Time to market! Verschil tussen succes en falen

Cover stories

Zakendoen draait steeds meer om snelheid. Organisaties moeten zich sneller aanpassen aan continu veranderende omstandigheden en zorgen dat ze op tijd de markt betreden met nieuwe producten, diensten en innovaties. Time to market (TTM) wordt steeds meer een kritieke succesfactor én voorspeller van marktsucces. De ROI heeft als succesvoorspeller zijn langste tijd gehad.

Snelheid telt

De wereldwijde concurrentie neemt toe en de technologie dendert door. Producten en diensten worden steeds sneller gekopieerd. Binnen de kortste keren zijn verbeteringen, vernieuwingen en innovaties overgenomen en biedt iedereen weer dezelfde commodity’s aan. Het gevolg is dat de levenscyclus van producten steeds korter wordt en dat bedrijven sneller met nieuwe producten op de markt moeten komen om de inkomstenst...

Meer over Innovatie