Wat is innovatie? Hoe innovatie realiseren? Inzichten en tips voor de praktijk. Innovatie, sociale innovatie en een innovatief businessmodel. Voorbeelden, instrumenten, Stappenplannen, succes- en faalfactoren bij innovatie: ervaringen en lessons learned. Inzichten, interviews en praktijkervaringen.

Hoe innoveren doen slagen?

Innovatie is de inspanning om als organisatie te werken aan nieuwe producten en diensten. Soms betekent dat ook vernieuwing van het businessmodel en het organisatieontwerp. We onderscheiden afhankelijk van de situatie de volgende vijf vormen.

 1. Innoveren als start-up

  “Vermijd gevestigde bedrijven! Die ‘killen’ het ondernemerschap. Stap eruit en blijf ervandaan!”  De  serial internet entrepreneur  Boris Veldhuijzen van Zanten, komt met enkele praktijk-lessen. “Je moet incrementeel denken en vooral doen. Welnu dat is een andere wereld voor de meeste gevestigde bedrijven. Men wil van te voren een uitgewerkt businessplan met een budget en een businesscase. De les is ‘Act fast, fail fast’, learn fast’. “

 2. Innoveren als bestaande organisatie

  Voor de producten en diensten die niet of zeer geleidelijk veranderen is het tijdig en vlot kunnen innoveren geen zorg. Maar ho, ho! Hoe weet je dat. Op dit moment worden zelfs bolwerken als banken en verzekeraars belaagd door nieuwe aanbieders. En maar vergaderen en plannen?

 3. Het hollywood-model

  Hoe dan ook voor gevestigde branches is er nog een uitweg: Ze kunnen het zogenoemde Hollywood-model gebruiken: ‘Heb oog voor de bedrijfjes die met  innovaties komen waar je wat in ziet; schakel ze in of koop ze op!’ 

  Menig gevestigd bedrijf neemt hier geen genoegen mee en wil het zelf proberen.

 4. Hoe een innovatiecultuur creëren

  Gevestigde bedrijven hebben moeite met innoveren. Innovatiekracht gedijt pas in een innovatiecultuur. Hoe zo’n cultuur creëren?  In Hoe ontketen je de innovatiekracht van je medewerkers? leest u met de nodige voorbeelden hoe u een innovatiecultuur kunt realiseren.

 5. Publieke organisaties en innoveren

  Ook publieke organisaties kunnen zich niet aan deze trend onttrekken. Disruptieve veranderingen en game-changers die het hele speelveld op z’n kop zetten vereisen andere vaardigheden en veranderprincipes. Lees hierover: Innovaties vereisen nieuwe vormen van sturing.

Innovatieprojecten managen

Veel organisaties starten projecten om producten of diensten te innoveren. Het projectmanagement van innovaties krijgt in snel tempo een ander karakter. Het betreft een totaal andere manier van werken waarbij denken en doen, verstand van zaken en de praktijk beter gekoppeld worden. De titels van de volgende twee artikelen laten daar al iets van zien. De inhoud en de related items bij de artikelen informeren u over deze trend.

Innoveren van organisatie-ontwerp

In toenemende mate ontstaan er organisaties die de eigen verantwoordelijkheid en het ondernemerschap van alle echelons tot en met de werkvloer weten te versterken. De wijze van organiseren creëert een eigen momentum, een positieve dynamiek die innovatie, initiatiefkracht en verantwoordelijkheid voor klant en resultaat aanjaagt. Dit lukt soms zo goed dat we spreken van disruptieve organsatievormen die de concurrentie op alle fronten verslaan. Hier is sprake van sociale innovatie oftewel innovatief organiseren. Sociale innovatie blijkt een belangrijke impuls voor innoveren. Zie: Innovatie succes voor 75% door sociale innovatie.

Innovatie van businessplan en businessmodel

ArrayDe ‘Game-changers’ rukken op! Sommige innovaties gaan hand in hand met innovatie van business- en ondernemingsplanning. De snelheid van veranderen dwingt tot een andere visie op Businessplan en Businessmodel. Je moet proefondervindelijk denken en doen. Wendbaarheid is het nieuwe goud. Dit werkt bevrijdend voor het ondernemerschap! Laat de concurrent zijn tijd maar verspillen met businessplanning en vergaderen over het business model en de businesscase. Ondertussen slaat de wendbare organisatie toe.
Het betreft een proces van continue aanpassing met als belangrijkste kenmerken:

 • Het verdienmodel is continu in beweging.
 • De les is tekens weer: snel beginnen en al doende leren.

Innoveren: voorbeelden, tips en trends

Hier vind u een selectie van bijdragen over bovengenoemde onderwerpen met cases en ‘lessons learned’. Deze geven het nodige houvast. Laat u ook inspireren door de trends zoals ze op deze pagina zijn samengevat.

Laten we het vooral niet ingewikkelder maken dan het is.  Daarom alvast een artikel dat laat zien hoe eenvoudig innoveren kan zijn: Meer en beter innoveren met Nieuw Organiseren. Met weinig middelen is een flinke impuls tot innoveren mogelijk. Hoe dan? Zie in dit artikel de drie manieren met de voorbeelden.