd artikel:
Priva - van een ondernemer aan de top naar ondernemerschap als cultuur
door: Katharina Schwarz en Koen Eising
ManagementSite wil voorbeelden van sociale innovatie & slimmer werken onder de aandacht brengen. Een beschrijving van het familiebedrijf Priva, intensief werkend aan een andere besturingsfilosofie om het innovatieve vermogen van de organisatie te versterken. Hoe ga je te werk als je als dochter van de oprichter het stokje overneemt?

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: De Zaak)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Kritische succesfactoren