Innovatie

Hoe innovatie doen slagen ? Voorbeelden, inzichten en tips voor innoveren. Innovatie als kritieke succesfactor. Het managen van innovatieprojecten, ervaringen en praktijklessen. Innoveren als start-up of als gevestigde organisatie. Het verband tussen innoveren, innovatief organiseren en sociale innovatie. Ook aandacht voor innovatieve businessmodellen en de businesscase nieuwe stijl.

Innoveren: trends en tips

De volgende vijf trends verschaffen informatie over beter en sneller innoveren door start-ups en gevestigde organisaties. Intrigerend is het verband tussen innoveren en organisatie-ontwerp. 

  • Innoveren als start-up
  • Innoveren als bestaande organisatie
  • Innovatieprojecten managen
  • Innoveren en organisatie-ontwerp
  • Innovatie van businessplan, businessmodel en businesscase

Innoveren als start-up

“Vermijd gevestigde bedrijven! Die ‘killen’ het ondernemerschap. Stap eruit en blijf ervandaan!”  De serial internet entrepreneur Boris Veldhuijzen van Zanten, komt met enkele praktijk-lessen. “Je moet incrementeel denken en vooral doen. Welnu dat is een andere wereld voor de meeste gevestigde bedrijven. Men wil van te voren een uitgewerkt businessplan met een budget en een businesscase. De les is ‘Act fast, fail fast', learn fast’. "

Innoveren als bestaande organisatie

Voor de producten en diensten die niet of zeer geleidelijk veranderen is het tijdig en vlot kunnen innoveren geen zorg. Maar ho, ho! Hoe weet je dat. Op dit moment worden zelfs bolwerken als banken en verzekeraars belaagd door nieuwe aanbieders. En maar vergaderen en plannen?  Hoe dan ook voor gevestigde branches is er nog een uitweg: Ze kunnen het zogenoemde Hollywood-model gebruiken: 'Heb oog voor de bedrijfjes die met  innovaties komen waar je wat in ziet; schakel ze in of koop ze op!' 

Menig gevestigd bedrijf neemt hier geen genoegen mee en wil het zelf proberen. Ook publieke organisaties kunnen zich niet aan deze trend onttrekken. Disruptieve veranderingen en game-changers die het hele speelveld op z’n kop zetten vereisen andere vaardigheden en veranderprincipes.

Innovatieprojecten managen

Veel organisaties starten projecten om producten of diensten te innoveren. Hier doet zich een belangrijke ontwikkeling voor. Het projectmanagement van innovaties krijgt in snel tempo een ander karakter. We kunnen spreken van totaal andere manier van werken waarbij denken en doen, verstand van zaken en de praktijk beter gekoppeld worden. De titels van de volgende twee artikelen laten daar al iets van zien. De inhoud en de related items bij de artikelen informeren u over deze trend.

Innoveren en organisatie-ontwerp

In toenemende mate ontstaan er organisaties die de eigen verantwoordelijkheid en het ondernemerschap van alle echelons tot en met de werkvloer weten te versterken. De wijze van organiseren creëert een eigen momentum, een positieve dynamiek die innovatie, initiatiefkracht en verantwoordelijkheid voor klant en resultaat aanjaagt. Dit lukt soms zo goed dat we spreken van disruptieve organsatievormen die de concurrentie op alle fronten verslaan. Hier is sprake van sociale innovatie oftewel innovatief organiseren. Sociale innovatie blijkt een belangrijke impuls voor innoveren. Zie: Innovatie succes voor 75% door sociale innovatie.

Innovatie van businessplan en businessmodel

De ‘Game-changers’ rukken op! Sommige innovaties gaan hand in hand met innovatie van business- en ondernemingsplanning. De snelheid van veranderen dwingt tot een andere visie op Businessplan en Business model. Je moet proefondervindelijk denken en doen. Wendbaarheid is het nieuwe goud. Dit werkt bevrijdend voor het ondernemerschap! Laat de concurrent zijn tijd maar verspillen met businessplanning en vergaderen over het business model en de businesscase. Ondertussen slaat de wendbare organisatie toe.
Het betreft een proces van continue aanpassing met als belangrijkste kenmerken:
- Het verdienmodel is continu in beweging.
- De les is tekens weer: snel beginnen en al doende leren.

Selectie van artikelen over Innovatie

In de items onder deze tekst vindt u inzichten, praktijkervaringen en tips. Ook de recentste bijdragen uit het ManagementSite Netwerk en de artikelen met de meeste reacties.